منو
سبد خرید

نیلوفر

برند: نیلوفر مدل: 124494 - 108/2
خواب زمستانینویسنده: گلی ترقی ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 137 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1376 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتاب وقتی طلاق گرفت و رفت دوستش داشتم. رفتنش مصیبت بود. همان ضایعه‌ای بود که همیشه ت..
200,000 ریال 220,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124476 - 108/2
دل فولاد نویسنده: منیرو روانی پور ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 273 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1371 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : نو ؛ جلد کتاب رنگ پریدگی مختصری دارد مروری بر کتاب افسانه سربلند بیوه ..
600,000 ریال 700,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124455
ایران سرزمین مقدس نویسنده: گور ویدال مترجم: فریدون مجلسی ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 683 اندازه کتاب: وزیری زرکوب - سال انتشار: 1396 - دوره چاپ: 2مروری بر کتابیولیانوس از آنجا که زمان سرنگونی یک رژیم سیاسی به هنگامی فرا می رسد که کارگردانانش ا..
550,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124450 - 3/3
خانواده تیبونویسنده: روژه مارتن دوگار مترجم: ابوالحسن نجفی ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2341 اندازه کتاب: رقعی  - سال انتشار:  1369 - دوره چاپ: 2کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب این رمان از سوی..
1,850,000 ریال 2,150,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124400 - 95/3
ابن عربی ؛ سفر بی بازگشتنویسنده: کلود عداس مترجم: فرید الدین راد مهر ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 191 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1382 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاببه روزگار ما دینداری و دین جویی یکی از سخت ترین کارهاست. و دشوارتر از این، آن است که کسی بخواهد..
218,000 ریال 240,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124399 - 108/2
رویکرد عقلانی در تفسیر قرآننویسنده: نصر حامد ابوزید مترجم: احسان موسوی خلخالی ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 328 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابپژوهش گران بسیاری به نقش قرآن کریم در شکل گیری بسیاری از علوم عربی به ویژه علوم نقد ا..
320,000 ریال 380,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124351 - 108/1
بازی بزرگنویسنده: پیتر هاپکرک مترجم: رضا کامشاد ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 600 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1379 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابعملیات سازمانهای جاسوسی روس و انگلیس در آسیای مرکزی و ایرانبازی بزرگ نامی است که به رقابت‌های سیاسی و نظامی دو امپر..
540,000 ریال 650,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124350 - 99/4
بازی بزرگنویسنده: پیتر هاپکرک مترجم: رضا کامشاد ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 600 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1379 - دوره چاپ: 1کیفیت : در حد نو _ نومروری بر کتابعملیات سازمانهای جاسوسی روس و انگلیس در آسیای مرکزی و ایرانبازی بزرگ نامی است که به رقابت‌..
480,000 ریال 650,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124317 - 94/3
وداع با اسلحهنویسنده: ارنست همینگوی مترجم: نجف دریا بندری ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 410 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1372 - دوره چاپ: 10 مروری بر کتابنویسنده مناظری غالبا وحشتناک را با چند جمله کوتاه وصف م..
550,000 ریال 680,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124297 - 200/2
گزارش به خاک یوناننویسنده: نیکوس کازانتزاکیس مترجم: صالح حسینی ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 561 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1368 - دوره چاپ: 3کیفیت : صفحات درحد نو ؛ پایین جلد کتاب رد زردی دارد مروری بر کتابعریضه به ال گرکوعریضه به آل..
550,000 ریال 850,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124296 - 31/2
گزارش به خاک یوناننویسنده: نیکوس کازانتزاکیس مترجم: صالح حسینی ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 561 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1368 ~ 1361 - دوره چاپ: 3 ~ 1کیفیت : درحد نو مروری بر کتابعریضه به ال گرکوعریضه به آل گرکو به راستی زندگینامه ..
680,000 ریال 850,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124249 - 107/5
مهپارهنویسنده: ف. و. بین مترجم: صادق چوبک ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 112 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 3کیفیت : نو ؛ گوشه لبه جلد کتاب تاخوردگی دارد مروری بر کتاب کتاب مهپاره از داس..
155,000 ریال 190,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124224 - 107/5
دوزخیان روی زمیننویسنده: فرانس فانون مترجم : علی شریعتی بامقدمه : ژان پل سارتر ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 290 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 1کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتاب مردم..
400,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124217 - 107/5
در تنگنویسنده: آندره ژید مترجم: عبدالله توکل - رضا سید حسینی ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 184 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1373 - دوره چاپ: 4کیفیت : درحد نو مروری بر کتابژید میدان دیدش را پیوسته تا آن سوی..
220,000 ریال 300,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124204 - 102/5
سهم سگان شکارینویسنده: امیل زولا مترجم: محمدتقی غیاثی ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 420 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نومروری بر کتاب داستان درباره زندگ..
1,250,000 ریال 1,500,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124167 - 106/3
پرنده خارزارنویسنده: کالین مک کالو مترجم: مهدی غبرایی ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 764 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1371 - دوره چاپ: 3کیفیت : درحد نومروری بر کتابدو جلدی ؛ متن کاملدر افسانه ای آمده است که پرنده ای تنها یک بار در عمر خود می خو..
750,000 ریال 950,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124102 - 107/6
سهم سگان شکارینویسنده: امیل زولا مترجم: محمدتقی غیاثی ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 420 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : نومروری بر کتاب داستان درباره زندگی یکی..
1,500,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 124018 - 107/4
آشپزی بدون گوشتنویسنده: گلی امامی ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 130 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1375 ~ 1370 - دوره چاپ: 9 ~ 3 مروری بر کتاباین کتاب برای گیاهخواران نوشته نشده، گرچه گیاهخواران نیز می توانند از آن بهره کافی ببرند. در حقیقت این کتاب ..
135,000 ریال 150,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 123810 - 22/4
کانت و فلسفه علمنویسنده: مایکل فریدمن مترجم: سعید جعفری ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 414 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1394 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتاباین کتاب گزیده‌ای است از مقالات مایکل فریدمن، ا..
225,000 ریال 270,000 ریال
برند: نیلوفر مدل: 123721 - 107/2
همان عشقنویسنده: یان آندره آ مترجم: قاسم روبین ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 166 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1383 - دوره چاپ: 1   مروری بر کتاب یان آندره آ ، متولد 1952 ، اهل برتانی فرانسه است . دانشجو..
200,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 337 (17 صفحه)