منو
سبد خرید

تاریخ هنر ,فلسفه هنر و ...

تاریخ هنر ,فلسفه هنر و ...

برند: فرهنگستان هنر مدل: 160881 - 117/3
گزیده زیباشناسی هگلنویسنده: فریدریش هگل مترجم: محمود عبادیان ناشر: فرهنگستان هنر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 116 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1395 - دوره چاپ: 4 مروری بر کتابمجموعه كتابهاي فلسفه و حكمت حاصل سلسله سخنراني هايي دربارۀ زيبايي‌شناسي فلسفي و فلسفۀ ..
90,000 ریال 100,000 ریال
برند: توس مدل: 160847- 14/2
گستره و محدوده جامعه شناسی هنر و ادبیاتمترجم: فیروز شیروانلو ناشر: توس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 518 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ : 1کمیاب  - کیفیت :  درحد نو ~ نومروری بر کتابجامعه شناسی هنر و ادبیات شاخه ای از علم جامعه شناسی ا..
1,400,000 ریال 1,600,000 ریال
برند: توس مدل: 160848 - 65/3
گستره و محدوده جامعه شناسی هنر و ادبیاتمترجم: فیروز شیروانلو ناشر: توس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 518 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار- سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتابجامعه شناسی هنر و ادبیات شاخه ای از عل..
1,350,000 ریال 1,600,000 ریال
برند: پویا مدل: 160537 - 79/4
اخلاقیات و زیبایی شناسی چرنیشفسکینویسنده: آناتولی واسیلیویچ کوزنتسف مترجم: محمد تقی فرامرزی ناشر: پویا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 60 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت :  درحد نو مروری بر کتابنویسنده که از منتقدان شوروی می ..
280,000 ریال 350,000 ریال
برند: بابک مدل: 160538 - 69/3
اخلاقیات و زیبایی شناسی چرنیشفسکینویسنده: آناتولی واسیلیویچ کوزنتسف مترجم: محمد تقی فرامرزی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 60 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 2 کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتابنویسنده که از منتقدان شوروی..
320,000 ریال 400,000 ریال
برند: تلاش مدل: 160229 - 83/4
سینماگران جهاننویسنده: علی اصغر شهیدی ناشر: تلاش زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1088 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار  - سال انتشار: 1367 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو  ؛ لبه روکش کتاب سائیدگی مختصری داشته و ..
2,500,000 ریال 3,000,000 ریال
برند: موزه رضا عباسی مدل: 160073 - 120/2
تاریخ اجتماعی هنرنویسنده: آرنولد هاوزر مترجم: کلود کرباسی ناشر : موزه رضا عباسی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 123 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1358 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : نو  مروری بر کتابامپریونیسمدریافتگری یا امپرسیونیسم شیوه هنری گروه بزرگی از..
360,000 ریال 400,000 ریال
برند: سخن مدل: 159869 - 93/4
قصه انسان و پایداری اش ؛ شناخت نامه ایران درودینویسنده: مهدی مظفری ساوجی ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 728 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1388 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب ... استعداد آفرینش در ایران درودی، وس..
2,100,000 ریال 2,500,000 ریال
برند: آوازه مدل: 159832 - 121/2
مقدمه ای بر زیبایی شناسینویسنده: فردریش هگل مترجم: محمود عبادیان ناشر: آوازه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 168 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابهگل در مقدمه نگارش درباره هنر مسائلی درباره علم زی..
480,000 ریال 600,000 ریال
برند: علم مدل: 159831 - 58/4
مقدمه های هگل بر پدیدارشناسی روح و زیباشناسینویسنده: فریدریش هگل مترجم: محمود عبادیان ناشر: علم زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 392 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1396 _ 1387 - دوره چاپ: 2 _ 1 مروری بر کتابتعریف حقیقت و بسیاری از مفاهیم و موضوعاتی که انسان در زندگی با آن..
1,150,000 ریال 1,550,000 ریال
برند: سخن مدل: 159786 - 99/2
اسطوره صبانویسنده: علی دهباشی ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 688 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1393 - دوره چاپ: 1کیفیت : نو ؛ لبه عطف کتاب چسب خوردگی مختصری دارد مروری بر کتابمصورسیری در زندگی و آثار ..
1,650,000 ریال 2,100,000 ریال
برند: دانشگاه تهران مدل: 159732 - 66/1
از شار تا شهرنویسنده: محسن حبیبی ناشر: دانشگاه تهران زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 252 اندازه كتاب: وزیری - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتابتحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن ، تفکر و تاثرکتاب از شار تا شهر نوی..
520,000 ریال 650,000 ریال
برند: ساقی مدل: 159720 - 85/4
هنر ، زیبایی ، تفکرنویسنده: محمدرضا ریخته گران ناشر: ساقی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 197 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 ~ 1380 - دوره چاپ: 3 ~ 1 مروری بر کتابتاملی در مبانی نظری هنرکتاب «هنر، زیبایی، تفکر» شامل مباحثی در زمینه مبانی نظری هنر ..
280,000 ریال 350,000 ریال