منو
سبد خرید

ابن سینا

برند: ابن سینا مدل: 133986 - 17/5
فرهنگ پایهنویسنده: تهمورس جلالی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 430 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1354 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتاب واژه های پارسی و بیگانه ز..
1,700,000 ریال
برند: ابن سینا مدل: 133980 - 17/5
انقلاب مشروطیت ایراننویسنده: محمداسماعیل رضوانی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 210 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتاب مصورانقلاب مشروطیت ..
1,100,000 ریال
برند: ابن سینا مدل: 133905 - 106/3
مساله هدایت شاگردان مدارسنویسنده: روژه گال  مترجم: محمود منصور ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 130 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1339 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتاب  ..
400,000 ریال
برند: ابن سینا مدل: 133831 - 101/2
آئینهنویسنده: محمد حجازی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 540 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1338 - دوره چاپ : 9 کیفیت : درحد نو ؛ عطف کتاب چسب خوردگی دارد  ، صفحه اول کتاب نوشته دارد مروری بر کتاباین مجموعه حاوی مقالاتی است ..
850,000 ریال 1,200,000 ریال
برند: ابن سینا مدل: 133830 - 64/5
آئینهنویسنده: محمد حجازی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 540 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار:  1341 ~ 1335 - دوره چاپ : 13 _ 8  کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتاباین مجموعه حاوی مقالاتی است ادبی از مرحوم "مح..
1,200,000 ریال
برند: ابن سینا مدل: 133829 - 104/3
آئینهنویسنده: محمد حجازی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 559 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1348 - دوره چاپ: 17کمیاب - کیفیت :  درحد نو _ نو مروری بر کتابآئینه عنوان کتابی است از محمد حجازی که شامل 94 مقاله می باشد که در سال 1307 ه..
1,500,000 ریال
برند: ابن سینا مدل: 133754 - 100/3
آئینهنویسنده: محمد حجازی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 559 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1344 - دوره چاپ: 15کمیاب - کیفیت : در حد نو ~ نو ؛ نوشته تقدیمی دارد مروری بر کتابآئینه عنوان کتابی است از محمد حجازی که شامل 94 مقاله می باشد ک..
1,700,000 ریال
برند: ابن سینا مدل: 133753 - 84/6
آئینهنویسنده: محمد حجازی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 559 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1348 - دوره چاپ: 17کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ لبه جلد کتاب زدگی مختصری دارد مروری بر کتابآئینه عنوان کتابی است از محمد حجازی که شامل 94 مقاله می..
1,500,000 ریال
پنج اثر از محمد حجازی : پریچهر ، هما ، پیام ، آهنگ ، پروانه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 133352 - 96/9
پنج اثر از محمد حجازینویسنده: محمد حجازی ناشر: ابن سینا - امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 750 اندازه کتاب: وزیری لب برگشته - سال انتشار: 1351 _ 1347 - دوره چاپ: 6 _ 2کمیاب  - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتابمحمد حجازی، ملقب به مطیع‌ال..
0 ریال
برند: ابن سینا مدل: 133021 - 95/2
جغرافیای عمومی جهاننویسنده: جسی ویلر - ترنتون کاست بید - ریچاردتامن مترجم: ابوطالب صارمی ناشر: ابن سینا - فرانکلین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 712 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1340 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ عطف..
1,700,000 ریال
برند: ابن سینا مدل: 132598 - 94/7
دیوان حکیم نجم الدین محمد فلکی شروانینویسنده: نجم الدین محمد فلکی شروانی تصحیح: محمد طاهری شهاب ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 150 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : درحد ن..
2,800,000 ریال
برند: ابن سینا مدل: 132013 - 205/2
آیندهنویسنده: ا. سبحانی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 285 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1337 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابجهان آینده چگونه خواهد بودزندگی بشر در قرون آینده بشد..
550,000 ریال
برند: ابن سینا مدل: 132012 - 205/2
نشانه هائی از اونویسنده: سیدرضا صدر ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 168 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1351 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابشگفتى ‏هاى خلقت، هر یک دفترى ا..
400,000 ریال
الواح سومری
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 131503 - 120/2
الواح سومرینویسنده: ساموئل کریمر مترجم: داود رسائی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 292 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1340 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ لبه روکش کتاب زدگی مختصری دارد مروری بر کتاب مجموعه باستان شنا..
0 ریال
جهانهای گمشده
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 131502 - 120/2
جهان های گمشدهنویسنده: آن تری وایت مترجم: کیکاووس جهانداری ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 292 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1341 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ لبه روکش کتاب زدگی مختصری دارد مروری بر کتاب مجموعه با..
0 ریال
الواح بابل
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 131501 - 120/2
الواح بابلنویسنده: ادوارد شی یرا مترجم: علی اصغر حکمت ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 348 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1341 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو  _ نو مروری..
0 ریال
برند: ابن سینا مدل: 131398 - 120/1
انقلاب مشروطیت ایراننویسنده: محمداسماعیل رضوانی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 210 اندازه کتاب: رقعی  - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو ؛ جلد کتاب رنگ پریدگی دارد مروری بر کتا..
750,000 ریال
برند: ابن سینا مدل: 131295 - 117/8
دو مبارز جنبش مشروطهنویسنده: رحیم رئیس نیا - عبدالحسین ناهید ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 323 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1349- دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ چند صفحه کتاب علامتگذاری شدهمروری بر کتابستارخان - شیخ محمد خیابانیستار در ..
750,000 ریال
برند: ابن سینا مدل: 131099 - 40/5
دموکراسی و تجدید قدرتنویسنده: حشمت الله عاملی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 520 اندازه کتاب: رقعی گلینگور - سال انتشار: 1346 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابفضای منطق دموکراسی در یونان باست..
800,000 ریال
بلوچستان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: ابن سینا مدل: 131036 - 117/4
بلوچستاننویسنده: ذبیح الله ناصح ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 210 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاباز سری کتابهای جوانان انتشارات ابن سیناسرزمینی که اکنون بلوچستان نام دارد به اسم «مکا&ra..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 312 (16 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات