منو
سبد خرید

پیام

تاریخ ایران از دوران باستان تا قرن هجدهم
-6 % درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 128304- 205/5
تاریخ ایراننویسنده: ن. و. پیگولوسکانا , آ. ی. یاکوبفسکی , ای. پ. پطروشفسکی , آ. م. بلنیتسکی مترجم: کریم کشاورز ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 711 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1354 - دوره چاپ: 4کمیاب - کیفیت : د..
1,650,000 ریال 1,750,000 ریال
برند: پیام مدل: 128284 - 114/5
ثروت مللنویسنده: آدام اسمیت مترجم: سیروس ابراهیم زاده ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 360 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : در حد نو _ نو مروری بر کتابثروت ملل یا «تحقیقی پیرامون ماهیت و اسباب ثروت ملل» عنو..
2,000,000 ریال
برند: پیام مدل: 128283 - 114/5
طرح مسائل جامعه شناسی امروزنویسنده: ژرژ گورویچ - هانری مندراس مترجم: عبدالحسین نیک گهر ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 242 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتابتحقیق در مسائل اجتماعی مملکت بی شک..
500,000 ریال
برند: پیام مدل: 128202 - 114/4
ناپلئوننویسنده: ی. و. تارله مترجم: محمد قاضی ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 750 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1353 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت :  درحد نو _ نومروری بر کتابدو جلدیبنا به گفته مورخین، بزرگ‌ترین اشتباهات ناپلئون یکی تسخیر اسپانیا (یار ..
1,200,000 ریال
برند: پیام مدل: 128080 - 114/3
عشق بی پیرایهنویسنده: واسیلوسکایا واندا مترجم: کریم کشاورز ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 143 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ : 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتابسعادت حقیقی که به دشواری تحصیل شده بود. سعادت عمیق عشق به ر..
450,000 ریال
برند: پیام مدل: 127256 - 112/7
شورش بر امتیاز نامه رژینویسنده: فریدون آدمیت ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 155 اندازه کتاب: وزیری گالینگور  - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت :  نو ؛ بر روی جلد اصلی با گالینگور صحافی شده مروری بر کتابقرارداد رژی یکی از امتیازاتی است که نت..
650,000 ریال
خاطرات آقابکف
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 127024 - 112/5
خاطرات آقابکفنویسنده: ژرژ آقابکف مترجم: حسین ابوترابیان ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 330 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت :  نومروری بر کتابحاوی خاطرات مامور مخفی شوروی..
0 ریال
برند: پیام مدل: 127007 - 112/5
شورش بر امتیاز نامه رژینویسنده: فریدون آدمیت ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 155 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت :  نو  مروری بر کتابقرارداد رژی یکی از امتیازاتی است که نتایجی نامطلوب به بار آورد. در پی سفر سوم ناصرالدین..
650,000 ریال
اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 127002 - 112/5
اندیشه های میرزا آقاخان کرمانینویسنده: فریدون آدمیت ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 316 اندازه کتاب: وزیری لب برگشته - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نو  ؛ کتاب در اثر فشار تاب خوردگی مختصری دارد مروری بر کتاباین ..
0 ریال
برند: پیام مدل: 126837 - 26/1
گریز و ستیز برای زیستننویسنده: ولفگانگ ویکلر مترجم: نورالدین فرهیخته ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 272 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1354 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نومروری بر کتابمصورستیز کردن و گریختن برای ادامه حیات یا تنازع بقا در عالم جا..
1,350,000 ریال
اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 126511 - 19/2
اندیشه های میرزا آقاخان کرمانینویسنده: فریدون آدمیت ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 316 اندازه کتاب: وزیری لب برگشته - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت :  نو مروری بر کتاباین رساله فصلی است از تاریخ اندیشه های جدید ایران و..
0 ریال
برند: پیام مدل: 125664 - 30/1
تاریخ سده های میانهنویسنده: گ. م. دنسکوی - ا.و. آگیبالووا مترجم: رحیم رئیس نیا ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 345 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتاب..
800,000 ریال
برند: پیام مدل: 125663 - 47/6
تاریخ سده های میانهنویسنده: گ. م. دنسکوی - ا.و. آگیبالووا مترجم: رحیم رئیس نیا ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 345 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1357 ~ 1355- دوره چاپ:  2 ~ 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو   ..
700,000 ریال 800,000 ریال
برند: پیام مدل: 124520 - 101/7
وداع با اسلحهنویسنده: ارنست همینگوی مترجم: نجف دریابندری ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 410 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1354 - دوره چاپ: 7کمیاب  - کیفیت : درحد نو ؛ عطف کتاب ترک خوردگی دارد&..
1,050,000 ریال 1,250,000 ریال
یک گل سرخ برای امیلی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 123874 - 107/3
یک گل سرخ برای امیلینویسنده: ویلیام فاکنر مترجم: نجف دریا بندری ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 120 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتاب داستان خانه ای..
0 ریال
برند: پیام مدل: 123736 - 107/2
شناخت منظومه شمسینویسنده: آکادمیسین آمبارتسومیان مترجم: نورالدین فرهیخته ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 96 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1354 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابمنظومه شمسی ناحیه‌ای از فضاست که تحت تاثیر گرانش خورشید ..
220,000 ریال
شهر خدا
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 123441 - 106/7
شهر خدانویسنده: م. ا. به آذین ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 80 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار:  1349 - دوره چاپ:  1کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ گوشه جلد کتاب افتادگی مختصری دارد  مروری بر کتاب مجموعه داس..
0 ریال
برند: پیام مدل: 123375 - 106/7
بازدید دوباره از دنیای زیبای نونویسنده: آلدوس هاکسی مترجم: سعید حمیدیان ناشر: سپهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب ..
300,000 ریال
برند: پیام مدل: 123172 - 102/3
چنین کنند بزرگاننویسنده: ویل کاپی مترجم: نجف دریا بندری ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 146 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1353 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نومروری بر کتابمصوردر مجموعه حاضر, اقدامات برخی چهره‌های تاریخی, همچنین پاره‌..
550,000 ریال 600,000 ریال
الف و داستانهای دیگر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 122717 - 106/2
الفنویسنده: خورخه لوئیس بورخس مترجم: احمد میرعلایی ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 130 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب در جهان داستان نویسی آمریکای..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 73 (4 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات