منو
سبد خرید

قومس

برند: قومس مدل: 131209 - 117/6
شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسمنویسنده: همایون الهی ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 423 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1393 - دوره چاپ: 9 مروری بر کتاب در این کتاب با استفاده از آمار و ارقام و شواهد تاریخی ..
550,000 ریال 700,000 ریال
برند: قومس مدل: 131046 - 117/4
کارتلهای چندملیتی و توسعه نیافتگینویسنده: همایون الهی ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 206 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1382 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاببین کلمه شرکت و کارتل تفاوت وجود دارد، بدین معنی که شرکت در حقیقت یک نهاد تولیدی تجاری است که در چارچوب..
315,000 ریال 350,000 ریال
برند: قومس مدل: 130929 - 117/3
آینده بنیانگذاران جامعه شناسینویسنده: تالکوت پارسونز, ایروینگ. ام. زیتلین,لوییس. آ. کوزر,دونالد. ان لوین,ورنر. جی. کانمن,جوزف لوپریاتو,دنیس رانگ,هربرت بلومر,ادوارد. ا. تیریاکیان مترجم: غلامعباس توسلی ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 302 اندازه کتاب: وزیری - سال ان..
399,000 ریال 500,000 ریال
حقوق سازمانهای بین المللی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: قومس مدل: 130884 - 117/2
حقوق سازمان های بین المللینویسنده: مصطفی تقی زاده انصاری ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 336 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1385 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتاببا پایان جنگ جهانی دوم سازمان های بین المللی حضور بسیار پررنگ و نقشی اساسی در روابط بین المللی دارند.امر..
0 ریال
برند: قومس مدل: 129365 - 2/2
نظریه بازیها نویسنده: ی. س. ونتسل مترجم: جلیل روشندل - علیرضا طیب ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 110 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1373 - دوره چاپ: 1کیفیت : درحد نو ؛ عطف کتاب چسب خوردگی دارد مروری بر کتابو کاربرد آن در تصمیم گیریهای استراتژیککاربرد ..
160,000 ریال 200,000 ریال
برند: قومس مدل: 124422 - 35/4
امپریالیسم و عقب ماندگینویسنده: همایون الهی ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 162 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 3کیفیت : درحد نو ؛ کتاب مهر کتابخانه دارد. مروری بر کتابدر این کتاب سعی شده شناخت مختصری از ماهیت و عملکرد امپریالیسم عرضه شود.ک..
200,000 ریال
جامعه شناسی جنگ و ارتش
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: قومس مدل: 119078 - 53/2
جامعه شناسی جنگ و ارتشنویسنده: پیتر می یر مترجم: علیرضا ازغندی - محمد صادق مهدوی ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 164 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 4کیفیت : در حد نو ؛ جلد رویه کتاب تاخوردگی دارد. مروری بر کتابجامعه شناسی ن..
0 ریال
برند: قومس مدل: 118014 - 44/6
فرهنگ اصطلاحات انگلیسی - فارسینویسنده: ایزابل مک کایک,مارتین مینسر مترجم : پرویز بیرجندی,قاسم کبیری,اکبر میرحسنی,شهلا زارعی و ... ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 550 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1370 - دوره چاپ: 1کیفیت : نو ؛..
250,000 ریال 450,000 ریال
برند: قومس مدل: 113870 - 61/2
تفکر نوین سیاسی در سیاست خارجی شوروینویسنده: کوروش احمدی ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 323 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1370 - دوره چاپ: 1کیفیت : در حد نو  مروری بر کتابمبانی‌ نظری‌ و بازتابهای&zwn..
210,000 ریال 300,000 ریال
برند: قومس مدل: 113678 - 2/1
نظم نوین اقتصاد جهانی و کشورهای جنوبنویسنده: فریدون برکشلی ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 200 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1374 - دوره چاپ: 1کیفیت : در حد نو مروری بر کتاب  نويسنده در اين كتاب به سياست هاي اقتصادي غرب كه بعد از پايا..
200,000 ریال 300,000 ریال
نفت ، صنعت و توسعه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: قومس مدل: 108333 - 39/2
نفت ، صنعت و توسعهنویسنده: اتیف کوبوسی مترجم: همایون الهی ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 174 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1369 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابدر کشورهای شورای همکاری خلیج فارساین کتاب در صدد ارزیا..
0 ریال
برند: قومس مدل: 104095 - 22/7
خلیج فارس و مسائل آننویسنده: همایون الهی ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 350 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 4کیفیت : درحد نو مروری بر کتابدر این کتاب به شناسه‌هایی از موقعیت جغرافیائی، آب و هوا،..
480,000 ریال 600,000 ریال
برند: قومس مدل: 104094 - 200/1
خلیج فارس و مسائل آننویسنده: همایون الهی ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 350 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1378  - دوره چاپ: 5 کیفیت : عالی ؛ صفحات کتاب خط کشی و علامت گذاری شده است مروری بر کتابدر این کتا..
300,000 ریال 600,000 ریال
نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: قومس مدل: 103834 - 85/5
نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلابنویسنده: عليرضا ازغندی ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 208 اندازه کتاب: وزیری  - سال انتشار: 1388 - دوره چاپ: 4 مروری بر کتاب   هدف اصلي كتاب اين است كه در يابد پس از تهي..
0 ریال
امپریالیسم و عقب ماندگی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: قومس مدل: 97551 - 11/2
امپریالیسم و عقب ماندگینویسنده: همایون الهی ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 162 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 3کیفیت : درحد نو مروری بر کتابدر این کتاب سعی شده شناخت مختصری از ماهیت و عملکرد امپریالیسم عرضه شود.کتاب پنج فصل دارد که در آن اصطلا..
0 ریال
سیری در نظریه های انقلاب
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: قومس مدل: 96088 - 8/3
سیری در نظریه های انقلابنویسنده: مصطفی ملکوتیان ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 216 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1372 - دوره چاپ : 1کیفیت : در حد نو مروری بر کتابعوامل دگرگونی در جوامع مختلف:1. گسترش حس طمع و تجمل پرستی: افزایش و گسترش این حس باعث می شود ..
0 ریال
جمهوری خواهی در ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: قومس مدل: 91910 - 17/6
جمهوری خواهی در ایراننویسنده: غلامعباس مصلی نژاد ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 287 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1383 - دوره چاپ: 1کیفیت : در حد نو مروری بر کتاب نویسنده با استفاده از روش علمی به بررسی روند جمهوری خواهی سالهای ۱۳۰۴- ۱۲۹۹ پرداخته و ب..
0 ریال
مبانی تاریخ اجتماعی ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: قومس مدل: 90392 - 10/2
مبانی تاریخ اجتماعی ایراننویسنده: رضا شعبانی ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 242 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1371 - دوره چاپ: 2 کیفیت : عالیمروری بر کتاب کتاب ؛ با نگاهی کلی بر خصوصیات عمومی جوامع ایرانی پیش از تاریخ و شکل‌پذیری تاریخی اجتماعات ایر..
0 ریال
کلیات قاره ها
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: قومس مدل: 82773 - 79/5
کلیات قاره هانویسنده: سیدرحیم مشیری ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 382 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1371 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاباین کتاب پراکندگی خشکی ها را تحت عنوان قاره ها و اوضاع جغرافیایی، جغرافیای انسانی، سو..
0 ریال
تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: قومس مدل: 82250 - 47/1
تاریخ اندیشه های سیاسی در غربنویسنده: ابوالقاسم طاهری ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 296 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1375 ~ 1380 - دوره چاپ: 2کیفیت : در حد نو مروری بر کتابدر این کتاب آرا و اندیشه‌های سیاسی برخی متفکران غرب, از سقراط تا مارکس بررس..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 26 (2 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات