منو
سبد خرید

دنیای کتاب

برند: دنیای کتاب مدل: 130808 - 117/1
سیاحتنامه فیثاغورثنویسنده: فیثاغورث مترجم: یوسف اعتصامی ناشر: دنیای کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 163 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو ؛ جلد پشتی کمی خاک گرفتگی دارد مروری بر..
700,000 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 130658 - 116/8
ایران باستاننویسنده: حسن پیرنیا ناشر: دنیای کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 3000 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1370 - دوره چاپ: 3 کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو ؛ حدو هشتاد صفحه از جلد اول و سوم حاشیه نویسی شده  ..
4,195,000 ریال 4,800,000 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 130657 - 116/8
انسان روح است نه جسد نویسنده: رئوف عبید مترجم: زین العابدین کاظمی خلخالی ناشر: دنیای کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1221 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 11کیفیت : درحد نو _ نومروری بر کتابکاوشی در دانش جدید روح شناسیمطالب این کت..
2,290,000 ریال 2,800,000 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 130656 - 102/8
انسان روح است نه جسدنویسنده: رئوف عبید مترجم: زین العابدین کاظمی خلخالی ناشر: دنیای کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1272 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1399 - دوره چاپ: 26 مروری بر کتاب کاوشی در دانش جدید..
2,625,000 ریال 2,800,000 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 130443 - 16/7
روزنامه خاطرات بصیرالملک شیبانینویسنده: بصیرالملک شیبانی به کوشش : ایرج افشار - محمدرسول دریا گشت ناشر: دنیای کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 690 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1374 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : نو ؛ مهر دارد مروری بر کتاب&n..
1,500,000 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 130279 - 69/1
مجموعه قوانین زردشتنویسنده ؛ ترجمه از سانسکریت و پهلوی: جیمز دار مستتر مترجم : موسی جوان ناشر: دنیای کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 310 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 6 مروری بر کتابیا وندیداد اوستاوندیداد یکی از بیست و یک نسک اوستا و در..
800,000 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 130233 - 104/3
احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانینویسنده: مجتبی مینوی ناشر: دنیای کتاب  زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 180 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب اقوال اهل تصوف درباره او بضمیمه منتخب ..
1,000,000 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 130195 - 16/1
دیوان قصائد و غزلیات شاعر شهیر صغیر اصفهانینویسنده: محمدحسین صغیر اصفهانی ناشر: دنیای کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 394 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمحمد حسین صغیر اصفهانی در سیزدهم ماه رجب ۱۳۱۲ هجری در اصف..
630,000 ریال 750,000 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 130157 - 104/2
بشنو از نینویسنده: احمد اقتداری ناشر: دنیای کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1390 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1369 - دوره چاپ: 2 ~ 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابقصه های مثنوی معنویک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ب‍را..
2,350,000 ریال 2,600,000 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 129913 - 68/6
سفرنامه از خراسان تا بختیارینویسنده: هانری رنه دالمانی مترجم: علی محمد فره ‏وشی ناشر: دنیای کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1246 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1393 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمشتمل بر طرز زندگی - آداب ورسوم - اوضاع اداری - اجتماعی - اقتصا..
2,000,000 ریال 2,200,000 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 129838 - 115/7
انسان موجود ناشناخته نویسنده: الکسیس کارل مترجم: حمید عنایت ناشر: دنیای کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 280 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1373 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتابنویسنده در این کتاب سعی کرده است که بین &laqu..
370,000 ریال 450,000 ریال
از ماست که بر ماست ؛ محتوی مشاهدات و خاطرات
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: دنیای کتاب مدل: 129787 - 115/6
از ماست که بر ماستنویسنده: ابوالحسن بزرگ امید ناشر: دنیای کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 325 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ عطف کتاب سائیدگی مختصری دارد مروری بر کتاب ..
0 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 129566 - 46/3
ایران باستاننویسنده: حسن پیرنیا ناشر: دنیای کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 3250 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1375 - دوره چاپ: 8 کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتاب همراه با 58 گراور و یک نقشه ..
5,500,000 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 129568 - 74/4
تاریخ ایران باستاننویسنده: حسن پیر نیا ناشر: دنیای کتاب  زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2604 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1395 - دوره چاپ: 12 مروری بر کتاب در جلد نخست از "تاریخ ایران باستان&..
2,500,000 ریال 3,000,000 ریال
از نور تا نوا ؛ غلامحسین بنان استاد آواز ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: دنیای کتاب مدل: 129167 - 114/7
از نور تا نوانویسنده: گروه نویسندگان به کوشش :  پری دخت بنان ناشر: ماهور زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 256 اندازه کتاب: وزیری  - سال انتشار: 1393 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتابمصور - حاوی مطالبی از بزرگان هنر ایران درباره استاد آواز ایران غلامحسین بنانای..
0 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 128940 - 103/4
بنیتو موسولینینویسنده: براندا هاوگن مترجم: رضا علیزاده ناشر: ققنوس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 112 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابدیکتاتور فاشیست ایتالیا - مصوربنیتو موسولینی که کار خود را در اوایل قرن بیستم به ..
59,500 ریال 65,000 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 128622 - 11/6
بهمن نامهنویسنده: میترا مهر آبادی ناشر: دنیای کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 494 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1397 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابدنباله داستان شاهنامه فردوسیمصوربهمن نامه منثور، کار دیگری از مجموعه گنجینه ادب پارسی (برگرد..
450,000 ریال 500,000 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 128609 - 48/5
طبقات سلاطین اسلامنویسنده: استانلی لین پل مترجم: عباس اقبال آشتیانی ناشر: دنیای کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 340 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتاببا جداول تاریخی و نسب‌های ایشان به انضمام مقدمات تاریخی راجع به هر سلسلهاثر م..
435,000 ریال 500,000 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 128015 - 71/6
ادیسهنویسنده: هومر مترجم: سعید نفیسی ناشر: دنیای کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 471 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 5 مروری بر کتابادیسه یکی از دو کتاب کهن اشعار حماسی یونان اثر هومر می باشد. کتاب مانند سلف خود ایلیاد، به صورت مجموع..
600,000 ریال 850,000 ریال
برند: دنیای کتاب مدل: 127730 - 72/2
از پرویز تا چنگیزنویسنده: سیدحسن تقی زاده ناشر: دنیای کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 232 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1386 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتابمعنی ظهور اسلام عبارتست از آنچه به اصطلاح دینی اسلامی بعثت حضرت محمد بن عبدالله (ص) نامیده می شود که علی ال..
450,000 ریال 600,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 230 (12 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات