جستجو

ضوابط جستجو

کتاب های موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

اولین پرونده های پوارو ؛ متن کامل

اولین پرونده های پوارونویسنده: آگاتا کریستی مترجم: محمدرضا عمادی ناشر: هرم زبان کتاب: فارسی ..

300,000ریال

تحقیقات پوآرو

تحقیقات پوآرونویسنده: آگاتا کریستی مترجم: حمیدرضا بلندسران ناشر: هرمس زبان کتا..

0ریال

تراژدی در سه پرده

تراژدی در سه پردهنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: مهتاب زبان..

100,000ریال

تصویر تلخ یک نقاش

تصویر تلخ یک نقاشنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: راد زبان کتاب: فارسی تعد..

140,000ریال

جشن هالووین

جشن هالووین نویسنده: آگاتا کریستی مترجم: مجتبی عبدالله نژاد ناشر: هرمس زبان کتاب:..

0ریال

جنایت های میهن پرستانه

جنایت های میهن پرستانهنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: محمدعلی ایزدی ناشر: هرمس زب..

120,000ریال 110,000ریال

خانه ای در شیراز

خانه ای در شیرازنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: فائزه اسکندری ناشر: هرمس زبان کتا..

0ریال

خانه وارونه

خانه وارونهنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: محمود حبیبی ناشر: هرمس زبان کتاب: ..

0ریال

خطر در خانه آخر

خطر در خانه آخرنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: مجتبی عبدالله نژاد ناشر: هرمس زبان..

0ریال

در بهاران از تو دورم

در بهاران از تو دورم نویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: غی..

250,000ریال

راز حبابها

راز حباب هانویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعداد صفح..

60,000ریال 54,000ریال

راز پرونده مختومه ؛ متن کامل

راز پرونده مختومهنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: جمشید اسکندانی ناشر: روایت زبان کتاب: فارسی تع..

300,000ریال 230,000ریال

رمز قطار آبی

رمز قطار آبینویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: راد زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

150,000ریال

رمز قطار آبی

رمز قطار آبینویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: راد زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

0ریال

سرو غمگین

سرو غمگیننویسنده: آگاتا کریستی مترجم: میمنت دانا  ناشر: امیر کبیر زبان کت..

0ریال

سیانوژن نورانی

سیانوژن نورانینویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعداد ..

200,000ریال

سیزده نفر سر میز شام

سیزده نفر سر میز شامنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی ..

190,000ریال

طلوع در استایلز

طلوع در استایلزنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: راد زبان کتاب: فارسی تعداد..

90,000ریال 60,000ریال

غروب استایلز

غروب استایلزنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: راد زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

110,000ریال

قتل در قطار سریع السیر شرق

قتل در قطار سریع السیر شرقنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: راد زبان کتاب: ف..

200,000ریال

قتل در کرانه نیل

قتل در کرانه نیلنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعدا..

200,000ریال

قتل راجر آکروید

قتل راجر آکروید نویسنده: آگاتا کریستی مترجم: خسرو سمیعی ناشر: هرمس زبان کتاب:&nbs..

0ریال

قتل راجر آکروید

قتل راجر آکرویدنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: خسرو سمیعی ناشر: هرمس زبان کتاب:&n..

340,000ریال 305,000ریال

مسافر فرانکفورت

مسافر فرانکفورتنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: مهر زبان کتاب: فارسی تعداد..

180,000ریال

مصیبت بی گناهی

مصیبت بی گناهینویسنده: آگاتا کریستی مترجم: مجتبی عبدالله نژاد ناشر: هرمس زبان ..

200,000ریال 170,000ریال

ملاقات با مرگ

ملاقات با مرگنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: جمشید اسکندانی ناشر: روایت زبان کتاب: فارسی تعداد ..

0ریال

نقد و بررسی ساختار مجموعه آثار آگاتا کریستی به همراه رمان خانه ای در شیراز

نقد و بررسی ساختار مجموعه آثار آگاتا کریستینویسنده: بهرام افراسیابی ناشر: راد زبان ک..

100,000ریال

و آنگاه دیگر هیچ

و آنگاه دیگر هیچنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعدا..

150,000ریال

پرده

پردهنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: رویا سعیدی ناشر: هرمس زبان کتاب: فارسی ..

100,000ریال

پرده

پردهنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: رویا سعیدی ناشر: هرمس زبان کتاب: فارسی ..

200,000ریال

پنج بامداد پایان پیام

پنج بامداد پایان پیامنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: راد زبان کتاب: فارسی ..

150,000ریال 110,000ریال

پنج بامداد پایان پیام

پنج بامداد پایان پیام نویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: م..

150,000ریال 135,000ریال

پوآرو و جعبه مدرک

پوآرو و جعبه مدرکنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: بهرام افراسیابی ناشر: مهتاب زبان کتاب: فارسی ت..

100,000ریال 85,000ریال

چشم بندی

چشم بندینویسنده: آگاتا کریستی مترجم: مجتبی عبدالله نژاد ناشر: هرمس زبان کتاب:&..

0ریال