منو
سبد خرید

فرزان روز

برند: فرزان روز مدل: 160747 - 46/1
نیچه و مکتب پست مدرننویسنده: دیو رابینسون مترجم: ابوتراب سهراب - فروزان نیکوکار ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 72 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1390 ~ 1386 - دوره چاپ: 4 ~ 3 مروری بر کتابفریدریش ویلهلم نیچه از بزرگترین فیلسوفان و متفکران جهان ..
165,000 ریال 200,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 160467 - 114/2
نامه های لندن نویسنده: سیدحسن تقی زاده به کوشش : ایرج افشار ناشر: فرزان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 304 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتاب اسناداز دور..
900,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 160086 - 120/2
حافظ جاویدنویسنده: هاشم جاوید ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 534 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 1 کیفیت : نو ؛ روکش کتاب سائیدگی مختصری دارد مروری بر کتاب شرح دشواری&z..
700,000 ریال 1,000,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 159882 - 121/2
قدرت سیاسینویسنده: ژان ویلیام لاپیر مترجم: بزرگ نادر زاد ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 138 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ:  1 مروری بر کتابموضوع "قدرت دولت و آزادی فرد" یکی از مهمترین مسائل فلسفه سیاست در روزگار ماست. کسان..
290,000 ریال 350,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 159857 - 46/1
خشونت در تاریخ اندیشه فلسفینویسنده: هلن فرایا مترجم: عباس باقری ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 356 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1390 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب با متنهایی از: لورنتز، فروید، اسپینوزا، هابز ،کانت، ژیرار، نیچه، هگل، ماکیاول، ...خشونت..
375,000 ریال 450,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 159756 - 102/5
راسپوتین نویسنده: هانری تروآیا مترجم: فضل اله جلوه ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 304 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1376 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابمرد مرموز دربار روسیهدر اوایل سال ۱۹۰۰ اخبار مربوط به فعالیت و کاریزمای راسپوتین در سیبری منتشر شد.در م..
400,000 ریال 500,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 159623 - 98/4
زیر آسمان های جهاننویسنده: داریوش شایگان - رامین جهانبگلو مترجم: نازی عظیما ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 295 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 5کیفیت : نو ؛ جلد کتاب رنگ پریدگی دارد مروری بر کتابگفتگوی داریوش شایگان با رامین جهانبگلو ..
600,000 ریال 800,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 159516 - 63/1
فرهنگ تفاهمنویسنده: تامس گوردون مترجم: پریچهر فرجادی ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 405 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1386 - دوره چاپ: 2مروری بر کتابشیوه های صحیح برقراری ارتباط با فرزندانP.E.T. ، یا آموزش اثر بخشی به والدین، تقریبا چهل سال..
440,000 ریال 550,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 159468 - 97/4
قصه باربد نویسنده: عبدالمحمد آیتی ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 265 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاببیشتر كسانی كه به سراغ شاهنامه، كتاب جاودان زبان و ملیت ایرانیان می‌روند، توجهشان به بخش افسانه‌ای است و كمتر به ..
600,000 ریال 750,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 159247 - 111/5
حکایت عشق صنعاننویسنده: فریدالدین عطار نیشابوری به کوشش : هومن یوسفدهی ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 304 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1381 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب نگارنده در کتاب کوشیده است تا ضمن ..
700,000 ریال 900,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 159079 - 209/2
مرگ مردان نامینویسنده: فرنان دستن مترجم: هوشنگ سعادت ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 255 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1392 ~ 1383 - دوره چاپ: 2 ~ 1 مروری بر کتاب از سقراط تا استالیندر کتاب..
370,000 ریال 450,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 159073 - 92/3
روشنفکراننویسنده: پل جانسون مترجم: جمشید شیرازی ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 687 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1376 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابروسو ، شلی ، مارکس ، لیبسن ، تولستوی ، همینگور ، برشت ، راسل ، سارتر ، گلانتس و هلمندر دویست سال گذشته ،..
1,200,000 ریال 1,600,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 158914 - 7/2
سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگینویسنده: فردریش نیچه مترجم: عباس کاشف , ابوتراب سهراب ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 130 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1385 _ 1377 - دوره چاپ: 3 _ 1 مروری بر کتابفردریش ویل..
165,000 ریال 200,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 158860 - 106/4
برگزیده و شرح شاهنامهنویسنده: پرویز اتابکی ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 296 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتاب  مؤلف سعى كرده در مقدمه كتاب، درباره خداشناسى فردوسى و پا..
650,000 ریال 900,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 158785 - 79/6
ریشه های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتورینویسنده: برینگتن مور مترجم: یوسف نراقی ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 564 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1382 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب نقش ارباب و دهقان در ر..
1,250,000 ریال 1,600,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 158783 - 91/6
ریشه های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتورینویسنده: برینگتن مور مترجم: یوسف نراقی ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 564 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1397 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتاب نقش ارباب و دهقان در ر..
1,200,000 ریال 1,600,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 158738 - 71/3
زیر آسمان های جهاننویسنده: داریوش شایگان - رامین جهانبگلو مترجم: نازی عظیما ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 295 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 5 مروری بر کتابگفتگوی داریوش شایگان با رامین جهانبگلوزیر آسمانهای جهان سیر و سلوک روحی و ما..
700,000 ریال 800,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 158561 - 71/3
نقد عقل مدرن نویسنده: رامین جهانبگلو مترجم : حسین سامعی ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 665 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1385 - دوره چاپ: 4 _ 3کیفیت : نو ؛ لبه جلد کتاب اول سائیدگی مختصری دارد مروری بر ک..
1,000,000 ریال 1,250,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 157877 - 112/3
افسانه های حشاشیننویسنده: فرهاد دفتری مترجم: فریدون بدره اى ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 364 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1398 - دوره چاپ: 5  مروری بر کتاب داستان‌های اسرارآمیز فدائیان ا..
800,000 ریال 1,000,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 157624 - 93/5
برگزیده و شرح آثار ناصرخسرونویسنده: نادر وزین پور ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 208 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتابابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی، معروف به ناصرخسرو (۳۹۴–۴..
340,000 ریال 500,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 112 (6 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات