جستجو

ضوابط جستجو

کتاب های موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

احزاب سیاسی در مازندران و گلستان

احزاب سیاسی در مازندران و گلستان نویسنده: سیف الرضا شهابی ناشر: رسانش نوین زبان کتاب:..

450,000ریال

اسرار خانه سدان

اسرار خانه سدان نویسنده: اسماعیل رائین ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 402 انداز..

0ریال

اسناد استرآباد و دشت گرگان در دوره مشروطیت

اسناد استرآباد و دشت گرگان در دوره مشروطیت نویسنده: مصطفی نوری ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد..

0ریال

اسناد برگزیده دوران قاجاریه

اسناد برگزیده دوران قاجاریه نویسنده: ابراهیم صفائی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 158..

450,000ریال

اسناد تاریخ خاندان غفاری ؛ دو جلدی

اسناد تاریخ خاندان غفاری نویسنده: کریم اصفهانیان - بهرام غفاری - علی اصغر عمران ناشر:&..

1,200,000ریال

اسناد خانه سدان

اسناد خانه سدان نویسنده: اسماعیل رائین ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب زبان کتاب: فارسی تعدا..

0ریال

اسناد خانه سدان

اسناد خانه سدان نویسنده: اسماعیل رائین ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب زبان کتاب: فارسی تعدا..

500,000ریال

اسناد خانه سدان

اسناد خانه سدان نویسنده: اسماعیل رائین ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب زبان کتاب: فارسی تعدا..

650,000ریال

اسناد سیاسی دوران قاجاریه

اسناد سیاسی دوران قاجاریه نویسنده: ابراهیم صفائی ناشر: شرق زبان کتاب: فارسی تعد..

700,000ریال

اسناد مشروطه

اسناد مشروطه ؛ دوران قاجاریه نویسنده: ابراهیم صفائی ناشر: انجمن تاریخ زبان کتاب: ..

0ریال

اسناد مشروطه ؛ دوران قاجاریه

اسناد مشروطه ؛ دوران قاجاریه نویسنده: ابراهیم صفائی ناشر: بابک زبان کتاب: فارسی ..

600,000ریال

اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله ؛ گزیده اسناد خراسان

اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله نویسنده: عبدالحسین نوایی ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ای..

0ریال

اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله ؛ گزیده اسناد خراسان

اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله نویسنده: عبدالحسین نوایی ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ای..

200,000ریال

اسناد و مکاتبات تاریخی ایران

اسناد و مکاتبات تاریخی ایران نویسنده: عبدالحسین نوایی ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب زبان کتاب: ف..

1,150,000ریال

اسناد و مکاتبات تاریخی ایران ؛ از تیمور تا شاه اسماعیل

اسناد و مکاتبات تاریخی ایران نویسنده: عبدالحسین نوایی ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب زب..

1,000,000ریال

اسناد و مکاتبات تاریخی ایران ؛ قاجاریه از 1209 تا 1338 هجری قمری

اسناد و مکاتبات تاریخی ایران - قاجاریه نویسنده: محمدرضا نصیری ناشر: کیهان زبان کتاب:&..

200,000ریال

ایران در زمان سلطنت ناصرالدین شاه

ایران در زمان سلطنت ناصرالدین شاه نویسنده: امیرمسعود رضایی ناشر: پیمان زبان کتاب: فارسی تعداد ..

450,000ریال 395,000ریال

ایران در عصر قاجاریه

ایران در عصر قاجاریه نویسنده: زهرا مروتی ناشر: قدیانی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 72 اندازه ..

200,000ریال 180,000ریال

با پطرزبورگ یا قسطنطنیه؟

با پطرزبورگ یا قسطنطنیه؟ نويسنده: عبدالحسين هژير زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 115 ان..

0ریال

تاریخ بیگدلی ؛ مدارک و اسناد

تاریخ بیگدلی نویسنده: غلامحسین بیگدلی - محمدرضا بیگدلی ناشر: بوعلی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

650,000ریال

تاریخ بیگدلی ؛ مدارک و اسناد

تاریخ بیگدلی نویسنده: غلامحسین بیگدلی - محمدرضا بیگدلی ناشر: بوعلی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

550,000ریال

تاریخ جامعه ملل

تاریخ جامعه ملل نویسنده: اف. پی. والتز مترجم: فریدون زندفرد ناشر: انتشارات و آمو..

0ریال

تاریخ سیاسی و دیپلوماسی ایران ؛ دو جلدی

تاریخ سیاسی و دیپلوماسی ایران نویسنده: علی اکبر بینا ناشر: دانشگاه تهران زبان کتاب: فارسی تعدا..

