جستجو

ضوابط جستجو

کتاب های موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آیین دادرسی مدنی ؛ سه جلدی

آیین دادرسی مدنینویسنده: عبدالله شمس ناشر: دراک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1768 ..

1,120,000ریال

تاریخ حقوق ایران

تاریخ حقوق ایراننویسنده: سیدحسن امین ناشر: دایره المعارف ایران شناسی زبان کتاب: ..

0ریال

تفسیر قانون اساسی ایران

تفسیر قانون اساسی ایراننویسنده: مرتضی راوندی ناشر: مبشری تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1..

150,000ریال

حقوق اداری ایران

حقوق اداری ایراننویسنده: عبدالحمید ابوالحمد ناشر: توس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 960 انداز..

450,000ریال 405,000ریال

حقوق تجارت ؛ دو جلدی

حقوق تجارت ؛ دو جلدینویسنده: حسن ستوده تهرانی ناشر: دانشگاه تهران زبان کتاب: فا..

230,000ریال

حقوق مدنی ؛ چهار جلدی

حقوق مدنینويسنده: ناصر كاتوزيان ناشر: گنج دانش - شركت سهامي انتشار - یلدا زبان كتاب:..

1,200,000ریال 7,000,000ریال

حقوق مدنی ایران

حقوق مدنینويسنده: سیدعلی شایگان ناشر: مولف زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 3..

450,000ریال

حقوق مطبوعات؛ جلد اول

حقوق مطبوعات؛ جلد اولنویسنده: کاظم معتمدنژاد ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها زبان کتاب: ..

90,000ریال

حقوق و فقر

حقوق و فقرنویسنده: محمد علی نوری ناشر: گنجینه فرهنگ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 297 اندازه ..

100,000ریال

حقوق کیفری بین المللی ایران ؛ در سال های ۸۴ - ۱۳۷۴

حقوق کیفری بین المللی ایران ؛ در سال های ۸۴ - ۱۳۷۴نویسنده: سید محمدرضا موسوی فرد - محسن معماریان..

55,000ریال

حقوق کیفری محیط زیست

حقوق کیفری محیط زیستنویسنده: مصطفی تقی زاده انصاری ناشر: قومس زبان کتاب: فارسی ..

70,000ریال

درآمدی نوین بر سازمان های بین المللی ؛ بین الدولی - غیر دولتی

درآمدی نوین بر سازمان های بین المللی ؛ بین الدولی - غیر دولتینویسنده: سید محمدرضا موسوی فرد - اب..

85,000ریال 750,000ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی

دوره مقدماتی حقوق مدنی نویسنده: ناصر کاتوزیان ناشر: شرکت سهامی انتشار زبان کتاب..

130,000ریال 100,000ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی

دوره مقدماتی حقوق مدنینويسنده: ناصر كاتوزيان ناشر: گنج دانش - شركت سهامي انتشار زبان..

150,000ریال 115,000ریال

راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴

راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴ ناشر: کتاب..

0ریال

شناسه حقوق

شناسه حقوق نویسنده: مصطفی دانش پژوه ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 3..

85,000ریال

طلاق

طلاقنویسنده: قدرت اله واحدی ناشر: آسیا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 419 اندازه کتا..

0ریال

قانون روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجرنویسنده: جهانگیر منصور ناشر: دوران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

150,000ریال 135,000ریال

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیمنویسنده: جهانگیر منصور ناشر: دوران - دیدار زبان کتاب: فارسی تعداد صفح..

350,000ریال 220,000ریال

قانون مالیاتهای مستقیم ؛ مصوب 28 اسفند 1345

قانون مالیاتهای مستقیم ؛ مصوب 28 اسفند 1345زبان کتاب: فارسی اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 134..

80,000ریال

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونینویسنده: ناصر کاتوزیان ناشر: میزان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: ..

550,000ریال 450,000ریال

قانون معادن ؛ مصوب 1336

قانون معادنناشر: وزارت صنایع و معادن زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 16 اندازه کت..

50,000ریال

قانون و قضا

قانون و قضانویسنده: دانیال استخر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 92 اندازه کتاب: رقعی - سال انتش..

30,000ریال

قوانین ایران در مسئله جمعیت

قوانین ایران در مسئله جمعیتنویسنده: پرویز صانعی ناشر: قانون و جمعیت ایران زبان کتاب:..

0ریال

قوانین حقوقی

قوانین حقوقینویسنده: جواد خالقیان ناشر: مهاجر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 896 اندازه کتاب:..

100,000ریال

قوانین و مقررات زنان و خانواده در جمهوری اسلامی

قوانین و مقررات زنان و خانواده در جمهوری اسلامینویسنده: طیبه آرتیدار ناشر: ریاست جمهو..

150,000ریال

قوانین چک ، سفته ، برات

قوانین چک ، سفته ، براتنویسنده: جهانگیر منصور ناشر: دیدار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 208 ا..

150,000ریال 135,000ریال

قوانین کیفری

قوانین کیفرینویسنده: جواد خالقیان ناشر: مهاجر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 509 اندازه کتاب: ..

150,000ریال

لایحه جدید آئین دادرسی کیفری

لایحه جدید آئین دادرسی کیفری نویسنده: جهانگیر منصور ناشر: دیدار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 245..

0ریال

مالکیت ادبی و هنری

مالکیت ادبی و هنرینویسنده: محمدتقی دامغانی ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 31 ا..

100,000ریال

مبانی حقوقی ورزشها ؛ مسئولیت مدنی در ورزش

مبانی حقوقی ورزشها ؛ مسئولیت مدنی در ورزشنویسنده: والتر تی. جامپیون جونیور مترجم: حسی..

0ریال

مجله حقوق مردم ؛ شماره 32

مجله حقوق مردم زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 80 اندازه کتاب: رحلی -&nb..

0ریال

مجموعه قانون بیمه ؛ 1346

مجموعه قانون بیمه ؛ 1346نویسنده: جعفری لنگرودی ناشر: مجلس شورای ملی زبان کتاب: ..

200,000ریال

مجموعه قانون کار

مجموعه قانون کارنویسنده: ابوالقاسم تفضلی ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 191 ان..

90,000ریال

مجموعه قوانین استخدامی ؛ مصوبه 1339

مجموعه قوانین استخدامی ؛ با تمام اصلاحاتنویسنده: رسول کمانگر ناشر: محمدی زبان کتاب:&..

0ریال

مجموعه قوانین و مقررات گمرکی

مجموعه قوانین و مقررات گمرکیزبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 293 اندازه کتاب: وزیری..

120,000ریال

مروری بر سه مقاله ی علوم سیاسی و روابط بین الملل

مروری بر سه مقاله ی علوم سیاسی و روابط بین المللنویسنده: سید محمدرضا موسوی فرد - محسن جمشیدی - ا..

90,000ریال 70,000ریال

مصونیت های قانونی

مصونیت های قانونینویسنده: مسعود انصاری ناشر: اشراقی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 230 اندازه ..

0ریال

مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوقنویسنده: ناصر کاتوزیان ناشر: به نشر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 409 اندازه کت..

75,000ریال

مواد مستخرجه از قانون مدنی ؛ کتاب تابعیت

مواد مستخرجه از قانون مدنی ؛ کتاب تابعیتناشر: وزارت امور خارجه زبان کتاب: فارسی تعدا..

0ریال

نظری به قانون و مقررات شکار و صید در ایران

نظری به قانون و مقررات شکار و صید در ایرانناشر: سازمان حفاظت محیط زیست زبان کتاب: فار..

0ریال

پارلمان

پارلماننویسنده: حبیب دادفر ناشر: مولف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 316 ا..

0ریال

گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران

گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایراننویسنده: حسین جوان آراسته ناشر: پژوهشگاه حو..

200,000ریال