منو
سبد خرید

تاریخ ایران

برند: تاریخ ایران مدل: 134818 - 101/7
نیمه پنهان ؛ زنان ایران در آستانه قرن بیستمنویسنده: منصوره اتحادیه,شیوا رضایی,علیرضا نیک نژاد ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 248 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1398 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمنتخبی از اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما به انضمام منتخبی از ..
700,000 ریال
رسائل قاجاری ؛ دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 134065 - 107/3
رسائل قاجارینویسنده: مرتضی قلی خان صنیع الدوله , ابوالحسن میرزا قاجار به کوشش : هما رضوانی , صادق سجادی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 90 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو..
0 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 133292 - 12/1
زمانه ، زندگی و کارنامه بیهقینویسنده: مریلین والدمن مترجم: منصوره اتحادیه (نظام مافی) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 298 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1397 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتابمریلین رابینسون والدمن در این کتاب از منظری جدید به کتاب تاریخ بیهقی ..
500,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 133293 - 96/6
زمانه ، زندگی و کارنامه بیهقینویسنده: مریلین والدمن مترجم: منصوره اتحادیه (نظام مافی) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 310 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمریلین رابینسون والدمن در این کتاب از منظری جدید به کتاب تاریخ ..
500,000 ریال
در کریدورهای وزارت خارجه چه خبر!
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 133231 - 96/4
در کریدورهای وزارت خارجه چه خبر! نویسنده: مجید مهران ناشر : تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 690 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : نو ؛ لبه جلد کتاب تاخوردگی مختصری دارد مروری بر کتابخاطرات یک دیپلمات قدیمیكتاب..
0 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 132596 - 94/7
زیر آفتاب سوزان ایراننویسنده: اسکار فن نیدر مایر مترجم: کیکاووس جهانداری ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 412 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نومروری بر کتابمصور - همراه با نقشه خارج از متندر جنگ جهانی ا..
1,750,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 132457 - 94/4
خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافینویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - معصومه مافی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 932 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت :  نو ؛ مهر دارد..
2,500,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 132456 - 6/5
خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی نویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - معصومه مافی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 540 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت :  درحد نو _ نو..
1,100,000 ریال
انفصال هرات
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 132300 - 94/2
انفصال هراتنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایران - کتاب سیامک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 250 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو ؛ زیر برخی سطور حدود چهل صفحه کتاب با مداد خط کشیده شده مروری بر کتابمصور - گوش..
0 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 132210 - 121/2
سیدجمال الدین اسدآبادی و تفكر جدید نويسنده: كريم مجتهدي ناشر: تاريخ ايران زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 103 اندازه كتاب: وزیری - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابدر كتاب ها و مقالاتي كه در ..
400,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 132104 - 84/3
فریاد خلق ؛ یادی از مصدقنویسنده: عبدالله راستگو ناشر: تاریخ - مرجان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 138 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتاب اصلی ترین و مهم ترین انتقاد مخالفان دکتر ..
200,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 131547 - 6/2
رضا قلی خان نظام السلطنه ، رهبران مشروطهنویسنده: ابرهیم صفائی ناشر : شرق زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 80 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت: در حد نو مروری بر کتابمصوریکی از برنامه های پیش رفته حکومت موقت که اگر اجرا م..
360,000 ریال
رضا قلی خان نظام السلطنه ؛ صورت جلسات
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 131546 - 120/3
رضا قلی خان نظام السلطنه نویسنده: منصوره اتحادیه (نظام مافی) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 374 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1379 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت :  نو مروری بر کتاب مصور..
0 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 130900 - 117/3
صحبت سنگ و سبونویسنده: ادیب الحکما به کوشش : مهین اثنی عشری ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 130 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1364 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتاب&nb..
750,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 130899 - 117/3
حافظ رند پارسانویسنده: یدالله کامرانی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 66 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتابرند، چهرۀ محبوب دیگری است که آن هم تصویر «منِ» شعری حافظ است. رند نیز نقطۀ مق..
550,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 130898 - 117/3
حرفی از هزاران که اندر حکایت آمدبه کوشش : منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - سیروس سعدوندیان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 110 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتابوقایع تبریز و رشت 30_1324 ه ق ..
400,000 ریال
مرامنامه ها و نظامنامه های احزاب سیاسی ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 130897 - 117/3
مرامنامه ها و نظامنامه های احزاب سیاسی ایراننویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 270 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتا..
0 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 130895 - 117/3
نامه های یوسف مغیث السلطنه نویسنده: یوسف مغیث السلطنه به کوشش : معصومه مافی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 312 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتاب۱۳۲۰ - ۱۳۳۴ ه . قکتاب حاضر، درب..
700,000 ریال
سوانح عمر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 130894 - 117/3
سوانح عمرنویسنده: شمس الدین رشدیه ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 159 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب رشدیه ؛ اولین موسس مدارس جدید در ایران و ..
0 ریال
انجمن ؛ ارگان انجمن ایالتی آذربایجان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 130893 - 117/3
انجمن ؛ ارگان انجمن ایالتی آذربایجاننویسنده: منصوره رفیعی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 344 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو  _ نو مروری بر کتابانجمن ایالتی تبریز یا انجمن ایالتی آذربایج..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 139 (7 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات