منو
سبد خرید

کتاب خورشید

برند: کتاب خورشید مدل: 126357 - 101/4
افساری بر گردن - تصمیم قاطع - میلاد مسیح سال صفرنویسنده: لائورا گریمالدی - دانیلا کوماستری - باربارا گارلاسکلی مترجم: هاله ناظمی ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 64 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1391 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمجموعه پرتو ؛ بهترین داستان&rlm..
55,000 ریال
برند: کتاب خورشید مدل: 122320 - 51/5
زنان برابر چشم انداز رودخانهنویسنده: هاینریش بل مترجم: کامران جمالی ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 288 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1کیفیت : درحد نو ؛ همراه با امضای مترجم مروری بر کتابکتاب ؛ در سال ۱۹۸۵ دو ماه پس از مرگ بل انتش..
190,000 ریال 235,000 ریال
برند: کتاب خورشید مدل: 122115 - 101/5
تجربه های معنوینویسنده: نیکوس کازانتزاکیس مترجم: مسیحا برزگر ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی - انگلیسی تعداد صفحه: 360 اندازه کتاب: خشتی لب برگشته - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 5  مروری بر کتاب سه جلد در یک مجل..
240,000 ریال 300,000 ریال
نارستان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: کتاب خورشید مدل: 121620 - 118/1
نارستاننویسنده: ژاکلین میرصادقی ترجمه: ژاکلین میرصادقی،آلن لانس،رناته لانس ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: ۴ زبانه ؛ فارسی،انگلیسی،فرانسه،آلمانی تعداد صفحه: 180 اندازه کتاب: خشتی گالینگور - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتابعکس هایی از انار ،معماری، طبیعت ساوه..
0 ریال
برند: کتاب خورشید مدل: 119660 - 52/2
کافه زیر دریانویسنده: استفانو بننی مترجم: رضا قیصریه ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 368 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1383 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابداستانهای کوتاه ایتالیاییاین کتاب شامل داستانهایی است بسیار گوناگون و در سبک های مختلف ..
210,000 ریال 290,000 ریال
برند: کتاب خورشید مدل: 117737- 4/6
رقص گردنبندنویسنده: گراتزیا دلدا مترجم: بهمن فرزانه ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 143 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 1کیفیت : نو ؛ صفحه اول کتاب تاریخ دارد مروری بر کتاببا فروتنی گفت: «حق با شماست. عشقی که من اکنون به شما عرضه می..
150,000 ریال 260,000 ریال
رقص گردنبند
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: کتاب خورشید مدل: 117736
رقص گردنبندنویسنده: گراتزیا دلدا مترجم: بهمن فرزانه ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 143 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1398 - دوره چاپ: 5 مروری بر کتاببا فروتنی گفت: «حق با شماست. عشقی که من اکنون به شما عرضه می‌دارم آن عشقی نیست که شما خواهانش هس..
0 ریال
از خیلی خوب به خیلی بد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: کتاب خورشید مدل: 115396 - 110/6
از خیلی خوب به خیلی بدنویسنده: شل سیلور استاین مترجم: علیرضا برادران ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی - انگلیسی تعداد صفحه: 77 اندازه کتاب: خشتی کوچک - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 11 مروری بر کتابگزیده ترانه های شل سیلورا..
0 ریال
برند: کتاب خورشید مدل: 111578- 1/4
زندگی و شعر صد شاعرنویسنده: خسرو شافعی ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 700 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1391 - دوره چاپ: 3  مروری بر کتاب از رودکی تا امروزمجموعه حاضر به زندگی و شعر صد شاعر بر..
790,000 ریال 950,000 ریال
جاودانه ها ؛ گزیده آثار جبران خلیل جبران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: کتاب خورشید مدل: 110479 - 67/3
جاودانه هانویسنده: جبران خلیل جبران - سهیل بوشروی مترجم: مسیحا برزگر ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی - انگلیسی تعداد صفحه: 200 اندازه کتاب: بیاضی کوچک - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 18 مروری بر کتابگزیده آثار جبران خلیل ج..
0 ریال
عارفانه ها ؛ گزیده آثار جبران خلیل جبران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: کتاب خورشید مدل: 110477 - 67/3
عارفانه هانویسنده: جبران خلیل جبران مترجم: مسیحا برزگر ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی - انگلیسی تعداد صفحه: 158 اندازه کتاب: خشتی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 18   مروری بر کتاب گزیده آثار جبران خلیل جبراندر..
0 ریال
جنگ نوین ظهیرالدوله
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: کتاب خورشید مدل: 108823- 70/1
جنگ نوین ظهیرالدولهنویسنده: فرانسیسکو سوریانو مترجم: رضا قیصریه ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 88 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاباندکی پیش دست کشیدیم از خندیدن بیدار شدیم از سستی یک کابوس مرگ با داس گریزناپذیرش ا..
0 ریال
برند: کتاب خورشید مدل: 106169 - 32/2
شناختنامه ایتالو کالوینونویسنده: علی دهباشى ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 344 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1388 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابآثار و ترجمه هایی از: چکیتا کالوینو، مهدی سحابی، روبرتو توسکاتو، رولان بارت، بهمن محصص، رضا سید حسینی و...آنچه دربار..
280,000 ریال 350,000 ریال
سر برباد رفته داماشنو مونته یرو
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: کتاب خورشید مدل: 100731 - 70/1
سر برباد رفته داماشنو مونته یرونویسنده: آنتونیو تابوکی مترجم: کاملیا رفعت نژاد ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 208 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابوکیل جواب داد: « در این فرصت، شما توی روزنامه تان بر تناقض گویی های این آق..
0 ریال
برند: کتاب خورشید مدل: 100579 - 67/3
راز نویسندهنویسنده: دینو بوتزاتی مترجم: نادیا معاونی ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 152 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1390 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب...نویسنده‌ای سال‌ها از شهرتی با رکورد کامل و جهانی برخوردار است. او بعد از سی‌سال، با اراد..
290,000 ریال 350,000 ریال
برند: کتاب خورشید مدل: 100554 - 95/2
وسوسهنویسنده: گراتزیا دلدا مترجم: بهمن فرزانه ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 143 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتابکتاب وسوسه ( مادر ) درامی است بسیار قوی از عذاب وجدان ها که وقایع آن فقط در طی دو روز رخ می دهد تعداد مختصر شخصی..
230,000 ریال 260,000 ریال
زنان برابر چشم انداز رودخانه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: کتاب خورشید مدل: 95253 - 202/7
زنان برابر چشم انداز رودخانهنویسنده: هاینریش بل مترجم: کامران جمالی ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 296 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتابکتاب ؛ در سال ۱۹۸۵ دو ماه پس از مرگ بل انتشار یافت.این رمان، با شیوه ای نو، در قالب گ..
0 ریال
برند: کتاب خورشید مدل: 94733 - 15/1
گوساله دریایینویسنده: آلبرتو موراویا مترجم: رضا قیصریه - هاله ناظمی ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 158 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابداستانهای طنز و سوررئالیستیبیش از صد سال از تولد نویسنده‌ای به نام موراویا می..
230,000 ریال 290,000 ریال
هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی ؛ سه جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: کتاب خورشید مدل: 91801
هشتاد سال داستان کوتاه ایرانینویسنده: حسن میر عابدینی ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1409 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1397 مروری بر کتاب جلد ۱ : «در وهله اول باید داستان نوشت، داستان خالص باید سا..
0 ریال
برند: کتاب خورشید مدل: 91598 - 70/1
آقای پالومارنویسنده: ایتالو کالوینو مترجم: آرزو اقتداری ناشر: کتاب خورشید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 136 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابآقای پالومار در دوردست موجی را می‌بیند که می‌شکفد، رشد می‌کند، نزدیک می‌شود، رن..
200,000 ریال 250,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 34 (2 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات