منو
سبد خرید

چکاوک

برند: چکاوک مدل: 124421 - 108/2
تقدیر شومنویسنده: مریم جعفری ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 264 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1379 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابپروانه بدن خسته خود را روی مبل انداخت و سرش را به عقب تکیه داد و به صفحه تلویزیون چشم دوخت،در حالی که حواسش جای دیگری بود..
440,000 ریال 480,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 119260 - 12/3
تاوان عشقنویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 226 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ : 1کیفیت: در حد نو مروری بر کتاب اسم دوران دوشیزگی من کاترینا گریگوریان است. پدرم ایرانی و مادرم مکزیک..
250,000 ریال 400,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 117902 - 56/3
عشق و خرافاتنویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 552 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابخانواده الماسی خانواده ای مرفه هستند اما تمام بدبختی ها سراغ این خانواده می آید و این به دلیل نفرینی است که جده شان ج..
700,000 ریال 820,000 ریال
چارلستون ؛ دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: چکاوک مدل: 116982 - 107/2
چارلستوننویسنده: الکساندرا ریپلی مترجم: مهدی غبرایی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 746 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1373 - دوره چاپ : 1کیفیت : درحد نو مروری بر کتابکتاب دیگر از نویسنده اسکارلتحس می کنم خیلی پیر شده ام. انگار زندگیم به سر می آید. نه آنکه..
0 ریال
بازگشت به خوشبختی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: چکاوک مدل: 115442 - 95/5
بازگشت به خوشبختینویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 224 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1373 - دوره چاپ: 6کیفیت : در حد نو ~ نومروری بر کتابوقتی به ایستگاه رسیدم از خواب رفتگی پا هم دیگر اثری نبود . پیاده شدم مردم چنان از کنار هم می گذشتند که ان..
0 ریال
برند: چکاوک مدل: 115440 - 13/6
خلوت شبهای تنهایینویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 316 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتاباز پله های زیر زمین چاپخانه بالا آمدم تا در میان ازدحام مردمی که در حال رفت و آمد بودند ، شاید بتوانم سهمی از هوای آزاد خی..
380,000 ریال 470,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 115439 - 90/3
پاییز را فراموش کننویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 239 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1373 - دوره چاپ: 1کیفیت : در حد نو مروری بر کتاببه راستی که حقیقت زندگی عشق است و زندگی بدون عشق سرابی بیش نیست.گفتم خدا رو خوش نمیاد دختره ..
290,000 ریال 380,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 115438- 22/5
زخم خوردگان تقدیرنویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 264 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1373 ~ 1372 - دوره چاپ: 3کیفیت : درحد نو مروری بر کتابدختر جوان در گوشه اتاق کوچک و محقر نشسته بود و به شیطنت خواهر خردسالش نگاه می کرد. خواهر کو..
300,000 ریال 430,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 115437 - 54/2
آریانانویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 616 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1378 - دوره چاپ: 2 کیفیت : درحد نو   مروری بر کتابشب بود و همه اهل خانه پس از خوردن شام هر یک به کار خود مشغول بودند، پدر پای تلویزیون..
590,000 ریال 880,000 ریال
آریانا
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: چکاوک مدل: 115434 - 95/5
آریانانویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 616 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1385 - دوره چاپ: 11کیفیت : در حد نو مروری بر کتابشب بود و همه اهل خانه پس از خوردن شام هر یک به کار خود مشغول بودند، پدر پای تلویزیون نشسته بود و داشت ..
0 ریال
برند: چکاوک مدل: 115435 - 33/1
آریانانویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 616 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1378 - دوره چاپ: 2کیفیت : عالی ؛ عطف کتاب چسب خوردگی دارد. مروری بر کتابشب بود و همه اهل خانه پس از خوردن شام هر یک به کار خود مشغول بودند، پدر پ..
390,000 ریال 880,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 115432 - 80/2
اتوبوسنویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 437 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1372 - دوره چاپ: 2 کیفیت : درحد نو ؛ عطف کتاب کمی زدگی دارد. مروری بر کتاببه همه چیز می‌توانم فکر کنم جز این که یتیم شده‌ایم. چگونه می‌توانم ..
450,000 ریال 720,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 115427 - 41/1
عشق و خرافاتنویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 552 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1382 - دوره چاپ: 6کیفیت : در حد نو ~ نو ؛ عطف کتاب چسب خوردگی دارد. مروری بر کتابخانواده الماسی خانواده ای مرفه هستند اما تمام بدبختی ها سرا..
490,000 ریال 820,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 115428 - 38/3
عشق و خرافاتنویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک - پگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 552 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1391 ~ 1381 - دوره چاپ: 12 ~ 3 مروری بر کتابخانواده الماسی خانواده ای مرفه هستند اما تمام بدبختی ها سراغ این خانواده می آید و این به دلیل نفری..
680,000 ریال 820,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 115426 - 11/4
همیشه با تو نویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 244 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتاببا تو بوده‌ام همیشه و در همه جا با تو نفس کشیده‌ام، با چشمان تو دید..
290,000 ریال 370,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 115425- 84/4
ابلیس کوچکنویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 320 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1374 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابباید می گذاشت برود! همانطور که همیشه امده بود؛بی هیچ خبر و نشانی از خود .اما وقتی رویرویش سبز شد لحظه ای مات و مبهوت نگاهش کرد، آنچه..
360,000 ریال 440,000 ریال
ماندانا
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: چکاوک مدل: 115424 - 25/3
ماندانانویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 472 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتابادامه پنجرهخانم رحیمی یکی از نویسندگان داستانهای عامه پسند ایرانی است. ماندانا یکی از رمانهای خانم رحیمی است. داستان درمورد..
0 ریال
ترانه های نیمه شب
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: چکاوک مدل: 114882 - 52/5
ترانه های نیمه شبنویسنده: مریم جعفری ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 408 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1381 - دوره چاپ: 2کیفیت : عالی ~ درحد نو مروری بر کتاب رمانی عاشقانه از مریم جعفریداستان دختری که پس از مرگ برادرش تنها در شهری بزرگ به دنبال ..
0 ریال
برند: چکاوک مدل: 114883 - 64/1
ترانه های نیمه شبنویسنده: مریم جعفری ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 408 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1385 - دوره چاپ: 3کیفیت: در حد نو ~ نو مروری بر کتاب رمانی عاشقانه از مریم جعفریداستان دختری که پس از مرگ برادرش تنها در شهری بزرگ به دنبال مکا..
250,000 ریال 445,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 112842 - 46/2
تاوان عشقنویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 226 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1380 ~ 1377 - دوره چاپ : 9 ~ 1 مروری بر کتاب اسم دوران دوشیزگی من کاترینا گریگوریان است. پدرم ایرانی و مادرم مکز..
320,000 ریال 400,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 72 (4 صفحه)