منو
سبد خرید

ما

برند: ما مدل: 130944 - 117/3
پندنامه فردوسینویسنده: حکیم ابوالقاسم فردوسی به کوشش : اردشیر جهانیان ناشر: ما زبان کتاب: فارسی  تعداد صفحه: 100 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1369 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب مشتمل بر پندها و اندرزهای شاهنامه ..
200,000 ریال
برند: ما مدل: 130423 - 2/4
دیوان غنی کشمیرینویسنده: محمدطاهر غنی‌کشمیری به کوشش : احمد کرمی ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 205 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتاباز ضعف پیـری اسـت مرا تکیـه عصا    &..
500,000 ریال
برند: ما مدل: 130153 - 3/6
دیوان خسروینویسنده: محمدباقر میرزا دولتشاه - غلامرضا رشید یاسمی ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 314 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابدر این دیوان مشتمل بر مدایح مذهبی و اشعاری است..
650,000 ریال
برند: ما مدل: 130154 - 64/1
دیوان خسروینویسنده: محمدباقر میرزا دولتشاه - غلامرضا رشید یاسمی ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 314 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب در این د..
580,000 ریال 650,000 ریال
برند: ما مدل: 129094 - 2/4
مشاعره با رباعینویسنده: احمد کرمی ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 296 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1368 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتاب شامل رباعی شعرای بزرگ ایران به ت..
750,000 ریال
برند: ما مدل: 129093 - 79/3
مشاعره احمدنویسنده: احمد کرمی ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 415 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1362 ~ 1361 - دوره چاپ : 2 ~ 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو  مروری بر کتاب شامل اشعار شعرای بزرگ ایران به ترتیب..
750,000 ریال
برند: ما مدل: 127631 - 113/5
سرمایه داری در بحراننویسنده: ا. گمپل , پ. والتون مترجم: م. سوداگر ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 260 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1358 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : نو  مروری بر کتاب  ..
450,000 ریال 500,000 ریال
دیوان مستوره کردستانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ما مدل: 127047 - 112/6
دیوان مستوره کردستانینویسنده: ماه‌شر ‌بنت ابوالحسن مستوره کردستانی به کوشش : احمد کرمی ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 138 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو ؛ مهر دارد مروری بر کتاباز بهر تکلم چوگشایی..
0 ریال
دیوان نجیب جرفادقانی گلپایگانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ما مدل: 126549 - 64/2
دیوان نجیب جرفادقانی گلپایگانینویسنده: احمد کرمی ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 172 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1371 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابنجیب الدین گلپایگانی (جربادقانی) یکی از شاعران اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری قمری اس..
0 ریال
برند: ما مدل: 115068 - 42/6
کرشمه وصالنویسنده: مصطفی ذاکری ناشر: نشر ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 170 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب دفتر شعری از مصطفی ذاکری متخلص به ذاکردفتر حاضر متضمن 116غزل، عاشقانه..
250,000 ریال
برند: ما مدل: 114582 - 15/4
گلزار معانینویسنده: احمد گلچین معانی ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 806 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نومروری بر کتاب مصور - مجموعه نمونه هایی از برگزیده آثار بزرگان..
1,350,000 ریال
دیوان نظام وفا
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ما مدل: 114040 - 40/2
دیوان نظام وفانویسنده: نظام وفا به کوشش : احمد کرمی ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 314 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابنظام وفا از شاعر معاصر ایرانی..
0 ریال
دیوان شیخ الرئیس افسر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ما مدل: 110581 - 15/4
دیوان شیخ الرئیس افسرنویسنده: محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس افسر , عبدالرحمان پارسا تویسکرانی ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : نو  ..
0 ریال
دیوان غبار همدانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ما مدل: 110577 - 15/4
دیوان غبار همدانینویسنده: غبار همدانی به کوشش :  احمد کرمی ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 230 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتاب سیدحسین رضو..
0 ریال
دیوان نیاز جوشقانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ما مدل: 110576 - 15/4
دیوان نیاز جوشقانینویسنده: سید حسین اصفهانی جوشقانی به کوشش : احمد کرمی ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 168 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتاب سیّد حس..
0 ریال
دیوان زرگر اصفهانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ما مدل: 110575 - 15/4
دیوان زرگر اصفهانینویسنده: محمد حسین زرگر به کوشش : احمد کرمی ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 168 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتاب محمد حسین زرگر در..
0 ریال
دیوان گلچین
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ما مدل: 110558 - 15/4
دیوان گلچیننویسنده: احمد گلچین معانی ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 339 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتاب احمد گلچین معانی (۱۸ دی ۱۲۹۵- ۱۶ اردیب..
0 ریال
گفتگو در شعر فارسی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ما مدل: 110555 - 76/4
گفتگو در شعر فارسینویسنده: احمد کرمی خطاط : علی عریانی ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 432 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتاب سؤال و جواب یا..
0 ریال
دیوان نظام وفا
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ما مدل: 110549 - 15/4
دیوان نظام وفانویسنده: نظام وفا به کوشش : احمد کرمی ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 314 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتابنظام وفا از شاعر مع..
0 ریال
دیوان فصیح الزمان شیرازی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ما مدل: 110548 - 15/4
دیوان فصیح الزمان شیرازینویسنده: فصیح الزمان شیرازی به اهتمام : هادی حائری (کورش) ناشر: ما زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 192 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتابفصیح الزمان شیرازی یا سید ..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 59 (3 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات