منو
سبد خرید

بابک

برند: بابک مدل: 126976 - 26/2
آثاری از شعرای آذربایجانمترجم: ح. صدیق ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 152 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتاببرگردان‌های زیبای فارسی از نمونه‌های..
450,000 ریال
برند: بابک مدل: 126713 - 112/1
مثنوی های حکیم سنائی نویسنده: سنایی غزنوی باهتمام : محمدتقی مدرس رضوی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 381 اندازه کتاب: وزیری لب برگشته - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 2کمیاب  - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتاببانضمام شرح ..
1,200,000 ریال
سفرنامه خراسان ؛ بخط میرزا محمدرضا کلهر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بابک مدل: 121125 - 14/7
سفرنامه خراساننويسنده: ناصرالدين شاه قاجار ناشر: بابك زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 320 اندازه كتاب: وزیری لب برگشته - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتاب گراور از روی نسخه خطی به خط می..
0 ریال
برند: بابک مدل: 120960 - 14/3
سفرنامه نایب الصدر شیرازینویسنده: نایب الصدر شیرازی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 310 اندازه کتاب: وزیری لب برگشته - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : نو  مروری بر کتابگراور شده از روی چاپ سنگیدر زیارت مکه و سیاحت ایران و هندنایب..
1,080,000 ریال 1,200,000 ریال
برند: بابک مدل: 120374 - 5/3
دریچه : گزیده ای از شعر ، قصه و مقالهنویسنده: گروه شاعران - گروه نویسندگان ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 230 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نومروری بر کتاببنگال که اکنون بخشی از آن جز خاک هندوستان است و بخ..
350,000 ریال
اسناد نو یافته
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بابک مدل: 107943 - 92/3
اسناد نو یافتهنویسنده: ابراهیم صفائی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 256 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ : 2کمیاب - کیفیت : عالی ~ درحد نو مروری بر کتاب این کتاب، پنجمین کتاب حاوی مدارک سیاسی و تاریخی، مشتمل بر 50 سند د..
0 ریال
اسناد مشروطه دوران قاجاریه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بابک مدل: 119750 - 92/3
اسناد مشروطه دوران قاجاریهنویسنده: ابراهیم صفائی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 192 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : عالی ~ درحد نو مروری بر کتابحاوی مدارک و اسناد نهض..
0 ریال
اسناد برگزیده دوران قاجاریه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بابک مدل: 119751 - 117/2
اسناد برگزیده دوران قاجاریهنویسنده: ابراهیم صفائی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 158 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : عالی ~ درحد نو مروری بر کتاب اسنادی از : سپهسالار ، ظل السلطان ، دبیرالملکدر ای..
0 ریال
دست پنهان سیاست انگلیس در ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بابک مدل: 115637 - 83/1
دست پنهان سیاست انگلیس در ایراننویسنده: خان ملک ساسانی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 120 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ : 3 مروری بر کتابسیاست انگلیس در ایران... محمد‌علی شاه را روسها پس از خلع شدن از سلطنت ایران به «ادسا» بردن..
0 ریال
اخلاقیات و زیبایی شناسی چرنیشفسکی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بابک مدل: 113402- 81/2
اخلاقیات و زیبایی شناسی چرنیشفسکینویسنده: آناتولی واسیلیویچ کوزنتسف مترجم: محمد تقی فرامرزی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 60 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : عالی ~ درحد نو مروری بر کتابنویسنده که از منتقدان شوروی می..
0 ریال
تاریخ عضدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بابک مدل: 109888 - 10/1
تاریخ عضدینویسنده: شاهزاده احمد میرزا عضد الدوله,عبدالحسین نوائی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 382 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابشرح حال زنان و دختران و پسران و متضمن سی و هشت سال ..
0 ریال
فتح تهران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بابک مدل: 109853 - 17/4
فتح تهراننویسنده: عبدالحسین نوائی ناشر : بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 350 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب  مصور - گوشه ای از تاریخ مشروطی..
0 ریال
سیاستگران دوره قاجار
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بابک مدل: 109571- 112/6
سیاستگران دوره قاجار نویسنده: خان ملک ساسانی ناشر: هدایت - بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 243 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1352 -دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : عالی ~  درحد نو ؛ مهر دارد  مروری بر کتاب&..
0 ریال
سفرنامه خراسان ؛ بخط میرزا محمدرضا کلهر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بابک مدل: 107951
سفرنامه خراساننويسنده: ناصرالدين شاه قاجار ناشر: بابك زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 320 اندازه كتاب: وزیری لب برگشته - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب گراور از روی نسخه خطی به خط میرزا محمدرضا کلهر - مصور..
0 ریال
دولت های ایران ؛ از آغاز مشروطیت تا اولتیماتوم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بابک مدل: 107950 - 102/4
 دولت های ایران نویسنده: عبدالحسین نوایی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 380 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب مصور -  ..
0 ریال
برگ های تاریخ ؛ دوران قاجار
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بابک مدل: 107949 - 102/4
برگ های تاریخنویسنده: ابراهیم صفائی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 151 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ : 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابحاوی اسناد تاریخی از دوران قاجار و به ویژه در زمان ناصرالدین شاهکتاب مذکور ش..
0 ریال
پنجاه نامه تاریخی دوران قاجار
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بابک مدل: 107948 - 102/4
پنجاه نامه تاریخینویسنده: ابراهیم صفائی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 185 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتابحاوی 50 سند تاریخی از دربار قاجاراین کتاب، هشتمین اثر تاریخی مؤلف..
0 ریال
نامه های تاریخی دوران قاجاریه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بابک مدل: 107947 - 116/8
نامه های تاریخی دوران قاجاریهنویسنده: ابراهیم صفائی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 180 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب حاوی نامه های..
0 ریال
اسناد برگزیده دوران قاجاریه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بابک مدل: 107945
اسناد برگزیده دوران قاجاریهنویسنده: ابراهیم صفائی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 158 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ : 1 مروری بر کتاب اسنادی از : سپهسالار ، ظل السلطان ، دبیرالملکدر این اسناد، با بسیاری از نکته ها و رازهای ..
0 ریال
اسناد مشروطه دوران قاجاریه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: بابک مدل: 107941
اسناد مشروطه دوران قاجاریهنویسنده: ابراهیم صفائی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 192 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابحاوی مدارک و اسناد نهضت مشروطیتاشاره آقای ابراهیم صفایی ب..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 40 (2 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات