منو
سبد خرید

چکاوک

برند: چکاوک مدل: 119260 - 12/3
تاوان عشقنویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 226 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ : 1کیفیت: در حد نو مروری بر کتاب اسم دوران دوشیزگی من کاترینا گریگوریان است. پدرم ایرانی و مادرم مکزیک..
250,000 ریال 400,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 117902 - 56/3
عشق و خرافاتنویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 552 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابخانواده الماسی خانواده ای مرفه هستند اما تمام بدبختی ها سراغ این خانواده می آید و این به دلیل نفرینی است که جده شان ج..
700,000 ریال 820,000 ریال
چارلستون ؛ دو جلدی
موجود نمی باشد
برند: چکاوک مدل: 116982 - 107/2
چارلستوننویسنده: الکساندرا ریپلی مترجم: مهدی غبرایی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 746 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1373 - دوره چاپ : 1کیفیت : درحد نو مروری بر کتابکتاب دیگر از نویسنده اسکارلتحس می کنم خیلی پیر شده ام. انگار زندگیم به سر می آید. نه آنکه..
0 ریال
بازگشت به خوشبختی
موجود نمی باشد
برند: چکاوک مدل: 115442 - 95/5
بازگشت به خوشبختینویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 224 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1373 - دوره چاپ: 6کیفیت : در حد نو ~ نومروری بر کتابوقتی به ایستگاه رسیدم از خواب رفتگی پا هم دیگر اثری نبود . پیاده شدم مردم چنان از کنار هم می گذشتند که ان..
0 ریال
برند: چکاوک مدل: 115440 - 13/6
خلوت شبهای تنهایینویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 316 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتاباز پله های زیر زمین چاپخانه بالا آمدم تا در میان ازدحام مردمی که در حال رفت و آمد بودند ، شاید بتوانم سهمی از هوای آزاد خی..
380,000 ریال 470,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 115439 - 90/3
پاییز را فراموش کننویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 239 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1373 - دوره چاپ: 1کیفیت : در حد نو مروری بر کتاببه راستی که حقیقت زندگی عشق است و زندگی بدون عشق سرابی بیش نیست.گفتم خدا رو خوش نمیاد دختره ..
290,000 ریال 380,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 115438- 22/5
زخم خوردگان تقدیرنویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 264 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1373 ~ 1372 - دوره چاپ: 3کیفیت : درحد نو مروری بر کتابدختر جوان در گوشه اتاق کوچک و محقر نشسته بود و به شیطنت خواهر خردسالش نگاه می کرد. خواهر کو..
300,000 ریال 430,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 115437 - 54/2
آریانانویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 616 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1378 - دوره چاپ: 2 کیفیت : درحد نو   مروری بر کتابشب بود و همه اهل خانه پس از خوردن شام هر یک به کار خود مشغول بودند، پدر پای تلویزیون..
590,000 ریال 880,000 ریال
آریانا
موجود نمی باشد
برند: چکاوک مدل: 115434 - 95/5
آریانانویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 616 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1385 - دوره چاپ: 11کیفیت : در حد نو مروری بر کتابشب بود و همه اهل خانه پس از خوردن شام هر یک به کار خود مشغول بودند، پدر پای تلویزیون نشسته بود و داشت ..
0 ریال
برند: چکاوک مدل: 115435 - 33/1
آریانانویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 616 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1378 - دوره چاپ: 2کیفیت : عالی ؛ عطف کتاب چسب خوردگی دارد. مروری بر کتابشب بود و همه اهل خانه پس از خوردن شام هر یک به کار خود مشغول بودند، پدر پ..
390,000 ریال 880,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 115432 - 115/5
اتوبوسنویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 440 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1372 - دوره چاپ: 2 کیفیت : عالی ~ درحد نو مروری بر کتاببه همه چیز می‌توانم فکر کنم جز این که یتیم شده‌ایم. چگونه می‌توانم باور کنم که خوشبختی..
450,000 ریال 720,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 115427 - 41/1
عشق و خرافاتنویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 552 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1382 - دوره چاپ: 6کیفیت : در حد نو ~ نو ؛ عطف کتاب چسب خوردگی دارد. مروری بر کتابخانواده الماسی خانواده ای مرفه هستند اما تمام بدبختی ها سرا..
490,000 ریال 820,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 115428 - 38/3
عشق و خرافاتنویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک - پگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 552 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1391 ~ 1381 - دوره چاپ: 12 ~ 3 مروری بر کتابخانواده الماسی خانواده ای مرفه هستند اما تمام بدبختی ها سراغ این خانواده می آید و این به دلیل نفری..
680,000 ریال 820,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 115426 - 11/4
همیشه با تو نویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 244 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتاببا تو بوده‌ام همیشه و در همه جا با تو نفس کشیده‌ام، با چشمان تو دید..
290,000 ریال 370,000 ریال
برند: چکاوک مدل: 115425- 84/4
ابلیس کوچکنویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 320 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1374 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابباید می گذاشت برود! همانطور که همیشه امده بود؛بی هیچ خبر و نشانی از خود .اما وقتی رویرویش سبز شد لحظه ای مات و مبهوت نگاهش کرد، آنچه..
350,000 ریال 440,000 ریال
ماندانا
موجود نمی باشد
برند: چکاوک مدل: 115424 - 25/3
ماندانانویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 472 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتابادامه پنجرهخانم رحیمی یکی از نویسندگان داستانهای عامه پسند ایرانی است. ماندانا یکی از رمانهای خانم رحیمی است. داستان درمورد..
0 ریال
برند: چکاوک مدل: 114883 - 64/1
ترانه های نیمه شبنویسنده: مریم جعفری ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 408 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1385 - دوره چاپ: 3کیفیت: در حد نو ~ نو مروری بر کتاب رمانی عاشقانه از مریم جعفریداستان دختری که پس از مرگ برادرش تنها در شهری بزرگ به دنبال مکا..
250,000 ریال 445,000 ریال
ترانه های نیمه شب
موجود نمی باشد
برند: چکاوک مدل: 114882 - 52/5
ترانه های نیمه شبنویسنده: مریم جعفری ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 408 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1381 - دوره چاپ: 2کیفیت : عالی ~ درحد نو مروری بر کتاب رمانی عاشقانه از مریم جعفریداستان دختری که پس از مرگ برادرش تنها در شهری بزرگ به دنبال ..
0 ریال
برند: چکاوک مدل: 112842 - 46/2
تاوان عشقنویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 226 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1380 ~ 1377 - دوره چاپ : 9 ~ 1 مروری بر کتاب اسم دوران دوشیزگی من کاترینا گریگوریان است. پدرم ایرانی و مادرم مکز..
320,000 ریال 400,000 ریال
روزهای سرد برفی
موجود نمی باشد
برند: چکاوک مدل: 111838 - 43/3
روزهای سرد برفینویسنده: فهیمه رحیمی ناشر: چکاوک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 268 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال چاپ : 1377 - دوره چاپ: 2کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتابخواب با قدرت خواندن ادامه بیت را از چشمم ربود و با مهارت دست در یقه ام انداخت و گردن باریک ..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 72 (4 صفحه)