منو
سبد خرید

شهریار

برند: شهریار مدل: 135477 - 86/2
پاپیوننویسنده: هانری شاریر مترجم: هوشنگ حافظی پور ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 606 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت :  درحد نو ؛ بدرقه و سه صفحه مقدمه کتاب چسب خوردگی دارد ؛  مزین به نوشته و امضای مترجم ..
3,500,000 ریال 4,000,000 ریال
برند: شهریار مدل: 131973 - 120/7
سایه انسان هانویسنده: ژان پل سارتر مترجم: عنایت الله شکیباپور ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 166 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو  مروری بر کتابکتاب شامل دو داستان بلند از سارتر با عناوین سایه ان..
1,100,000 ریال
دیوار
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: شهریار مدل: 131713 - 120/5
دیوارنویسنده: ژان پل سارتر مترجم: پرویز شکیب ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 320 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ : 2کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب مجموعه دیوار را ژان پل سارتر در سا..
0 ریال
برند: شهریار مدل: 131596 - 120/4
ترحمنویسنده:  اشتفان تسوایگ (استفن زوایک) مترجم : پرویز شکیب ناشر: شهریار - خرد زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 400 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1348 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتابتا زمانى كه پاى خاطرات، عقل و تخيل در بين اس..
2,000,000 ریال
برند: شهریار مدل: 130911 - 117/3
جامعه و تعلیم و تربیتنویسنده: علی شریعتمداری ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 296 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1342 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتابمصور - مبانی تربیت جدیدفیلس..
390,000 ریال
برند: شهریار مدل: 129837 - 49/2
انسان موجود ناشناخته نویسنده: الکسیس کارل مترجم: پرویز دبیری ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 316 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1330 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ عطف و جلد کتاب زدگی مختصری دارد  ..
550,000 ریال 600,000 ریال
برند: شهریار مدل: 129836 - 72/1
انسان موجود ناشناخته نویسنده: الکسیس کارل مترجم: پرویز دبیری ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 360 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1354 - دوره چاپ : 2کمیاب - کیفیت :  درحد نو   مروری بر کتاب نویس..
515,000 ریال 700,000 ریال
برند: شهریار مدل: 129835 - 83/5
انسان موجود ناشناخته نویسنده: الکسیس کارل مترجم: پرویز دبیری ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 360 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1354 - دوره چاپ : 3 ~ 1کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتاب نوی..
600,000 ریال 700,000 ریال
برند: شهریار مدل: 129817 - 84/6
اصول فلسفه اگزیستانسیالیسمنویسنده: ژان پل سارتر مترجم: هادی پزشک پور ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1353 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتاببا تفسیر رنه لافراژهستی‌گرایی ی..
600,000 ریال
برند: شهریار مدل: 129818 - 103/1
اصول فلسفه اگزیستانسیالیسمنویسنده: ژان پل سارتر مترجم: هادی پزشک پور ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 157 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1353 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاببا تفسیر رنه لافراژهستی‌گرایی یا اگزی..
550,000 ریال 600,000 ریال
نقش ایام ؛ جستارهایی در جغرافیای فرهنگی فرارودان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: شهریار مدل: 125953 - 111/2
نقش ایام نویسنده: علی اصغر شعردوست ناشر: شهریاران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 464 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1398 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابجستارهایی در جغرافیای فرهنگی فرارودانکتاب حاضر، دربردارنده 58 مقاله و متن سخنرانی نگارنده، پیرامون ف..
0 ریال
برند: شهریار مدل: 125796 - 17/5
اسرار مرگ و زندگینویسنده: کامیل فلاماریون مترجم: هادی پزشک پور ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 328 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1368 - دوره چاپ : 3کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتاب زیستن یا نابود شدنکتاب اسرار مرگ و زندگی، ز..
650,000 ریال
اسرار مرگ و زندگی ؛ زیستن یا نابود شدن
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: شهریار مدل: 124607 - 44/5
اسرار مرگ و زندگینویسنده: کامیل فلاماریون مترجم: هادی پزشک پور ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 328 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1353 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب زیستن یا نابود شدنکتاب اسرار مرگ ..
0 ریال
عرشیه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: شهریار مدل: 120294 - 69/3
عرشیهنویسنده: ملاصدرا مترجم: غلامحسین آهنی ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 295 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1341 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : عالی ~ درحد نو مروری بر کتابدر این کتاب تعدادی از مسائل ربوبی با نگاهی بر کتاب و سنت بیان شده ..
0 ریال
برند: شهریار مدل: 118163 - 18/1
روان شناسی تربیتینویسنده: علی شریعتمداری ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 550 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1342 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب روان شناسی تربیتی یکی از مهترین رشته‌هایی است که به بحث و بررسی پ..
750,000 ریال 900,000 ریال
برند: شهریار مدل: 117777 - 88/3
انسان موجود ناشناخته نویسنده: الکسیس کارل مترجم: حمید عنایت ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 277 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ : 2 کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ کتاب فاقد شناسنامه و بیست صفحه اول می باشد..
300,000 ریال 700,000 ریال
برند: شهریار مدل: 117776 - 100/4
انسان موجود ناشناخته نویسنده: الکسیس کارل مترجم: پرویز دبیری ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 276 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ : 3 کیفیت : درحد نو   مروری بر کتاب نویسنده ..
300,000 ریال 450,000 ریال
برند: شهریار مدل: 114223 - 54/1
زبان شناسی عمومینویسنده: علی اکبر عظیما ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 100 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1343 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتابزبان‌شناسی  علمی است که به مطالعه و بررسی روش..
180,000 ریال
برند: شهریار مدل: 114107 - 32/1
هستی و نیستینویسنده: ژان پل سارتر مترجم: عنایت الله شکیباپور ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 420 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابدانش ما برای هر چیز عبارت..
800,000 ریال
برند: شهریار مدل: 114108- 70/1
هستی و نیستینویسنده: ژان پل سارتر مترجم: عنایت الله شکیباپور ناشر: شهریار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 420 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : عالی ~ درحد نومروری بر کتابدانش ما برای هر چیز عبارت..
720,000 ریال 800,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 45 (3 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات