منو
سبد خرید

تهران

برند: تهران مدل: 160799 - 33/3
حلاج و راز انا الحقنویسنده: عطاء الله تدین ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 464 اندازه کتاب: وزیری زرکوب - سال انتشار: 1388 _ 1384 - دوره چاپ: 12 _ 8 مروری بر کتابما مست الستیم به یک جرعه منصور          اندیشه پروای سر دار ندار..
1,500,000 ریال 1,995,000 ریال
برند: تهران مدل: 156643 - 69/6
حلاج و راز انا الحقنویسنده: عطاء الله تدین ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 466 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1371 ~ 1370 - دوره چاپ : 5 ~ 1 مروری بر کتابما مست الستیم به یک جرعه منصور          اندیشه پروای سر دار نداریم..
1,400,000 ریال 1,995,000 ریال
برند: تهران مدل: 160122 - 117/6
اخبار عجیب و حکایات غریبنویسنده: هرمان هسه مترجم: محمد بقایی ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 249 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1370 - دوره چاپ: 1کیفیت : نو ؛ لبه جلد سائیدگی مختصری دارد مروری بر کتاب کتاب "اخبار عجیب و حکایات غریب" شامل 8 ..
600,000 ریال 800,000 ریال
برند: تهران مدل: 158976 - 92/2
تاریخ جامعه شناسینویسنده: جمشید مرتضوی ناشر: تهران  زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 327 اندازه کتاب: وزیری سلفون  - سال انتشار: 1354 - دوره چاپ : 2کمیاب - کیفیت : در حد نو _ نو مروری بر کتابپیدایش و شکل گیری نظریه های نویننویسنده ..
1,350,000 ریال 1,500,000 ریال
برند: تهران مدل: 158753 - 58/4
از لنین تا پوتیننویسنده: محمود طلوعی ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 459 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1386 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب مصورکتاب «از لنین تا پوتین» نخستین تجدید نظر..
1,850,000 ریال 1,950,000 ریال
برند: تهران مدل: 158106 - 120/3
هم میهنان نقش آفرین مسیحینویسنده: عباسعلی صالحی ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 70 اندازه کتاب: رقعی  - سال انتشار: ?134 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو ؛ عطف کتاب صحافی مجدد شده مروری بر کتاب مصو..
500,000 ریال
برند: تهران مدل: 156570 - 13/7
به دنبال آفتابنویسنده: عطاء الله تدین ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 390 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاباز قونیه تا دمشقعطاء الله تدین در این کتاب به برخی ازپرسشها و ابهامات مخاطبان درخصوص زندگی و شخصیت مو..
1,350,000 ریال 1,750,000 ریال
برند: تهران مدل: 156571 - 101/3
به دنبال آفتابنویسنده: عطاء الله تدین ناشر: زرین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 384 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1392 - دوره چاپ: 5 مروری بر کتاباز قونیه تا دمشقعطاء الله تدین در این کتاب به برخی ازپرسشها و ابهامات مخاطبان درخصوص زندگی و شخصیت مولانا و ..
1,300,000 ریال 1,750,000 ریال
برند: تهران مدل: 156250 - 103/2
معنای زندگی از نگاه مولانا و اقبالنویسنده: نذیر قیصر مترجم: محمد بقائی ماکان ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 440 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1391 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتاباین کتاب ز منظر های مختلف و عمده ترین موضوعات مربوط به زندگی انسان ها را با ..
1,300,000 ریال 1,800,000 ریال
برند: تهران مدل: 154773 - 13/7
زنان در ایران باستان نویسنده: ماریا براسیوس  مترجم: محمود طلوعی ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 269 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب مصوردرباره موقعیت و زندگ..
1,100,000 ریال 1,400,000 ریال
برند: تهران مدل: 154694 - 116/8
فرهنگ جامع تعبیر خوابنویسنده: هانس کورت مترجم: محمدعلی شجاعی ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 674 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1386 - دوره چاپ: 6مروری بر کتابتعبیر خواب به معنای کشف پیام و ترجمه یک خواب است. تعبیر خواب را بازتاب واقعیات نیز خوانده‌ان..
1,050,000 ریال 1,300,000 ریال
برند: تهران مدل: 153971 - 201/5
جلوه های تصوف و عرفان در ایران و جهاننویسنده: عطاءالله تدین ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 801 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1388 ~ 1380- دوره چاپ: 4 ~ 2 مروری بر کتابکتابی را که در پیش روی دارید پیرامون شرح حال نخبگان دنیای تصوف و عرفان در..
2,650,000 ریال 3,250,000 ریال
برند: تهران مدل: 153871 - 118/1
دره عروسک هانویسنده: ژاکلین سوزان مترجم: آذرمیدخت بهزادی ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 459 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1372 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نومروری بر کتاب سپتامبر 1945 وقتی وارد نیویورک شد حرارت هوا نود درجه فارنهایت بود و از غول ه..
850,000 ریال 1,000,000 ریال
برند: تهران مدل: 152696 - 59/5
اخبار عجیب و حکایات غریبنویسنده: هرمان هسه مترجم: محمد بقایی ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 249 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1396 ~ 1387 - دوره چاپ: 4 ~ 2 مروری بر کتاب کتاب "اخبار عجیب و حکایات غریب" شامل 8 داستان کوتاه است که زمینه مشترک آ..
620,000 ریال 800,000 ریال
برند: تهران مدل: 150504 - 25/1
دمیاننویسنده: هرمان هسه مترجم: محمد بقایی ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 260 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1388 _ 1377 - دوره چاپ: 6 _ 3 مروری بر کتابدمیان شاهکار بی چون و چرای هرمان هسه است.کتاب در مورد جوانی متفاوت است که مشکلی در کودکی او را با دوستی به نام د..
680,000 ریال 850,000 ریال
برند: تهران مدل: 150451 - 62/4
پیوستن و گسستننویسنده: ریچارد رایت,اسگناسیو سیلونه,آرتور کوستلر ,لوئی فیشر ,آندره ژید,استفن اسپندر ترجمه و نگارش : محمود طلوعی ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 319 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1370 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کت..
550,000 ریال
برند: تهران مدل: 150238 - 119/2
سیدارتانویسنده: هرمان هسه مترجم: محمد بقایی ماکان ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 176 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابدر سایه خانه و در آفتاب کناره رود خانه و در پای زورقها، در سایه بید بنان و انجیر ها، سیذارتا خوبروی بر هم..
285,000 ریال 370,000 ریال
برند: تهران مدل: 149114 - 59/3
تافته جدا بافتهنویسنده: خسرو شاهانی ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 230 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1368 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتاب مصوراشعار طنزخسرو شاهانی ، یکی از بزرگتر..
700,000 ریال
برند: تهران مدل: 148673 - 64/2
مولانا ارغنون شمسنویسنده: عطاءالله تدین ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 570 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1385 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتاب...او (مولانا ) انسانی است اهل خرد، استدلال را می پذیرد، بی‌منطق سخن نمی‌گوید و از گفته‌..
1,550,000 ریال
برند: تهران مدل: 147355 - 120/3
فرستادگان روشناییبه انتخاب : سیدعلی صالحی ناشر: تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 530 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1377- دوره چاپ:  1کمیاب - کیفیت :  درحد نو ~  نو مروری بر کتابکانون شاعران جهان ؛ گزیده ای از اشعار شا..
680,000 ریال 850,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 35 (2 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات