منو
سبد خرید

تاریخ ایران

برند: تاریخ ایران مدل: 158146 - 69/2
احزاب سیاسی در مجلس سومنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 203 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1371 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش&zwn..
1,000,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 158068 - 65/2
مجلس و انتخاباتنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 370 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو ؛ لبه جلد رد تاخوردگی مختصری دارد مروری بر کتاباز مشروطه تا پایان قاجاریهفرناند بردل ، مورخ ب..
1,050,000 ریال 1,250,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 158049 - 38/1
انقلاب تاریخ نگاری فرانسهنویسنده: پیتر برک مترجم: کامران عاروان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 176 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمکتب آنال (1989 - 1929)کتاب دربارهٔ سه نسل از مورخان مکتب آنال و نوآوری های آن ها در عا..
490,000 ریال 600,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 157901 - 66/3
ده گفتار درباره شاهنامه فردوسینویسنده: فرنکلین لوئیس - چارلز ملویل - الگ گرابار - دیک دیویس مترجم: فهیمه شکیبا - علیرضا مهدی نژاد ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 327 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابکتاب حاضر ، مجموعه ده مقال..
1,300,000 ریال 1,400,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 157900 - 66/3
تاریخ قاجاریهنویسنده: امام قلی میرزا قاجار به کوشش: علیرضا نیک نژاد ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 266 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1400 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابنام مولف کتاب چنانکه کاتب تاریخ قاجاریه می‌نویسد ، امامقلی‌میرزا از شاهزادگان قاجار..
700,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 157898 - 66/3
قانون شرع و جامعه ایراننویسنده: نوبوآکی کندو مترجم: علی محمد آزاده ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 356 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابتاریخ اجتماعی تهران دوره قاجارهدف از ترجمۀ این کتاب که حاصل بیست سال تحقیق اسنادی ، کتابخا..
900,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 157899 - 66/3
بنده داری در عهد قاجارنویسنده: مرضیه مرتضوی قصابسرایی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 568 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابمصوربررسی موقعیت اجتماعی بندگان و زوال بنده داری در ایرانکتاب پیش رو به بنده داری در ایران می پردازد..
1,300,000 ریال 1,400,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 157897 - 66/3
ایران در تاریک خانه غربنویسنده: حامد فولادوند مترجم: گلنار گلناریان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 203 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1401 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابرویدادهای سیاسی-مذهبی که جهان امروز ما را متناوباً به چالش می‌کشد و پایه‌های فرهنگی..
900,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 157727 - 69/2
انفصال هراتنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایران - کتاب سیامک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 251 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابمصورگوشه هایی از روابط خارجی ایراناین کتاب مجموعه مقالات پژوهشی نوی..
400,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 157326 - 90/3
سیاست عشایری دولت پهلوی اولنویسنده: نفیسه واعظ ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 600 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1388 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمصوردر این کتاب سیاست ها و عملکردهای «رضاشاه» در را..
1,000,000 ریال 1,250,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 157035 - 69/2
سفرنامه کرمان و بلوچستاننویسنده: فیروز میرزا فرمانفرما به کوشش : منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - سعاد پیرا ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 175 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمصورمیانسالی فیروز میرزا با سلطنت ناصرالدین ..
650,000 ریال 750,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 156990 - 21/7
وضعیت مالی و اقتصادی ایران در دوره رضاشاهنویسنده: آرتور سی میلسپو , ای.آر لینگمن , س. سیموندز مترجم: شهرام غلامی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 300 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1396 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتاب..
780,000 ریال 900,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 156238 - 2/6
دفتر ثبت احکامات حضرت والا شاهزاده عمادالسلطنهنویسنده: بهمن بیانی - سعاد پیرا ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابدر حکومت شقاقی و بلوکات ثلاثعمادالسلطنه فرزند عبدالصمد میرزا عزالدوله و د..
360,000 ریال 400,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 155635 - 34/3
مکاتبات داخلی و خارجی عهد مظفرالدین میرزا ولیعهدنویسنده: بهروز صادقی - عباسقلی صادقی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 870 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1394 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاباین کتاب حاوی اسناد و مکاتبات داخلی و خارجی سال های ۱۳۰۹ - ۱۲۵۰ق بین دارالس..
1,080,000 ریال 1,200,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 155262 - 58/2
ناصرالدین شاه عکاسنویسنده: محمدرضا طهماسب پور ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 280 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1392 ~ 1381 - دوره چاپ: 3 ~ 1 مروری بر کتابمصورپیرامون تاریخ عکاسی ایرانتاریخ عکاسی در ایران، تقریباً پیشینه ای همپای ظهور این پدی..
1,120,000 ریال 1,200,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 154988 - 57/0
صوراسرافیلنویسنده: جهانگیر خان صوراسرافیل - علی اکبر دهخدا ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 300 اندازه کتاب: رحلی - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو _ نو ؛ لبه بالای جلد کتاب زدگی مختصری..
2,000,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 154960 - 31/3
ایران و انگلیسنویسنده: محمدتقی نظام مافی ناشر: تاریخ ایران - کتاب سیامک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 370 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمصورکرشمه روابط سیاسیدکتر محمد تقی نظام مافی متولد تهران، سال 1343، پس از پایان تحصیلات ابتدایی و..
780,000 ریال 950,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 154292 - 21/7
گذر ایلچینویسنده: بهنام ابوترابیان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 360 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1393 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتابمصورقتلگاه گریبایدف در طهران عتیقمجموعه «قصه های تهران» ماشین زمانی است برای سفر در مکان ها و زمان..
900,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 154208 - 21/6
بینش و روش تاریخ نگاری شاهزادگان مورخ قاجارنویسنده: محمدعلی برات زاده ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 391 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1400 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابمصور - اسنادکتاب «بینش و روش تاریخ‌نگاری شاهزادگان مورخ قاجار» را چه بس..
800,000 ریال 950,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 153344 - 18/5
خسرو و شیریننویسنده: مصطفی عدل مترجم: محمود سلطانیه - حامد فولادوند ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی - فرانسه تعداد صفحه: 202 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتاب  ..
650,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 97 (5 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات