جستجو

ضوابط جستجو

کتاب های موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آشنایی با شکسپیر

آشنایی با شکسپیرنویسنده: جون هریسون مترجم: منوچهر احمدی ناشر: سروش زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

0ریال

آنتونی و کلئوپاترا ؛ نمایشنامه

آنتونی و کلئوپاترانویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: علاء الدین پازارگادی ناشر: بنگاه ترجمه و نشر ک..

0ریال

آنتونیوس و کلئوپاترا

آنتونیوس و کلئوپاترانویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: محمدعلی اسلامی ندوشن ناشر: یزدان زبان کتاب:..

0ریال

ابلهان زمان

ابلهان زماننویسنده: نورتراپ فرای مترجم: هلن اولیایی نیا ناشر: فردا زبان کتاب: ..

150,000ریال

اتللو

اتللونویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: م. ا. به آذین ناشر: اندیشه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2..

0ریال

اتللو

اتللونویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: م. ا. به آذین ناشر: اندیشه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1..

650,000ریال

از شکسپیر تا الیوت

از شکسپیر تا الیوتنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: بهرام کریمی پور ناشر: هفت اورنگ زبان کتاب: فا..

0ریال

اندیشه های زرین شکسپیر

اندیشه های زرین شکسپیرنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: هلیا معینی ناشر: بدیهه زبا..

0ریال

اندیشه های زرین شکسپیر

اندیشه های زرین شکسپیرنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: هلیا معینی ناشر: بدیهه زبا..

0ریال

بخوان خط خاموش عشق

بخوان خط خاموش عشقنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: سعید سعید پور ناشر: مروارید زب..

0ریال

تاجر ونیزی

تاجر ونیزینویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: مهران صفوی ناشر: کتاب پارسه زبان کتاب: فارسی تع..

0ریال

تراژدی قیصر

تراژدی قیصرنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: فرنگیس شادمان ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب زبان کتاب..

620,000ریال

تراژدی قیصر

تراژدی قیصرنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: فرنگیس شادمان ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب زبان کتاب..

0ریال

تراژدی قیصر

تراژدی قیصرنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: فرنگیس شادمان ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب زبان کتاب..

650,000ریال

تراژدی قیصر

تراژدی قیصرنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: فرنگیس شادمان ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب زبان کتاب..

400,000ریال

تراژدی قیصر

تراژدی قیصرنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: فرنگیس شادمان ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب زبان کتاب..

550,000ریال

تراژدی مکبث

تراژدی مکبثنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: فرنگیس شادمان ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب زبان کتاب..

0ریال

تراژدی مکبث

تراژدی مکبثنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: فرنگیس شادمان ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب زبان کتاب..

750,000ریال 670,000ریال

تراژدی مکبث

تراژدی مکبثنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: فرنگیس شادمان ناشر: علمی و فرهنگی زبان کتاب: فارسی -..

0ریال

تلاش بیهوده عشق

تلاش بیهوده عشقنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: علاء الدین پازارگادی ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب..

0ریال

توفان

توفاننویسنده: لوییس بردت مترجم: شیما طیبی جزایری ناشر: قطره زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 76 ..

0ریال

تیمون آتنی

تیمون آتنینویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: فواد نظیری ناشر: ثالث زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1..

90,000ریال

تیمون آتنی

تیمون آتنینویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: رضا معظمی ناشر: آسیا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 14..

250,000ریال

تیمون آتنی

تیمون آتنینویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: فواد نظیری ناشر: ثالث زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1..

150,000ریال 130,000ریال

داستان شورانگیز بازرگان وندیکی ؛ تاجر ونیزی

داستان شورانگیز بازرگان وندیکینویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: ابوالقاسم خان ناصر الملک ..

180,000ریال 148,000ریال

داستان غم انگیز اتللو مغربی در وندیک

داستان غم انگیز اتللو مغربی در وندیکنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: ابوالقاسم خان ناصرالملک ناشر..

1,000,000ریال

داستانهای شکسپیر

داستانهای شکسپیرنویسنده: لیون گارفیلد مترجم: حشمت کامرانی ناشر: کیمیا زبان کتاب: فارسی تعداد..

340,000ریال 310,000ریال

داستانهایی از شکسپیر

داستانهایی از شکسپیر نویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: فاطمه چادرباف ناشر: شرکت توسعه ..

50,000ریال

رومئو و ژولیت

رومئو و ژولیتنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: هدایت کاظمی ناشر: هنر - دنیای کتاب ..

0ریال

رومئو و ژولیت ؛ تحقیق ادبی و مقایسه با لیلی و مجنون

رومئو و ژولیت ؛ تحقیق ادبی و مقایسه با لیلی و مجنوننویسنده: علی اصغر حکمت ناشر: بروخی..

0ریال

رومئو و ژولیت و چ‍ن‍د داس‍ت‍ان‌ م‍ع‍روف‌ دی‍گ‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌

رومئو و ژولیتنویسنده: ویلیام شکسپیر و ... مترجم: محمدعلی شیرازی ناشر: گوتنبرگ ..

0ریال

رویا در شب نیمه تابستان

رویا در شب نیمه تابستاننویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: مسعود فرزاد ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب ..

0ریال

رویا در شب نیمه تابستان

رویا در شب نیمه ی تابستاننویسنده: لوییس بردت مترجم: شیما طیبی جزایری ناشر: قطره زبان کتاب: فا..

80,000ریال 69,000ریال

رویا در شب نیمه تابستان

رویا در شب نیمه تابستاننویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: مسعود فرزاد ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب ..

400,000ریال

رویا در شب نیمه تابستان

رویا در شب نیمه تابستاننویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: مسعود فرزاد ناشر: مرکزی زبان کتاب: ..

0ریال

رویا در شب نیمه تابستان

رویا در شب نیمه تابستاننویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: مسعود فرزاد ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب ..

0ریال

ریچارد دوم

ریچارد دومنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: احمد خزاعی ناشر: اسفار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: ..

0ریال

ریچارد سوم

ریچارد سوم نویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: رضا براهنی ناشر: دادار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 22..

0ریال

زندگینامه ویلیام شکسپیر

زندگینامه ویلیام شکسپیرنویسنده: فیلیپا استورات مترجم: خسرو شایسته ناشر: علمی و فرهنگی زبان کت..

0ریال

زیباترین شاهکارهای شعر جهان

زیباترین شاهکارهای شعر جهاننویسنده: ویکتور هوگو - ویلیام شکسپیر - کنتس دونوای - آلفرد دوموسه مت..

1,500,000ریال

زیباترین شاهکارهای شعر جهان

زیباترین شاهکارهای شعر جهاننویسنده: ویکتور هوگو - ویلیام شکسپیر - کنتس دونوای - آلفرد دوموسه مت..

1,200,000ریال

سوگنمایش شاه ریچارد سوم

سوگنمایش شاه ریچارد سوم نویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: م. ش. ادیب سلطانی ناشر: امیر..

0ریال

شاه لیر

شاه لیرنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: علی سلامی ناشر: گویا زبان کتاب: فارسی - ا..

600,000ریال 540,000ریال

شاهکارهای شکسپیر

شاهکارهای شکسپیرنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: م. ب. آذینفر ناشر: خرد زبان کتاب: فارسی ت..

0ریال

شب دوازدهم

شب دوازدهمنویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: حمید الیاسی ناشر: روشنگران و مطالعات زنان زبان کتاب: ..

250,000ریال 215,000ریال

شب دوازدهم ؛ داستان های سرگرم کننده شکسپیر

شب دوازدهمنویسنده: لوییس بردت مترجم: شیما طیبی جزایری ناشر: قطره زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

100,000ریال 70,000ریال

شب دوازدهم یا هر چه بخوای

شب دوازدهم یا هر چه بخواینویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: علاء الدین پازارگادی ناشر: بنگاه ترجمه ..

0ریال

شب دوازدهم یا هر چه بخوای

شب دوازدهم یا هر چه بخواینویسنده: ویلیام شکسپیر مترجم: علاء الدین پازارگادی ناشر: بنگاه ترجمه ..

0ریال