جستجو

ضوابط جستجو

کتاب های موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آشتی با تاریخ

آشتی با تاریخنویسنده: علیرضا افشاری ناشر: حوض نقره زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 350 اندازه ک..

200,000ریال 170,000ریال

آنچه باید یک کارگر بداند

آنچه باید یک کارگر بداندنویسنده: ا. گویا ناشر: کتاب بیدار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:&n..

0ریال

اتحادیه مردم شرق ؛ جامعه بزرگ شرق ، پایگاه تاریخی

اتحادیه مردم شرقنویسنده: شاپور رواسانی ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

550,000ریال

اطلس تاریخی جمعیت جهان

اطلس تاریخی جمعیت جهاننویسنده: کالین مک ایودی - ریچارد جونز مترجم: فریدون فاطمی ناشر..

500,000ریال

اطلس تاریخی جهان از آغاز تا امروز

اطلس تاریخی جهان از آغاز تا امروزنویسنده: کالین مک ایودی مترجم: فریدون فاطمی ناشر:&n..

550,000ریال 500,000ریال

انسان در برابر تاریخ آینده

انسان در برابر تاریخ آیندهنویسنده: بهمن رحیمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 113 اندازه کتاب: و..

120,000ریال

انسان در تکاپوی تمدن

انسان در تکاپوی تمدننویسنده: ادوین پالو مترجم: محمد سعیدی ناشر: اقبال - امیر کب..

600,000ریال

اوتوپی و عصرتجدد

اوتوپی و عصرتجددنویسنده: رضا داوری اردکانی ناشر: ساقی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 92&nbs..

50,000ریال

برآمدن جامعه شناسی تاریخی

برآمدن جامعه شناسی تاریخینویسنده: دنیس اسمیت مترجم: سید هاشم آقاجری ناشر: مروارید زبان کتاب: ..

0ریال

برداشتهایی درباره فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن

برداشتهایی درباره فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن نویسنده: حبیب الله پایدار ناشر: دفت..

250,000ریال

برداشتهایی درباره فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن

برداشتهایی درباره فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن نویسنده: حبیب الله پایدار ناشر: دفت..

170,000ریال

بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی

بینش و روش در جامعه شناسی تاریخینویسنده: تدا اسکاچپول مترجم: سید هاشم آقاجری ناشر: نشر مرکز ز..

585,000ریال 525,000ریال

تاریخ تمدن ؛ خلاصه دوره دوازده جلدی

تاریخ تمدن ؛ خلاصه دوره دوازده جلدینویسنده: آرنولد توین بی مترجم: یعقوب آژند ناشر: مولی زبان ..

0ریال

تاریخ تمدن ؛ دو جلدی

تاریخ تمدننویسنده: علی شریعتی ناشر: قلم زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 623 اندازه کتاب: رقعی -..

0ریال

تاریخ تمدن ایران و مشرق زمین

تاریخ تمدن ایران و مشرق زمیننویسنده: ویل دورانت مترجم: حسین کامیاب - محمد امین علیزاده - لیلی ز..

280,000ریال

تاریخ تمدن ایران و مشرق زمین ؛ دو جلدی

تاریخ تمدن ایران و مشرق زمیننویسنده: ویل دورانت مترجم: حسین کامیاب - محمد امین علیزاده - لیلی ز..

0ریال

تاریخ جهان

تاریخ جهاننویسنده:  ارنست گامبریچ مترجم: علی رامین ناشر: نشر نی زبان کتاب..

460,000ریال 380,000ریال

تاریخ جهان نو ؛ دو جلدی

تاریخ جهان نو نویسنده: رابرت روزول پالمر مترجم: ابوالقاسم طاهری ناشر: امیر..

1,500,000ریال

تاریخ جهان نو ؛ دو جلدی

تاریخ جهان نونویسنده: رابرت روزول پالمر مترجم: ابوالقاسم طاهری ناشر: امیر کبیر ..

1,650,000ریال

تاریخ جهان نو ؛ دو جلدی

تاریخ جهان نونویسنده: رابرت روزول پالمر مترجم: ابوالقاسم طاهری ناشر: امیر کبیر ..

1,800,000ریال

تاریخ سده های میانه

تاریخ سده های میانهنویسنده: گ. م. دنسکوی - ا.و. آگیبالووا مترجم: رحیم رئیس نیا ناشر:..

400,000ریال

تاریخ سده های میانه

تاریخ سده های میانهنویسنده: گ. م. دنسکوی - ا.و. آگیبالووا مترجم: رحیم رئیس نیا ناشر:..

300,000ریال

تاریخ سده های میانه

تاریخ سده های میانهنویسنده: گ. م. دنسکوی - ا.و. آگیبالووا مترجم: رحیم رئیس نیا ناشر:..

350,000ریال

تجارب الامم ؛ جلدهای پنجم و ششم ؛ دو جلدی

تجارب الامم ؛ جلدهای پنجم و ششم ؛ دو جلدینویسنده: ابوعلی مسکویه مترجم: علینقی منزوی ناشر:..

