منو
سبد خرید

خوارزمی

برند: خوارزمی مدل: 143409 - 106/6
بنال وطننویسنده: آلن پاتون مترجم: سیمین دانشور ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 296 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته  - سال انتشار: 1352 ~ 1351- دوره چاپ: 2 ~ 1کمیاب - کیفیت :  نو مروری بر کتاب جاده زیبایی هست که از ایکوپو به تپه ها می..
600,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 143410 - 53/5
بنال وطننویسنده: آلن پاتون مترجم: سیمین دانشور ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 296 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته  - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 4کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب جاده زیبایی هست که از ایکوپو به تپه ها می پیون..
530,000 ریال 600,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 143408 - 47/6
بنال وطننویسنده: آلن پاتون مترجم: سیمین دانشور ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 296 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته  - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 5کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتاب جاده زیبایی هست که از ایکوپو به تپه ها می پیوندد. این تپه پو..
380,000 ریال 450,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142925 - 94/7
جزيره سرگردانینويسنده: سيمين دانشور ناشر: خوارزمي زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 326 اندازه كتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1372 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو مروري بر كتابمادر هستی دوست دارد برای دخترش شوهر پیدا کند. پس به او اصرار می کند تا با هم به مجلسی ..
750,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142923 - 204/2
جزيره سرگردانینويسنده: سيمين دانشور ناشر: خوارزمی زبان كتاب: فارسی تعداد صفحه: 326 اندازه كتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 3 مروري بر كتابمادر هستی دوست دارد برای دخترش شوهر پیدا کند. پس به او اصرار می کند تا با هم به مجلسی زنانه بروند. هستی علیرغم میلش به..
600,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142924 - 22/2
جزيره سرگردانینويسنده: سيمين دانشور ناشر: خوارزمي زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 326 اندازه كتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1372 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ عطف کتاب چسب خوردگی دارد مروري بر كتابمادر هستی دوست دارد برای دخترش شوهر پیدا کند. پس به ا..
560,000 ریال 700,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142850 - 119/3
انقلاب افریقانویسنده: فرانتس فانون مترجم: محمد امین کاردان ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 257 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1356 _ 1349 - دوره چاپ: 5 _ 2کمیاب - کیفیت : در حد نومروری بر کتابانتقاد فانون از نژاد پرستی و استعمارگری بر مشاه..
550,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142849 - 106/5
اندیشه سیاسی در اسلام معاصرنویسنده: حمید عنایت مترجم: بهاءالدین خرمشاهی ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 356 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1365 - دوره چاپ: 2کیفیت : نو ؛ مهر دارد مروری بر کتاب ..
420,000 ریال 500,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142848 - 80/3
اندیشه سیاسی در اسلام معاصرنویسنده: حمید عنایت مترجم: بهاءالدین خرمشاهی ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 354 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1388 _ 1365 - دوره چاپ: 5 _ 2 مروری بر کتاب دکتر حمید عنای..
445,000 ریال 500,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142847 - 60/5
خشونت و اندیشه هایی درباره سیاست و انقلابنویسنده: هانا آرنت مترجم: عزت الله فولادوند ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 208 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1394 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتابکتاب خشونت اولین ترجمه‌ی است که تاکنون از نوشته‌های ا..
435,000 ریال 500,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142845 - 94/7
خشونتنویسنده: هانا آرنت مترجم: عزت الله فولادوند ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 163 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1359 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتاب کتاب خشونت..
450,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142639 - 92/1
رگتایمنویسنده: ئی. ال. دکتروف مترجم: نجف دریا بندری ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 280 اندازه کتاب: رقعی  - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 1  کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب كلمه رگ..
600,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142572 - 56/3
تفنگ های خانم کارار و رویاهای سیمون ماشارنویسنده: برتولت برشت مترجم: فرامرز بهزاد ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 205 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ : 2 مروری بر کتابدو نمایشنامهتفنگ های خانم کارار : همسر خانم کارار در جنگ علیه فاشیس..
306,000 ریال 350,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142556 - 77/1
تجارت اسلحهنویسنده: گروه نویسندگان مترجم: ابراهیم یونسی ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 361 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1358 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : نو مروری بر کتابگزارش انجمن جهانی پژوهش در صلح استکهلم این گزارش..
750,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142515 - 117/1
سیاهان آمریکا را ساختندنویسنده: بنجامین کوارلز مترجم: ابراهیم یونسی ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 310 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1کمیاب : کیفیت : در حد نو _ نو مروری بر کتابپس از آن كه در سال 1783م. مردم سيزده ..
700,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142497 - 92/1
امیرکبیر و ایراننویسنده: فریدون آدمیت ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 795 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 7 مروری بر کتاب میرزا تقی‌خان فراهانی (متولد ۱۸۰۷ میلادی - درگذشته - ۱۰ ژانو..
1,650,000 ریال 1,750,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142425 - 100/6
ایالات نامتحدنویسنده: ولادیمیر پوزنر مترجم: محمد قاضی ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 280 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت :  در حد نومروری بر کتاباعلانی در یکی از روزنامه های نیویورک توجه مرا به خود جلب ک..
450,000 ریال 500,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142424 - 94/3
ایالات نامتحدنویسنده: ولادیمیر پوزنر مترجم: محمد قاضی ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 280 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : نومروری بر کتاباعلانی در یکی از روزنامه های نیویورک توجه مرا به خود جلب کرد..
500,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142210 - 55/5
در جنگل شهرنویسنده: برتولت برشت مترجم: محمود حسینی زاد ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 379 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابسه نمایشنامه کتاب سراسر تحقیر سرمایه داری، خورده بورژوازی، جهل و روشنفکر نماهای فاسد است،..
500,000 ریال
برند: خوارزمی مدل: 142163 - 62/2
انقلاب یا اصلاحنویسنده: هربرت مارکوزه - کارل پوپر مترجم: هوشنگ وزیری ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 90 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 4  مروری بر کتاب هربرت مارکوزه  متف..
450,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 286 (15 صفحه)

کتاب مو