منو
سبد خرید

پیروز

برند: پیروز مدل: 130916 - 14/4
روانکاوی برای همهنویسنده: زیگموند فروید مترجم: هاشم رضی ناشر: پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 199 اندازه کتاب: رقعی زرکوب - سال انتشار: 1342 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نومروری بر کتابفروید، روان‌پزشک اتریشی و پایه‌گذار رشته روان‌کا..
750,000 ریال
برند: پیروز مدل: 129975 - 204/1
منتخب کلیله و دمنهنویسنده: نصرالله منشی - عبدالعظیم قریب ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 272 اندازه کتاب: خشتی سلفون - سال انتشار: 1340 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابکلیله و دمنه از شاهکارهای کم نظیر ادب منثور پارسی ا..
700,000 ریال
تمایز روحیات شرق و غرب
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیروز مدل: 128131 - 99/2
تمایز روحیات شرق و غربنویسنده: حسن پزشگزاد ناشر: پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 336 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1337 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت :درحد نو ؛  عطف کتاب افتادگی دارد مروری بر کتابهمراه با شرح وقای..
0 ریال
داروی بی خوابی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیروز مدل: 127828 - 113/7
داروی بی خوابینویسنده: عزیز نسین مترجم: رضا همراه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 168 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1351 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب یازده داستان طنزدر اثر بی خوابی و ک..
0 ریال
برند: پیروز مدل: 126779 - 112/1
عشق بزرگاننویسنده: گروه نویسندگان مترجم: علی اکبر کسمائی ناشر: پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 209 اندازه کتاب: رقعی گالینگور  - سال انتشار: 1340 - دوره چاپ : 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو ؛ لبه عطف کتاب افتادگی مختصری دارد مروری بر کتابداستان هایی کوتاه ا..
750,000 ریال
برند: پیروز مدل: 125445 - 110/5
گاندی فرزند اشتباه زماننویسنده: لوئیز فیشر مترجم: محمد عبادزاده کرمانی ناشر: پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 310 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1348 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ لبه جلد تورفتگی مختصری دارد مروری بر کتابمحیط زندگی اجتماعی و سیاس..
1,200,000 ریال 1,350,000 ریال
همسر جاویدان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیروز مدل: 125121 - 110/2
همسر جاویداننویسنده: ایروینگ استون مترجم: مشفق همدانی ناشر: فرانکلین - پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 624 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1344- دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : عطف کتاب چسب خوردگی و صحافی شده و شش صفحه کتاب چسب خوردگی دارد  ..
0 ریال
تاریخ جامع ادیان ، از آغاز تا امروز
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیروز مدل: 124521 - 108/2
تاریخ جامع ادیاننویسنده: جان ناس مترجم: علی اصغر حکمت ناشر: پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 565 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار:  1354 - دوره چاپ : 3کمیاب - کیفیت :  صفحات درحد نو  ؛ کتاب فاقد عطف می باشد ..
0 ریال
برند: پیروز مدل: 122367 - 95/4
سیم کشی داخلینویسنده: کنارد گراهام مترجم: علی اکبر نوشین ناشر: پیروز - فرانکلین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 350 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1350 ~ 1347 - دوره چاپ: 2 ~ 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاببرای مراکز صنعتی و تاسیسات ب..
450,000 ریال
برند: پیروز مدل: 121660 - 118/4
زمینه ورزش شناسینویسنده: سیروس جاوید ناشر: پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 240 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ: 1 کمیاب- کیفیت : درحد نو ؛ جلد کتاب لکه دارد  مروری بر کتاب مقدمه ای بر تئوری ورزش..
450,000 ریال
برند: پیروز مدل: 120129 - 85/2
ماجرای وینستوننویسنده: هوارد فاست مترجم: فرج الله پور سرتیپ ناشر: پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 296 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1346 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نومروری بر کتابژنرال «کِمپتون» به سرهنگ «بارنی آدامز» ب..
750,000 ریال
برند: پیروز مدل: 116488 - 61/6
منتخب کلیله و دمنه نویسنده: نصرالله منشی - عبدالعظیم قریب ناشر: پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 289 اندازه کتاب: خشتی - سال انتشار:  1340 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتابکلیله و دمنه از شاهکارهای کم نظیر ادب منثور پارس..
580,000 ریال
فرهنگ مصور علوم طبیعی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیروز مدل: 113988 - 40/3
فرهنگ مصور علوم طبیعینویسنده: علی کیهانی ناشر: پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 598 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابمصور - شامل مهمترین اصطلاحات زیست شناسی و زمین شناسیزیست شناس..
0 ریال
تاریخ جامع ادیان ، از آغاز تا امروز
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیروز مدل: 113727 - 117/5
تاریخ جامع ادیاننویسنده: جان ناس مترجم: علی اصغر حکمت ناشر: پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 565 اندازه کتاب: وزیری جلد سخت - سال انتشار:  1354 - دوره چاپ : 3کمیاب - کیفیت :  درحد نو  مروری بر کتاب ..
0 ریال
دکتر ژیواگو
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیروز مدل: 113599 - 1/3
دکتر ژیواگونویسنده: بوریس پاسترناک مترجم: علی اصغر خبره زاده ناشر: پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 760 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1343 - دوره چاپ: 3کمیاب -  کیفیت : عالی ~ درحد نو ؛ جلد سازی مجدد ؛ لبه حدود 30 صف..
0 ریال
برند: پیروز مدل: 112670 - 83/1
زنگ ها برای که به صدا درمی آیدنویسنده: ارنست همینگوی مترجم: علی سلیمی ناشر: پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 585 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ: 2کمیاب  - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابزنگ ها برای که به صدا در می آیند رمانی از ارنست همینگوی ..
450,000 ریال
تاریخ جامع ادیان ، از آغاز تا امروز
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیروز مدل: 111550 - 102/1
تاریخ جامع ادیاننویسنده: جان ناس مترجم: علی اصغر حکمت ناشر: پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 568 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار:  1344 - دوره چاپ :  1کمیاب - کیفیت : عالی ~ درحد نو مروری بر کتاب از آغا..
0 ریال
حکومت نظامی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیروز مدل: 110819 - 1/3
حکومت نظامینویسنده: آلبر کامو مترجم: یحیی مروستی ناشر: پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 180 اندازه کتاب: رقعی سلفون  - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 3کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابنمایشنامهعدالتی وجود دارد و این همان چیزی است که من از آن تنفر ..
0 ریال
دیوان حافظ ویراسته هاشم رضی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیروز مدل: 109583 - 104/1
دیوان حافظنویسنده: خواجه حافظ شیرازی به کوشش: هاشم رضی ناشر: پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 430 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : صفحان کتاب درحد نو ؛  عطف کتاب چسب خوردگی دارد  ..
0 ریال
بسوی سیمرغ ؛ منظومه منطق الطیر به نثر پارسی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیروز مدل: 109449 - 204/4
بسوی سیمرغ نویسنده: فریدالدین عطار نیشابوری - نعمت الله قاضی ناشر: پیروز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 445 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 3کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابمنظومه منطق الطیر به نثر پارسیمنطِقُ‌الطِیر یا ..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 59 (3 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات