منو
سبد خرید

لغت نامه

لغت نامه
برند: بنیاد فرهنگ ایران مدل: 128357 - 98/6
فرهنگ تاریخی زبان فارسی ؛ بخش اول: آ ـ بنویسنده: گروه نویسندگان - پرویز ناتل خانلری زیر نظر: احسان یارشاطر ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 730 اندازه کتاب: رحلی گالینگور - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1کمیاب - ک..
3,000,000 ریال
برند: علمی مدل: 128353 - 55/5
فرهنگ فنی دانشگاهینویسنده: نادر گلستانی داریانی ناشر: علمی زبان کتاب: فارسی - آلمانی تعداد صفحه: 543 اندازه کتاب: وزیری لب برگشته - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 1کیفیت : درحد نو مروری بر کتابآلمانی - فارسیبرای رشته های، برق، مکانیک، ساختمان، ماشینهای افزار و مت..
300,000 ریال
برند: اساطیر مدل: 128310 - 26/7
واژه یاب ؛ فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانهنویسنده: ابوالقاسم پرتو ناشر: اساطیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2206 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1373 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابفرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانهاز..
1,900,000 ریال 2,200,000 ریال
برند: دنیا مدل: 128225 - 114/4
فرهنگ واژه های دشوار شاهنامهنویسنده: عبدالحسین نوشین ناشر: دنیا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 357 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتاب واژه نامکاین واژه نامه بر پایه پنج نسخه معتبر شاهنامه فردوسی ت..
650,000 ریال
برند: حزب توده مدل: 128181 - 114/4
واژه نامه سیاسی اجتماعینویسنده: امیر نیک آئین ناشر: حزب توده زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 200 اندازه کتاب: پالتویی - سال انتشار: 1358  - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : نومروری بر کتابواژه نامه سیاسی تالیف هوشنگ ناظمی (امیر نیک آیین)، از آثار گرانسنگی است که می‌تواند مب..
450,000 ریال
برند: امیر کبیر مدل: 127775 - 104/1
فرهنگ فارسی دکتر محمد معیننویسنده: محمد معین ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2390  اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1364 - دوره چاپ: 7کیفیت : نو ؛ جلد دوم چاپ سال 1371 و نوبت هشتم می باشد ؛ روکش جلد نیز زدگی م..
4,600,000 ریال 5,500,000 ریال
گنجینه نامهای ایرانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: فروهر مدل: 127731 - 113/6
گنجینه نامهای ایرانینویسنده: مهربان گشتاسب پورپارسی ناشر: فروهر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 355 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ واجد تصاویر رضاشاه ، محمدرضا شاه ، فرح دیبا ..
0 ریال
برند: ترانه مدل: 127569 - 103/3
دانشنامه فرویدنویسنده: شارون هلر مترجم: مجتبی پردل ناشر: ترانه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 400 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابفروید نویسنده ای خوش قریحه بود. او صاحب بیست و چهار مجلد در مورد روان کاوی است که شامل کتب، مقالات یا نوشته ه..
400,000 ریال 500,000 ریال
فرهنگ جاوید ؛ اولین فرهنگ فارسی دری افغانستان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: جستجو مدل: 127407 - 113/1
فرهنگ جاوید نویسنده: عبدالاحمد جاوید ناشر: جستجو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 188 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1382 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو  مروری بر کتاب اولین فرهنگ فارسی دری افغانستاناین کتاب در نوع خود بی‌نظیر بوده ..
0 ریال
برند: توس مدل: 127306 - 112/8
دگرگونی واژگان در زبان فارسینویسنده: جواد برومند سعید ناشر: توس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 200 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کیفیت : در حد نو  مروری بر کتابواژه‌هایی که در این کتاب فراهم آمده از جنبه‌های مختلف تغییرات..
250,000 ریال
برند: شرکت چاپ و نشر بازرگانی مدل: 127125 - 103/8
آشنائی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی - اقتصادینویسنده: مسعود طارم سری ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 231 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1372 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابدر این مجموعه، اصطلاحات مربوط به اقتصاد و بازرگانی تنظیم شده و در متن کتاب، ت..
350,000 ریال
برند: امیر کبیر مدل: 126973 - 102/7
فرهنگ فارسی دکتر محمد معیننویسنده: محمد معین ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2390  اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1364 - دوره چاپ: 7کیفیت : نو ؛ عطف جلد اول زدگی مختصری دارد مروری بر کتابلغت نامه فارسی د..
4,400,000 ریال 5,500,000 ریال
برند: امیر کبیر مدل: 126974 - 11/0
فرهنگ فارسی دکتر محمد معیننویسنده: محمد معین ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2390  اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 6کیفیت : در حد نو  مروری بر کتابلغت نامه فارسی دکتر محمد مع..
4,500,000 ریال 5,500,000 ریال
برند: امیر کبیر مدل: 126971 - 207/5
فرهنگ فارسی دکتر محمد معیننویسنده: محمد معین ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2390  اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1388 ~ 1375 - دوره چاپ: 26 ~ 9کیفیت :  درحد نو ~ نو ؛ روکش کتاب ها زدگی محتصری دارد. ..
4,000,000 ریال 5,500,000 ریال
برند: امیر کبیر مدل: 126972 - 93/7
فرهنگ فارسی معین نویسنده: محمد معین ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 7944 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1371 ~ 1360 - دوره چاپ: 8 ~ 4کیفیت : درحد نو ~ نو ؛ لبه ی بیرونی صفحات جلد سوم و چهارم مهر کتابخانه دارد. مروری ..
3,500,000 ریال 5,500,000 ریال
برند: سخن مدل: 126702 - 88/5
فرهنگ فشرده سخن نویسنده: حسن انوری ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2704 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1393 ~ 1382 - دوره چاپ: 3 ~ 1 مروری بر کتابفرهنگ فشرده شخن تلخیصی است از فرهنگ بزرگ سخن در این فرهنگ مستندات واژه ها همچنین واژه هایی که به طو..
3,750,000 ریال 4,500,000 ریال
برند: مروارید مدل: 126656 - 13/6
فرهنگ سیاسینویسنده: داریوش آشوری ناشر: مروارید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 170 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1351 - دوره چاپ : 5کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب شامل مکتبها ، اصطلاحات ،مهمترین سازمانهای بین الملل..
500,000 ریال
برند: وزارت امور خارجه مدل: 126018 - 80/4
فرهنگ روابط بین المللنویسنده: غلامرضا علی بابایی ناشر: وزارت امور خارجه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 720 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1385 - دوره چاپ: 4مروری بر کتابروابط بین المللی از پیشینه ای سخت کهن برخوردار است . در مطالعه تاریخ سیاسی یونان باستان به ویژه دوره &..
600,000 ریال 750,000 ریال
برند: سرای عدالت مدل: 126017 - 111/3
فرهنگ روابط بین المللنویسنده: جک سی. پلینو - روی آلتون مترجم: ابوالفضل رئوف ناشر: سرای عدالت زبان کتاب: فارسی - انگلیسی تعداد صفحه: 624 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابهمراه با متن اصلیاین فرهنگ، بیش از ۵۵۰ مدخل فارسی..
400,000 ریال 600,000 ریال
برند: دانشگاه تهران مدل: 125986 - 300
لغتنامه دهخدانویسنده: علی اکبر دهخدا ناشر: دانشگاه تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 26600 اندازه کتاب: رحلی گالینگور  - سال انتشار: 1357 _ 1337 - دوره چاپ : 1 مروری بر کتاب در سی و شش مجلد صحافی شده  - بدون مقدمه جلد د..
57,000,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 527 (27 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات