جستجو

ضوابط جستجو

کتاب های موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آدمهای ماشینی

آدمهای ماشینینویسنده: کارل چاپک مترجم: کامران فانی - سعید حمیدیان ناشر: پیام ز..

0ریال

آدمهای ماشینی

آدمهای ماشینینویسنده: کارل چاپک مترجم: کامران فانی - سعید حمیدیان ناشر: پیام ز..

0ریال

آمریکا

آمریکانویسنده: فرانتس کافکا مترجم: علی عبداللهی ناشر: نشر مرکز زبان کتاب: ..

0ریال

آمریکا

آمریکانویسنده: فرانتس کافکا مترجم: بهرام مقدادی ناشر: هاشمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 294..

280,000ریال 265,000ریال

آمریکا

آمریکانویسنده: فرانتس کافکا مترجم: بهرام مقدادی ناشر: هاشمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 300..

280,000ریال 210,000ریال

امریکا

آمریکا ؛ مفقود الاثرنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: علی اصغر حداد ناشر: ماهی زبان..

140,000ریال 120,000ریال

بار هستی

بار هستینویسنده: میلان کوندرا مترجم: پرویز همایون پور ناشر: گفتار زبان کتاب: فارسی تعداد صفح..

0ریال

بلوم فلد مجردی میان سال

بلوم فلد مجردی میان سالنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: کامل روزدار ناشر: اشاره زبان کتاب: فارسی ..

150,000ریال 120,000ریال

تاریکترین زندان

تاریکترین زنداننویسنده: ایوان اولبراخت مترجم: محمد قاضی ناشر: امیر کبیر زبان ک..

200,000ریال

تاریکترین زندان

تاریکترین زنداننویسنده: ایوان اولبراخت مترجم: محمد قاضی ناشر: امیر کبیر زبان ک..

0ریال

تاریکترین زندان

تاریکترین زنداننویسنده: ایوان اولبراخت مترجم: محمد قاضی ناشر: امیر کبیر زبان ک..

300,000ریال

تاریکترین زندان

تاریکترین زنداننویسنده: ایوان اولبراخت مترجم: محمد قاضی ناشر: زرین زبان کتاب:&..

0ریال

تاریکترین زندان

تاریکترین زندان نویسنده: ایوان اولبراخت مترجم: محمد قاضی ناشر: اندیشه زبان کتاب:&..

0ریال

تنهایی پر هیاهو

تنهایی پرهیاهونویسنده: بهومیل هرابال مترجم: پرویز دوائی ناشر: کتاب روشن زبان ک..

0ریال

تنهایی پرهیاهو

تنهایی پرهیاهونویسنده: بهومیل هرابال مترجم: پرویز دوائی ناشر: پارس کتاب زبان کتاب: فارسی تعد..

0ریال

جاودانگی

جاودانگینویسنده: میلان کوندرا مترجم: حشمت الله کامرانی ناشر: فاخته زبان کتاب:&..

0ریال

جاودانگی

جاودانگینویسنده: میلان کوندرا مترجم: حشمت الله کامرانی ناشر: علم زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

0ریال

داستان های کوتاه کافکا

داستان های کوتاه کافکانویسنده: فرانتس کافکا مترجم: علی اصغر حداد ناشر: ماهی زبان کتاب: فارسی..

780,000ریال 680,000ریال

در اردوگاه محکومین

در اردوگاه محکومیننویسنده: فرانتس کافکا مترجم: کامل روزدار ناشر: اشاره زبان کتاب: فارسی تعدا..

150,000ریال 120,000ریال

در انتظار تاریکی در انتظار نور

در انتظار تاریکی در انتظار نورنویسنده: ایوان کلیما مترجم: گلبرگ برزین ناشر: افکار زبان کتاب: ..

150,000ریال 125,000ریال

دفتر یادداشتهای روزانه

دفتر یادداشتهای روزانهنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: بهرام مقدادی ناشر: نگاه زبا..

160,000ریال 140,000ریال

دفتر یادداشتهای روزانه ؛ متن کامل

دفتر یادداشتهای روزانهنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: بهرام مقدادی ناشر: بزرگمهر ..

200,000ریال

دون ژوان

دون ژواننویسنده: میلان کوندرا مترجم: آیسل برزگر ناشر: روزگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفح..

0ریال

زندگی جای دیگری است

زندگی جای دیگری است نویسنده: میلان کوندرا مترجم: پانته آ مهاجر کنگرلو ناشر: فرهنگ نشر نو زبان کت..

0ریال

زنی کوچک

زنی کوچکنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: کامل روزدار ناشر: اشاره زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 11..

150,000ریال 120,000ریال

شوخی

شوخینویسنده: میلان کوندرا مترجم: فروغ پور یاوری ناشر: روشنگران و مطالعات زنان ..

0ریال

شوخی

شوخینویسنده: میلان کوندرا مترجم: فروغ پور یاوری ناشر: روشنگران و مطالعات زنان ..

350,000ریال

طعم قدرت

طعم قدرتنویسنده: لادیسلاف مناچكو  مترجم : حسین طاهری ناشر: چاپخش زبان کتاب: فارسی ..

250,000ریال

عشقهای خنده دار

عشق های خنده دارنویسنده: میلان کوندرا مترجم: فروغ پور یاوری ناشر: روشنگران و مطالعات زنان زبا..

250,000ریال 195,000ریال

قصر

قصرنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: امیر جلال الدین اعلم ناشر: نیلوفر زبان کتاب:&n..

380,000ریال 345,000ریال

قصر

قصرنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: امیر جلال الدین اعلم ناشر: نیلوفر زبان کتاب:&n..

350,000ریال 270,000ریال

محاکمه

محاکمهنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: سارا رحیمی ناشر: قاصدک صبا - هگمتان زبان کتاب: فارسی تعدا..

270,000ریال 240,000ریال

محاکمه

محاکمهنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: حسینقلی جواهرچی ناشر: فرخی زبان کتاب: ..

600,000ریال

محاکمه

محاکمهنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: علی اصغر حداد ناشر: ماهی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 272..

320,000ریال 285,000ریال

محاکمه

محاکمهنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: سارا رحیمی ناشر: قاصدک صبا - هگمتان زبان کتاب: فارسی تعدا..

300,000ریال 250,000ریال

محاکمه ؛ با نقد و تفسیر محاکمه ، قصر و گمشده

محاکمه ؛ با نقد و تفسیر محاکمه ، قصر و گمشدهنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: کامل روزدار ..

750,000ریال 675,000ریال

محاکمه ؛ متن کامل

محاکمهنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: امیرجلال الدین اعلم ناشر: کتاب سرا زبان کتا..

250,000ریال 200,000ریال

محاکمه ؛ متن کامل

محاکمهنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: امیرجلال الدین اعلم ناشر: کتاب سرا زبان کتا..

0ریال

محاکمه دیگر ؛ نامه های کافکا به فلیسه

محاکمه دیگرنویسنده: الیاس کانتی مترجم: ناصر غیاثی ناشر: آسیم زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 13..

100,000ریال 90,000ریال

مسخ

مسخنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: حسن قائمیان - صادق هدایت ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تع..

0ریال

مسخ

مسخنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: حسن قائمیان - صادق هدایت ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تع..

0ریال

مسخ

مسخنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: حسن قائمیان - صادق هدایت ناشر: پرستو زبان کتاب..

0ریال

مسخ

مسخنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: حسن قائمیان - صادق هدایت ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تع..

500,000ریال

مسخ و داستان های دیگر

مسخنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: علی اصغر حداد ناشر: ماهی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 184 ا..

180,000ریال 150,000ریال

مصدر سرکار ستوان

مصدر سرکار ستواننویسنده: یاروسلاو هاشک مترجم: حسن قائمیان ناشر : خرد زبان کتاب: فارسی تعداد ..

380,000ریال

مصدر سرکار ستوان

مصدر سرکار ستواننویسنده: یاروسلاو هاشک مترجم: حسن قائمیان ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی زبان ..

200,000ریال

من خدمتکار شاه انگلیس بودم

من خدمتکار شاه انگلیس بودمنویسنده: بهومیل هرابال مترجم: بهاره هرابال ناشر: هاشم..

250,000ریال 210,000ریال

مهمانی خداحافظی

مهمانی خداحافظینویسنده: میلان کوندرا مترجم: فروغ پور یاوری ناشر: روشنگران و مطالعات زنان زبان..

400,000ریال 360,000ریال