منو
سبد خرید

تاریخ ایران

برند: تاریخ ایران مدل: 130900 - 117/3
صحبت سنگ و سبونویسنده: ادیب الحکما به کوشش : مهین اثنی عشری ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 130 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1364 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتاب&nb..
750,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 130899 - 117/3
حافظ رند پارسانویسنده: یدالله کامرانی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 66 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتابرند، چهرۀ محبوب دیگری است که آن هم تصویر «منِ» شعری حافظ است. رند نیز نقطۀ مق..
550,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 130898 - 117/3
حرفی از هزاران که اندر حکایت آمدبه کوشش : منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - سیروس سعدوندیان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 110 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتابوقایع تبریز و رشت 30_1324 ه ق ..
400,000 ریال
مرامنامه ها و نظامنامه های احزاب سیاسی ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 130897 - 117/3
مرامنامه ها و نظامنامه های احزاب سیاسی ایراننویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 270 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتا..
0 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 130895 - 117/3
نامه های یوسف مغیث السلطنه نویسنده: یوسف مغیث السلطنه به کوشش : معصومه مافی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 312 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتاب۱۳۲۰ - ۱۳۳۴ ه . قکتاب حاضر، درب..
700,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 130894 - 117/3
سوانح عمرنویسنده: شمس الدین رشدیه ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 159 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب رشدیه ؛ اولین موسس مدارس جدید در ایران و ..
980,000 ریال
انجمن ؛ ارگان انجمن ایالتی آذربایجان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 130893 - 117/3
انجمن ؛ ارگان انجمن ایالتی آذربایجاننویسنده: منصوره رفیعی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 344 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو  _ نو مروری بر کتابانجمن ایالتی تبریز یا انجمن ایالتی آذربایج..
0 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 130892 - 117/3
خاطرات و اسناد محمد علی غفارینویسنده: محمدعلی غفاری به کوشش : منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - سیروس سعدوندیان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 440 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتابتاریخ غفاری ..
300,000 ریال
جنبش میرزا کوچک خان بنا بر گزارشات سفارت انگلستان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 130840 - 117/2
جنبش میرزا کوچک خان بنا بر گزارشات سفارت انگلستاننویسنده: غلامحسین میرزا صالح ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 187 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1369 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابگزارشات سفارت انگلستان در باب جنبش میرزا کوچک خانجنبش جنگل به طور جدی در جریان..
0 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 130769 - 117/1
احزاب سیاسی در مجلس سومنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 203 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1371 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش&zwn..
650,000 ریال
جنگ انگلیس و عثمانی در بین النهرین و عواقب آن در ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 130412 - 12/6
جنگ انگلیس و عثمانی در بین النهرین و عواقب آن در ایراننویسنده: عباس میرزا فرمان فرماییان - منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - بهمن فرمان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 383 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1386 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابکتاب حاضر، مهم ترین، ارزش ..
0 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 130411 - 31/2
ایران و انگلیسنویسنده: محمدتقی نظام مافی ناشر: تاریخ ایران - کتاب سیامک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 370 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابکرشمه روابط سیاسیدکتر محمد تقی نظام مافی متولد تهران، سال 1343، پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه ..
550,000 ریال 650,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 130409 - 18/5
انگلیس و دوگل نویسنده: سید وحید کریمی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 380 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتابسیاست دفاعی انگلیسی در ناتو و تاثیر آن بر خروج فرانسه از ناتو 68-1958مدوگل معتقد بود انگلیس جزیره ای در کنار قا..
200,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 114870 - 6/5
خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی نویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - معصومه مافی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 540 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت :  درحد نو _ نو..
400,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 128965 - 200/3
استبداد مذهبی در مکتب کالویننویسنده: ضیاء الدین ضیایی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 231 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1399 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابهر انسان جسور ملغمه ای است از دقت و وسواس گونه و احتیاط کامل. چنین انسانی از مرگ که هم..
590,000 ریال 650,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 128608 - 20/6
دزفول در دوره مشروطیتنویسنده: محمدحسین حکمت فر - فرامرز معتمد دزفولی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 231 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1391 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابازاحه الشکوک و الاوهام عن المشروطیه دوله الاسلامرساله «ازاحه الشکوک و الاوهام عن ..
200,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 126336 - 203/4
هراسنویسنده: جمال میر صادقی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 130 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1371 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتاب مجموعه داستانجمال میر صادقی نویسنده..
300,000 ریال
برند: تاریخ ایران مدل: 125493 - 84/5
گذری بر خاک نمناکنویسنده: مجید شفیعی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 236 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1399 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابقصه هایی از ده بنای ایرانی میراث جهانی (گروه سنی نوجوانان)مصورمختصری در باب آثاری که در شمار می..
540,000 ریال 600,000 ریال
تصوف و قدرت سیاسی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 125489 - 84/5
تصوف و قدرت سیاسینویسنده: ولی محمد احمد وند ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 370 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1399 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاببررسی رابطه تصوف و قدرت سیاسی در عصر ایلخانانوقتی سپاهین بی شمار مغول از سیحون گذشتند و چونا..
0 ریال
خاطرات تاج السلطنه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: تاریخ ایران مدل: 125224 - 110/3
خاطرات تاج السلطنهنویسنده: منصوره اتحادیه (نظام مافی) - سیروس سعدوندیان ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 130 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1362  - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو ~ نو  مروری ..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 144 (8 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات