جستجو

ضوابط جستجو

کتاب های موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

اقتصاد ایران

اقتصاد ایراننویسنده: ابراهیم رزاقی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:&n..

0ریال

اقتصاد سیاسی ایران ؛ از مشروطیت تا سقوط رضاشاه

اقتصاد سیاسی ایراننویسنده: محمدعلی همایون کاتوزیان مترجم: محمدرضا نفیسی ناشر: پ..

0ریال

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی نویسنده: فاطمه مقیمی - بهنام عسگری - مهدی هاشمی ناشر: ورجاوند زبان کتاب: فارسی تع..

125,000ریال

انقلاب سفید ایران ؛ کارنامه پیشرفتهای ایران

انقلاب سفید ایرانناشر: وزارت کشور زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 200 اندازه کتاب..

0ریال

بانک مرکزی ایران گزارش سالیانه و ترازنامه بانک ۱۳۴۴

بانک مرکزی ایران گزارش سالیانه و ترازنامه بانک ۱۳۴۴ناشر: مؤسسه عالی بانکداری ایران زبان کتاب: ف..

180,000ریال

بانک مرکزی ایران گزارش سالیانه و ترازنامه بانک ۱۳۴۵

بانک مرکزی ایران گزارش سالیانه و ترازنامه بانک ۱۳۴۵ ناشر: مؤسسه عالی بانکداری ایران زبان کتاب: فا..

150,000ریال

بانک مرکزی ایران گزارش سالیانه و ترازنامه بانک ۱۳۵۳

بانک مرکزی ایران گزارش سالیانه و ترازنامه بانک ۱۳۵۳ناشر: مؤسسه عالی بانکداری ایران زبان کتاب: ف..

250,000ریال

بانک مرکزی ایران گزارش سالیانه و ترازنامه بانک ۱۳۵۳

بانک مرکزی ایران گزارش سالیانه و ترازنامه بانک ۱۳۵۳ ناشر: مؤسسه عالی بانکداری ایران زبان کتاب: فا..

0ریال

بیست و پنج سده مالیات

بیست و پنج سده مالیاتنویسنده: عنایت الله شاپوریان ناشر: وزارت دارائی زبان کتاب: ..

0ریال

تاریخ اشکانیان به روایت سکه ها

تاریخ اشکانیان به روایت سکه هانویسنده: جلال دیلمقانی ناشر: پازینه زبان کتاب: فا..

750,000ریال 675,000ریال

تاریخ اقتصادی ایران ؛ عصر قاجار

تاریخ اقتصادی ایران ؛ عصر قاجارنویسنده: چارلز عیسوی مترجم: یعقوب آژند ناشر: گست..

400,000ریال 350,000ریال

تاریخ روابط سیاسی ایران با دنیا

تاریخ روابط سیاسی ایران با دنیانویسنده: نجفقلی معزی ناشر: علمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 8..

0ریال

تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجاریان 1500 - 1925

تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجاریان 1500 - 1925نویسنده: ویلم فلور مترجم: ابو..

0ریال

تاریخچه مالی - مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه

تاریخچه مالی - مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریهنویسنده: ویلم فلور مترجم: مرتضی کاظمی یزد..

260,000ریال

تجارت غیر قانونی

تجارت غیر قانونینویسنده: زهرا شریف کاظمی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تع..

280,000ریال

توسعه در ایران 1320 - 1357

توسعه در ایران ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷نویسنده: منوچهر گودرزی - خداداد فرمانفرمائیان - عبدالمجید مجیدی ..

0ریال

تکامل فئودالیسم در ایران

تکامل فئودالیسم در ایراننویسنده: فرهاد نعمانی ناشر: خوارزمی زبان کتاب: فارسی ت..

0ریال

جامعه و بازار در عصر ناصری با نگاهی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی در عصر قاجار

جامعه و بازار در عصر ناصری با نگاهی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی در عصر قاجارمروری بر کتابسا..

0ریال

جهش بسوی تمدن بزرگ ؛ دهه دوم انقلاب

دهه دوم انقلاب ؛ جهش بسوی تمدن بزرگناشر: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی زبان کتاب:&nb..

1,000,000ریال

حاج امین الضرب و تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران ؛ متن کامل

حاج امین الضربنویسنده: خسرو معتضد ناشر: جانزاده زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 760 اندازه کتاب..

250,000ریال

خاطرات عبدالمجید مجیدی ؛ وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

خاطرات عبدالمجید مجیدی ؛ وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجهنویسنده: عبدالمجید مجیدی - ..

0ریال

راهنمای اسکناسهای ایران ؛ 5 جلد

راهنمای اسکناسهای ایراننویسنده: فریدون نوین فرح بخش ناشر: فرح بخش زبان کتاب: فا..

450,000ریال

رشد روابط سرمایه داری در ایران

رشد روابط سرمایه داری در ایراننويسنده: محمدرضا سوداگر ناشر: شعله اندیشه زبان كتاب:&n..

0ریال

زراعت زعفران

زراعت زعفران نویسنده: محمدرضا بهنیا ناشر: دانشگاه تهران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 300 اندازه..

0ریال

زندگی و کارنامه محمد رحیم متقی ایروانی

زندگی و کارنامه محمد رحیم متقی ایروانی نویسنده: علی اصغر سعیدی - فریدون شیرین کام ناشر: ..

0ریال

سازمان بانکی ایران

سازمان بانکی ایراننویسنده: ولی الله محمدی ناشر: موسسه عالی حسابداری زبان کتاب: ..

400,000ریال

سکه شناسی آخرین شاهان ساسانی

سکه شناسی آخرین شاهان ساسانینویسنده: امین امینی ناشر: پازینه زبان کتاب: فارسی ..

0ریال

سکه های ایران زمین از دوره هخامنشی تا پایان دوره پهلوی

سکه های ایران زمین از دوره هخامنشی تا پایان دوره پهلوینویسنده: علی اصغر شریعت زاده ناشر:&n..

1,250,000ریال 1,125,000ریال

سکه های دوره صفویه

سکه های دوره صفویهنویسنده: فرزانه قائینی  ناشر: پازینه زبان کتاب: فارسی ت..

200,000ریال 180,000ریال

سکه های طبرستان ، گرگان و استرآباد

سکه های طبرستان ، گرگان و استرآبادنویسنده: اسدالله معطوفی ناشر: پازینه زبان کتاب:&nb..

450,000ریال 405,000ریال

سکه های طلای ماشینی ایران

سکه های طلای ماشینی ایراننویسنده: مهدی موسوی ناشر: پازینه زبان کتاب: فارسی تعد..

750,000ریال 675,000ریال

سکه های عرب-ساسانی ؛ بررسی و طبقه بندی نخستین درهم های اسلامی

سکه های عرب-ساسانی ؛ بررسی و طبقه بندی نخستین درهم های اسلامینویسنده: حسین رستگار ناشر:&nb..

0ریال

سکه های ماشینی قاجار

سکه های ماشینی قاجارنویسنده: مهدی موسوی ناشر: پازینه زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

1,250,000ریال 1,125,000ریال

سیمای صنعتی ایران در دهه انقلاب سفید

سیمای صنعتی ایران در دهه انقلاب سفید ناشر: ایران ادکو - بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران  ..

0ریال

صرافی و صراف ها ؛ منتخبی از اسناد حاج رحیم اتحادیه

صرافی و صراف ها ؛ منتخبی از اسناد حاج رحیم اتحادیهنویسنده: منصوره اتحادیه ( نظام مافی ) - س..

280,000ریال 260,000ریال

صنعت نفت ایران ؛ بیست سال پس از ملی شدن

صنعت نفت ایران ؛ بیست سال پس از ملی شدننویسنده: فواد روحانی ناشر: شرکت سهامی کتابهای ..

0ریال

صنعت و تجربه‌ سیاست گذاری صنعتی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی

صنعت و تجربه‌ سیاست گذاری صنعتی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامینویسنده: احمد چرخیده نا..

180,000ریال

فرمایشات شاهنشاه آریامهر

فرمایشات شاهنشاه آریامهرنویسنده: شاهنشاه آریامهر ناشر: سازمان برنامه زبان کتاب: ..

0ریال

فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه داری در ایران

فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه داری در ایراننویسنده: احسان طبری زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: ..

0ریال

قره باغ نامه از ادوار کهن تا دوره معاصر

قره باغ نامه از ادوار کهن تا دوره معاصرنویسنده: پرویز زارع شاهمرسی ناشر: شیرازه زبان..

350,000ریال 315,000ریال

متن کامل خاطرات عبدالمجید مجیدی

متن کامل خاطرات عبدالمجید مجیدینویسنده: عبدالمجید مجیدی - حبیب لاجوردی ناشر: صفحه سفی..

0ریال

مجله اطاق صنایع و معادن ایران

اطاق صنایع و معادن ایرانزبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 182 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1344..

150,000ریال

مجموعه سکه های دوره پهلوی

مجموعه سکه های دوره پهلوی نویسنده: عبدالعزیز حق صفت  ناشر: پازینه زبان کتاب: ..

0ریال

مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران

مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایراننویسنده: حسین عظیمی آرانی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی ..

150,000ریال 130,000ریال

مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران

مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایراننویسنده: حسین عظیمی آرانی ناشر: نشر نی زبان کتاب: فارسی ..

0ریال

مسائل سیاسی - اقتصادی نفت ایران

 مسائل سیاسی - اقتصادی نفت ایراننويسنده: ايرج ذوقی ناشر: پاژنگ زبان كتاب: ..

100,000ریال

موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران ؛ دوره قاجاریه

موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران؛دوره قاجاریهنویسنده: احمد اشرف ناشر: زمینه - پی..

0ریال

نظام هدفمند کردن یارانه ها

نظام هدفمند کردن یارانه هانویسنده: محمد عقیقی - علی اصغر احمدیان - عطیه شریف فرد ناشر:&nbs..

20,000ریال