منو
سبد خرید

گفتار

برند: گفتار مدل: 160385 - 71/6
فرمانروایان شاخ زریننویسنده: نوئل باربر مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 320 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1374 ~ 1368 - دوره چاپ: 8 ~ 4کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابمصور - از سلیمان قانونی تا آتاتورکزمانی امپرا..
1,000,000 ریال 1,250,000 ریال
برند: گفتار مدل: 160384 - 115/6
فرمانروایان شاخ زریننویسنده: نوئل باربر مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 320 اندازه کتاب: وزیری لب برگشته  - سال انتشار: 1364 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نومروری بر کتاب از سلیمان قانونی تا آتاتورکزمانی امپراتور..
1,000,000 ریال
برند: گفتار مدل: 159622 - 98/4
در جستجوی آزادینویسنده:  آیزایا برلین , رامین جهانبگلو مترجم: خجسته کیا ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 280 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1371 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو  مروری بر کتابشش مصاحبه رامین جهانبگلو با آیزایا برلینآ..
650,000 ریال 750,000 ریال
برند: گفتار مدل: 159563 - 52/3
هویتنویسنده: میلان کوندرا مترجم: پرویز همایون پور ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 169 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتاب در رمان هویت وضع و موقع انسان معاصر به زیر ذره بین گذاش..
340,000 ریال 400,000 ریال
برند: گفتار مدل: 157402 - 101/3
سیمای احمد شاه قاجارنویسنده: محمدجواد شیخ الاسلامی ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 893 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1375 ~ 1368 - دوره چاپ: 2 ~ 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو ؛ رنگ گالینگورها متفاوت است مروری بر کتابآنچه دوره سلطنت آخرین ..
2,000,000 ریال 2,500,000 ریال
برند: گفتار مدل: 154097 - 25/2
سیمای احمد شاه قاجارنویسنده: محمدجواد شیخ الاسلامی ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 893 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 3 ~ 2کمیاب - کیفیت : نو  مروری بر کتابآنچه دوره سلطنت آخرین پادشاه قاجار را از دوره های پیش از..
2,500,000 ریال
برند: گفتار مدل: 157399 - 81/2
مرآت المثنوینویسنده: تلمذ حسین به کوشش : بهاء‌الدین خرمشاهی ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 864 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1378 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابتنظیم اشعار مثنوی برحسب موضوع همراه با بازیابی آیات قرآنی و ا..
2,250,000 ریال 250,000 ریال
برند: گفتار مدل: 157397 - 84/3
مرآت المثنوینویسنده: تلمذ حسین به کوشش : بهاء‌الدین خرمشاهی, ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 864 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1378 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو ؛ لبه جلد کتاب خاک گرفتگی مختصری دارد مروری بر کتابتنظیم اشعار مثنوی برحس..
2,100,000 ریال 2,500,000 ریال
برند: گفتار مدل: 157393 - 91/3
راه اصفهان ؛ سرگذشت ابن سینانویسنده: ژیلبر سینوئه مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 583 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1372 - دوره چاپ: 3کمیاب - کیفیت : نو ؛ لبه بیرونی کتاب لکه مختصری دارد مروری بر کتابسرگذشت ابن س..
800,000 ریال 1,250,000 ریال
برند: گفتار مدل: 156501 - 87/1
ناسیونالیسم در ایراننویسنده: ریچارد کاتم مترجم: فرشته سرلک ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 520 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1371 - دوره چاپ: 1کیفیت : نو ؛ لبه بیست صفجه کتاب تا خوردگی دارد مروری بر کتاببه همراه گفتاری از نویسنده ویژه ترجمه فارسینویس..
1,250,000 ریال 1,850,000 ریال
برند: گفتار مدل: 156500 - 66/5
ناسیونالیسم در ایراننویسنده: ریچارد کاتم مترجم: فرشته سرلک ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 520 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1371 - دوره چاپ: 1مروری بر کتاببه همراه گفتاری از نویسنده ویژه ترجمه فارسینویسنده در این کتاب ضمن مطالعه ناسیونالیسم به طور اعم, به گو..
1,350,000 ریال 1,850,000 ریال
برند: گفتار مدل: 155588 - 80/5
شب های سراینویسنده: میشل دوگرس مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 540 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1370 - دوره چاپ: 6کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابشبهای سرای ، سرگذشت امه د..
1,250,000 ریال 1,500,000 ریال
برند: گفتار مدل: 155589 - 75/2
شبهای سراینویسنده: میشل دوگرس مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 540 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1368 - دوره چاپ: 3کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ نوشته تقدیمی داردمروری بر کتاب شبهای سرای ، سرگذشت امه دو بوک دوریوری دخترخال..
1,100,000 ریال 1,500,000 ریال
برند: گفتار مدل: 154593 - 97/5
هنر رماننویسنده: میلان کوندرا مترجم: پرویز همایون پور ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 286 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1372 - دوره چاپ: 3کیفیت:  نو  ؛ جلد رویه کتاب رد چسب خوردگی دارد. مروری بر کتاب&nbs..
400,000 ریال 550,000 ریال
برند: گفتار مدل: 154591 - 16/2
هنر رماننویسنده: میلان کوندرا مترجم: پرویز همایون پور ناشر: گفتار - قطره زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 247 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1368 ~ 1366 - دوره چاپ: 2 ~ 1کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب هنر رمان..
380,000 ریال 550,000 ریال
برند: گفتار مدل: 154453 - 43/5
آدمیتنویسنده: لئو بوسکالیا مترجم: گیتی خوشدل ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 170 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1384 ~ 1370 - دوره چاپ: 6 ~ 1کیفیت : در حد نو مروری بر کتابهنر به تمامی انسان بودناین کتاب تلا..
570,000 ریال 720,000 ریال
برند: گفتار مدل: 153880 - 72/6
فرمانروایان شاخ زریننویسنده: نوئل باربر مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 320 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1372 - دوره چاپ: 5کمیاب - کیفیت :  نو ؛ لبه جلد کتاب سائیدگی مختصری دارد مروری بر کتابمصور - از سلیم..
900,000 ریال 1,250,000 ریال
برند: گفتار مدل: 153800 - 3/3
راه اصفهان ؛ سرگذشت ابن سینانویسنده: ژیلبر سینوئه مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 583 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1377 _ 1372 - دوره چاپ: 5 _ 3 مروری بر کتابسرگذشت ابن سیناکتاب «راه اصفهان» نوعی دفت..
1,000,000 ریال 1,250,000 ریال
برند: گفتار مدل: 153799 - 101/4
راه اصفهان ؛ سرگذشت ابن سینانویسنده: ژیلبر سینوئه مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 583 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1373 _ 1369 - دوره چاپ: 4 _ 1کمیاب - کیفیت : نو ؛ لبه جلد سائیدگی مختصری دارد مروری بر کتابسرگذش..
900,000 ریال 1,250,000 ریال
برند: گفتار مدل: 152653 - 45/6
ستاره هندنویسنده: میشل دوگرس مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 583 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1379 ~ 1368 - دوره چاپ : 3 ~ 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتابکتابی که در دست دارید یک سرگذشت حماسی واقعی است. سرگذشت زن ..
480,000 ریال 600,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 34 (2 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات