دسته بندی کتاب ها
سبد خرید شما

کارآفرینی ؛ تعاریف، نظریات، الگوها

کارآفرینی

نویسنده: محمود احمدپور داریانی
ناشر : مولف

زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 300
اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1379 - دوره چاپ : 1

 

مروری بر کتاب

از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪه، ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از او دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ.ﺑﻨﯿﺎن اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی روز ﺑﻪ روز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﺻﺎدقﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ. ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اعتماد کند....کتاب کار آفرینی از دوازده فصل تشکیل شده است که در آن ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﮐﺸﺎورزي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ و اداره ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ.

شاید به جرأت بتوان گفت که این دغدغه مدیریتی هر مدیر مسلمان ایرانی است که در مرحله بلوغ انقلاب اسلامی و از سوی دیگر، کمال مدیریت خود با آن مواجه است و با آن زندگی می‌کند. باید بتوان برای عرصه اقتصادی نیز همچون عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و … پاسخ‌های معتبر و بی‌بدیل یافت. باید بتوان راهبردهای انقلاب اسلامی را در حوزه اقتصاد و رقابت تنگاتنگ با راهبردهای رایج که ملهم از ایدئولوژی‌های افراطی و تفریطی است، تعیین و تبیین نمود. باید بتوان با الهام از ایدئولوژی اسلام ناب محمدی (ص) و به اتکای ملاک‌ها، معیارها و اصول اقتصادی اسلام، زیر ساخت‌های استراتژیک اقتصاد اسلامی را به نحوی که کارائی و اثربخشی آن، آزمودنی باشد، ارائه داد.

این بایدها و هزاران باید دیگر که نمودهایی از این دغدغه فراگیر حرفه‌ای است، مرا به تکاپوی عمیق و گسترده در این حوزه واداشت. با راهنمایی اساتید دانشگاه‌، مطالعه منابع و به اتکای تجربیات شخصی، پژوهش گسترده‌ای را آغاز نمودم و به مدت چهار سال به بررسی علمی موضوع کارآفرینی در منابع داخلی و خارجی پرداختم و از مراکز دانشگاهی و مطالعاتی کار‌آفرینی در کشورهای انگلیس، کانادا و هندوستان دیدار نموده و با اساتید مربوط، به بحث و گفتگو نشستم. در هنگام انجام این تحقیق و تا پایان تدوین ادبیات پژوهش، هیچ‌گونه سابقه مطالعاتی، تحقیقاتی و حتی ترجمه در حوزه کارآفرینی در کشور و به زبان فارسی یافت نشد.

از این‌رو سیر تحقیق و مطالعه، در منابع خارجی (انگلیسی) ادامه یافت. تمامی مدل‌های موفقیت، مورد بررسی و کنکاش قرار گفت و به جرأت می‌توان گفت کتاب با مقاله‌ای به زبان انگلیسی وجود ندارد که از نظر دور مانده باشد. یافته‌های نظری خود در ادبیات پژوهش را با تحقیق میدانی و آزمون‌های آماری در هم تنیدم و به یک مدل بومی کارآفرینی دست یافتم. نتایج حاصل از این تحقیق که به‌عنوان پایان‌نامه دوره دکترای مدیریت در دانشگاه تربیت مدرس (1377)، ارائه و دفاع گردیده، می‌تواند عملیاتی شده و به لحاظ علمی و عملی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.

فهرست

آموزش کار آفرینی
بررسی تحقیقات کار آفرینی
مدل‌های نظری کار آفرینی
و...

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات