جستجو

ضوابط جستجو

کتاب های موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

امپریالیسم زدگی اقتصاد ایران

امپریالیسم زدگی اقتصاد ایران نویسنده: حسن توانایان فرد ناشر: آگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1..

0ریال

امپریالیسم زدگی اقتصاد ایران

امپریالیسم زدگی اقتصاد ایران نویسنده: حسن توانایان فرد ناشر: آگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1..

0ریال

بیانی ساده از اقتصاد جدید

بیانی ساده از اقتصاد جدید نویسنده: حسن توانایان فرد ناشر: آزاده زبان کتاب: ..

40,000ریال

تئوری ارزش کار

تئوری ارزش کارنویسنده: حسن توانایان فرد ناشر: آزاده زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 59 اندازه ..

30,000ریال

توطئه های اقتصادی امپریالیسم در ایران

توطئه های اقتصادی امپریالیسم در ایراننویسنده: حسن توانایان فرد ناشر: سازمان انتشارات ..

250,000ریال 195,000ریال

تکنولوژی مناسب ایران

تکنولوژی مناسب ایراننویسنده: حسن توانایان فرد ناشر: قسط زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 60 اندا..

60,000ریال

جامعه شناسی اقتصادی از دیدگاه دکتر علی شریعتی

جامعه شناسی اقتصادی از دیدگاه دکتر علی شریعتینویسنده: حسن توانایان فرد ناشر: علوی زبان کتاب: ف..

200,000ریال 150,000ریال

دو مقاله در باب اقتصاد آموزش و پرورش

دو مقاله در باب اقتصاد آموزش و پرورشنویسنده: حسن توانایان فرد - محمد عباس زادگان - علی فروز فر ..

30,000ریال

دکتر محمد مصدق و اقتصاد

دکتر محمد مصدق و اقتصادنویسنده: حسن توانایان فرد ناشر: علوی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 340 ..

0ریال

دکتر محمد مصدق و اقتصاد

دکتر محمد مصدق و اقتصادنویسنده: حسن توانایان فرد ناشر: آگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 340 ..

0ریال

سیستم های اقتصادی

سیستم های اقتصادی نویسنده: حسن توانایان فرد زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1..

80,000ریال 60,000ریال

مباحثی از اقتصاد ایران

مباحثی از اقتصاد ایراننویسنده: حسن توانایان فرد زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 64 اندازه کتاب: ..

40,000ریال

مصدق و اقتصاد

دکتر محمد مصدق و اقتصادنویسنده: حسن توانایان فرد ناشر: آگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 340 ..

0ریال

مقدمه ای بر علم اقتصاد

مقدمه ای بر علم اقتصاد نویسنده: حسن توانایان فرد ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی زب..

150,000ریال 120,000ریال

مکتب های اقتصادی

مکتب های اقتصادینویسنده: حسن توانایان فرد ناشر: آگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

0ریال

کارخانجات مونتاژ و کشاورزی ایران

کارخانجات مونتاژ و کشاورزی ایراننویسنده: حسن توانایان فرد ناشر: یاسر زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

30,000ریال