جستجو

ضوابط جستجو

کتاب های موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آفرینش و تاریخ ؛ دو جلدی

آفرینش و تاریخ نویسنده: مطهربن طاهر مقدسی مترجم : محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: آگه زبا..

0ریال

آینه در آینه

آینه در آینهنویسنده: ه. ا. سایه - محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: چشمه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

0ریال

ادوار شعر فارسی ؛ از مشروطیت تا سقوط سلطنت

ادوار شعر فارسی ؛ از مشروطیت تا سقوط سلطنتنویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: سخن زبا..

250,000ریال 225,000ریال

از بودن و سرودن

از بودن و سرودننویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: توس زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

50,000ریال

اسرار توحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر ؛ دو جلدی

اسرار توحیدنویسنده: محمد بن منور ,محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: آگه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: ..

2,100,000ریال 1,900,000ریال

اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید ؛ دو جلدی

اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعیدنویسنده: محمد بن منور - محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: آگا..

2,100,000ریال 1,850,000ریال

اسرارنامه

اسرار نامهنویسنده: فریدالدین عطار نیشابوری  به اهتمام : محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: سخ..

750,000ریال 630,000ریال

این کیمیای هستی

این کیمیای هستینویسنده: ولی الله درودیان ناشر: آیدین زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

350,000ریال 315,000ریال

با چراغ و آینه ؛ در جستجوی ریشه‌های تحول شعر معاصر ایران

با چراغ و آینهنویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 761 اندازه..

0ریال

بشنو این نی ؛ یادواره حبیب یغمایی

بشنو این نی ؛ یادواره حبیب یغماییبه اهتمام: افسانه یغمایی ناشر: سروا زبان کتاب: ..

140,000ریال

تازیانه های سلوک

تازیانه های سلوکنویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: آگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 544 اند..

600,000ریال 550,000ریال

تازیانه های سلوک ؛ نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنائی

تازیانه های سلوکنویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: آگه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 544 اندا..

600,000ریال 480,000ریال

تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا

تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدانویسنده: رینولد آلن نیکلسون مترجم: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر:&nb..

95,000ریال 85,000ریال

حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر

حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیرنویسنده: جمال الدین ابوروح لطف الله ابن سعیدبن ابی سعد - ..

0ریال

حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر

حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیرنویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

300,000ریال

حالات و مقامات م. امید

حالات و مقامات م. امید نویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: سخن زبان کتاب: ف..

165,000ریال 150,000ریال

در آیینه رود ؛ برگزیده اشعار همراه با ترجمه انگلیسی و نقاشی

در آیینه رودنویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی مترجم: پری آزرم معتمدی   ناشر: سخ..

0ریال

در اقلیم روشنایی

در اقلیم روشنایینویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: آگه زبان کتاب: فارسی تعداد ..

400,000ریال 360,000ریال

در جستجوی نیشابور ؛ زندگی و شعر محمدرضا شفیعی کدکنی (م.سرشک)

در جستجوی نیشابورنویسنده: مجتبی بشردوست ناشر: ثالث زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

450,000ریال

در کوچه باغ های نشابور

در کوچه باغ های نشابورنویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: توس زبان کتاب: فارسی ..

170,000ریال

در کوچه باغ های نشابور

در کوچه باغ های نشابورنویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: توس زبان کتاب: فارسی ..

200,000ریال

درویش ستیهنده ؛ از میراث عرفانی شیخ جام

درویش ستیهنده ؛ از میراث عرفانی شیخ جامنویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: سخن زبان ک..

350,000ریال 315,000ریال

دفتر روشنایی

دفتر روشنایی نویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 402 اندازه کتا..

0ریال

دوازده دفتر شعر ؛ شفیعی کدکنی

دوازده دفتر شعر ؛ شفیعی کدکنی نویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: سخن زبان ک..

0ریال

رسوم دارالخلافه

رسوم دارالخلافهنویسنده: ابوالحسن هلال بن محسن صابی , میخوائیل عواد مترجم: محمدرضا شفی..

0ریال

زبور فارسی

زبور فارسینویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: آگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

0ریال

سفرنامه باران ؛ نقد و تحلیل و گزیده اشعار شفیعی کدکنی - م. سرشک

سفرنامه باراننویسنده: حبیب الله عباسی ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 475 اندازه کتاب..

0ریال

شاعر آینه ها

شاعر آینه هانویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: آگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 338 اندازه ..

290,000ریال 270,000ریال

شاعر آینه ها ؛ بررسی سبک هندی و شعر بیدل

شاعر آینه هانویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: آگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 338 اندازه ..

200,000ریال 150,000ریال

شاعری در هجوم منتقدان

شاعری در هجوم منتقداننویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: آگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 512..

0ریال

شاعری در هجوم منتقدان

شاعری در هجوم منتقداننویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: آگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 512..

0ریال

شبخوانی

شبخوانینویسنده: م. سرشک ناشر: توس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 112 انداز..

0ریال

شعر معاصر عرب

شعر معاصر عربنویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعداد صفح..

175,000ریال 150,000ریال

شفیعی کدکنی

شفیعی کدکنینویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: نگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

520,000ریال 465,000ریال

شفیعی کدکنی و هزاران سال انسان

شفیعی کدکنی و هزاران سال انساننویسنده: کریم فیضی ناشر: اطلاعات زبان کتاب: فارسی..

0ریال

صور خیال در شعر فارسی

صور خیال در شعر فارسینویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: آگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 732..

940,000ریال 845,000ریال

صور خیال در شعر فارسی

صور خیال در شعر فارسینویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 588 ..

850,000ریال

غزلیات شمس تبریز ؛ دو جلدی

غزلیات شمس تبریزنویسنده: مولانا جلاالدین محمد بلخی(مولوی) - محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: ..

1,950,000ریال

مختارنامه

مختارنامهنویسنده: فریدالدین عطار نیشابوری - محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تع..

650,000ریال 515,000ریال

مرموزات اسدی در مرموزات داودی

مرموزات اسدی در مرموزات داودینویسنده: نجم الدین رازی ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی..

0ریال

مرموزات اسدی در مرموزات داودی

مرموزات اسدی در مرموزات داودی نویسنده: نجم الدین رازی - محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: موسسه مطالعات اس..

0ریال

مصیبت نامه

مصیبت نامه عطارنویسنده: فریدالدین عطار نیشابوری , محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: سخن - تهران ز..

1,150,000ریال 950,000ریال

مفلس کیمیا فروش

مفلس کیمیا فروشنویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 350 انداز..

170,000ریال

منطق الطیر

منطق الطیرنویسنده: فریدالدین عطار نیشابوری - محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: سخن زبان کتاب..

1,150,000ریال 1,085,000ریال

نوشته بر دریا ؛ از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی

نوشته بر دریا ؛ از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانینویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: سخن زبان کتا..

0ریال

چشیدن طعم وقت ؛ از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر

چشیدن طعم وقت ؛ از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر نویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: سخن زبان کتاب..

0ریال

گزیده غزلیات شمس

گزیده غزلیات شمسنویسنده: مولانا جلاالدین محمد بلخی(مولوی) - محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: علمی و فر..

0ریال

گزینه اشعار شفیعی کدکنی

گزینه اشعار شفیعی کدکنینویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: مروارید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

0ریال