800,000ریال 720,000ریال

تجارب الامم ؛ جلدهای پنجم و ششم ؛ دو جلدی

تجارب الامم ؛ جلدهای پنجم و ششم نویسنده: ابوعلی مسکویه مترجم: علینقی منزوی ناشر: توس..

800,000ریال 600,000ریال

تجارب الامم ؛ دو جلدی

تجارب الاممنویسنده: ابوعلی مسکویه - ابوالقاسم امامی ناشر: سروش زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1..

250,000ریال

تصحیف غربزدگی در جستجوی هویت ملی

تصحیف غربزدگی در جستجوی هویت ملینویسنده: محمد بقائی ماکان ناشر: نامک زبان کتاب: ..

200,000ریال

تغییرات اجتماعی

تغییرات اجتماعینویسنده: گی روشه مترجم: منصور وثوقی ناشر: نشر نی زبان کتاب:&nbs..

200,000ریال 160,000ریال

تمدن سال 2001

تمدن سال 2001نویسنده: ژان فوراستیه مترجم: خسرو رضائی ناشر: سازمان انتشارات و آم..

70,000ریال

تمدن غرب در شرق نزدیک

تمدن غرب در شرق نزدیکنویسنده: هانس کن مترجم : غلامعلى وحید مازندرانی ناشر : طبع کتاب زبا..

750,000ریال 600,000ریال

توکویل

توکویلنویسنده: لری سیدنتاپ مترجم: حسن کامشاد ناشر: طرح نو زبان کتاب: فارس..

190,000ریال

جامعه شناسی ، بررسی انسان در جامعه

جامعه شناسی ، بررسی انسان در جامعهنویسنده: کارولین بی رز مترجم: ناصر رحیمی ناشر: ابن سینا زبا..

220,000ریال

جامعه نو

جامعه نونویسنده: ای. اچ. کار مترجم: محسن ثلاثی ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: ..

190,000ریال

جستاری در تاریخ جهان

جستاری در تاریخ جهاننویسنده: سمیه یوسفی ناشر: اسپندگان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 437 اندا..

270,000ریال

جغرافیای انسانی عمومی

جغرافیای انسانی عمومینویسنده: کاظم ودیعی ناشر: دانشگاه تبریز زبان کتاب: فارسی ..

220,000ریال

داستان بشر

داستان بشرنویسنده: هندریک ویلم وان لون مترجم: سیدمحمدعلی جمالزاده ناشر: سخن  زبان کتاب: ..

0ریال

دانش سیاسی

دانش سیاسینویسنده: ح. امید ناشر: فارانفوس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 15..

200,000ریال

در جست و جوی شهر عدالت محور

در جست و جوی شهر عدالت محورنویسنده: گروه نویسندگان مترجم: هادی سعیدی رضوانی - محجوبه ..

0ریال

درآمدی بر انسان شناسی ؛ تبار انسان و فرهنگ انسانی

 درآمدی بر انسان شناسینویسنده: ولیویا ولاهوس مترجم: سعید یوسف ناشر: سپهر زبان کتاب: فار..

350,000ریال

درسهای تاریخ

درسهای تاریخ نویسنده: ویل دورانت - آریل دورانت مترجم: احمد بطحایی ناشر: شرکت سهامی..

0ریال

دوران کودکی در تاریخ جهان

دوران کودکی در تاریخ جهاننویسنده: پیتر استیرنس مترجم: سارا ایمانیان ناشر: اختران زبان کتاب: ف..

42,000ریال

دیدگاهها

دیدگاه هانویسنده: مصطفی رحیمی ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 246 اندازه کتاب: ..

250,000ریال

دیدگاهها

دیدگاه هانویسنده: مصطفی رحیمی ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 246 اندازه کتاب: ..

220,000ریال

دیوانگان تاریخ

دیوانگان تاریخنویسنده: دانلد هوک مترجم: اسماعیل سلامی ناشر: جویا زبان کتاب:&nb..

200,000ریال 180,000ریال

دیوانگان تاریخ

دیوانگان تاریخنویسنده: دانلد هوک مترجم: اسماعیل سلامی ناشر: جویا زبان کتاب:&nb..

100,000ریال 65,000ریال

روابط متقابل شهر و روستا ؛ با تاکید بر ایران

روابط متقابل شهر و روستا ؛ با تاکید بر ایراننویسنده: علی اصغر رضوانی ناشر: پیام نور ..

100,000ریال 70,000ریال

روح ملت ها

روح ملت هانویسنده: آندره زیگفرید مترجم: احمد آرام ناشر: شرکت سهامی انتشار زبان کتاب: فارسی ت..

0ریال

زبانهای جهان

زبان های جهان نویسنده: کنت کاتسنر مترجم: رضی هیرمندی ناشر: مرکز نشر دانشگاهی زبان..

0ریال