0ریال

تاریخ مشروطیت به روایت اسناد

تاریخ مشروطیت به روایت اسناد نویسنده: ابراهیم صفائی ناشر: ایرانیان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

1,200,000ریال 1,050,000ریال

ته نقش های اسناد آرشیوی ایران

ته نقش های اسناد آرشیوی ایران نویسنده: علی کریمیان - زهرا میرزایی ناشر: سازمان اسناد ملی ایران ..

0ریال

خاطرات سیاسی فرخ ؛ معتصم السلطنه

خاطرات سیاسی فرخ ؛ معتصم السلطنه نویسنده: سیدمهدی فرخ ناشر: جاویدان زبان کتاب: ف..

0ریال

خاطرات ممتحن الدوله

خاطرات ممتحن الدوله نویسنده: حسینقلی خانشقانی ناشر: فردوسی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 396 ا..

0ریال

خاطرات ممتحن الدوله

خاطرات ممتحن الدوله نویسنده: حسینقلی خانشقانی ناشر: فردوسی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 397 ا..

0ریال

خاطرات و اسناد ؛ جلد اول

خاطرات و اسناد نویسنده: سیف الله وحید نیا ناشر: وحید زبان کتاب: فارسی تعداد صفح..

390,000ریال

خاطرات و اسناد ؛ جلد سوم

خاطرات و اسناد نویسنده: سیف الله وحیدنیا ناشر: وحید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

250,000ریال

خاطرات و اسناد ناصر دفتر روائی

خاطرات و اسناد ناصر دفتر روائی نویسنده: ناصر دفتر روائی - ایرج افشار ناشر: فردوسی زبان کتاب: فا..

490,000ریال

خلع ید ؛ کتاب سیاه ؛ دو جلدی

خلع ید ؛ کتاب سیاه نویسنده: حسین مکی ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب زبان کتاب: فار..

1,800,000ریال

خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران

خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران نویسنده: شمس الدين اميرعلائي ناشر: دهخدا زبان کتاب: فارسی تع..

550,000ریال

دستور الاعقاب

دستور الاعقاب نویسنده: میرزا مهدی نواب طهرانی - سید علی آل داود ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فا..

0ریال

سردشت در آئینه اسناد تاریخی

سردشت در آئینه اسناد تاریخی نویسنده: فریدون حکیم زاده ناشر: ملف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 5..

0ریال

سفرنامه رضا قلی میرزا نایب الایاله نوه فتحعلی شاه

سفرنامه رضاقلی میرزا نویسنده: رضاقلی میرزا - اصغر فرمانفرمائی قاجار ناشر: اساطیر زبان کتاب: فار..

0ریال

سفرنامه رضا قلی میرزا نایب الایاله نوه فتحعلی شاه

سفرنامه رضاقلی میرزا نایب الایاله نوه فتحعلی شاه نویسنده: رضاقلی میرزا - اصغر فرمانفرمائی قاجار..

800,000ریال 680,000ریال

شاه و جناب آقا ؛ مکاتبات ناصرالدین شاه و میرزا یوسف مستوفی الممالک

شاه و جناب آقا نویسنده: حوریه سعیدی ناشر: تاریخ ایران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 127 اندازه..

0ریال

فرائد غیاثی ؛ دو جلدی

فرائد غیاثی نویسنده: جلال الدین یوسف اهل - حشمت موید ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب: فارسی ..

3,000,000ریال

فهرست اسناد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

فهرست اسناد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی نویسنده: عمادالدین شیخ الحکمایی ناشر: کتابخانه،..

0ریال

فهرست اسناد و فرامین و مکاتبات تاریخی ایران

فهرست اسناد و فرامین و مکاتبات تاریخی ایران نویسنده: غلامرضا فرزانه ناشر: دانشگاه تهرا..

0ریال

فهرست بخشی از اسناد و عهدنامه ها و سفرنامه ها و رساله های دوره قاجاریه

فهرست بخشی از اسناد و عهدنامه ها و سفرنامه ها و رساله های دوره قاجاریه زیر نظر: خانبابا بیانی نا..

0ریال

فهرست دست نویس های فارسی در کتابخانه ملی اتریش و آرشیو دولتی اتریش در وین

فهرست دست نویس های فارسی در کتابخانه ی ملی اتریش و آرشیو دولتی اتریش در وین نویسنده: ایرج افشار ..

500,000ریال

قبالجات فارسی هاتف داران

قبالجات فارسی هاتف داران زبان کتاب: دو زبانه تعداد صفحه: 636 اندازه کتاب: رقعی جلد..

0ریال

قباله تاریخ

قباله تاریخ نویسنده: ایرج افشار ناشر: طلایه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 4..

0ریال

قتل اتابک

قتل اتابک نویسنده: جواد شیخ الاسلامی ناشر: کیهان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 306 اندازه کتاب..

0ریال

مجموعه اسناد و مدارک فرخ خان امین الدوله ؛ قسمت اول

مجموعه اسناد و مدارک فرخ خان امین الدوله نویسنده: کریم اصفهانیان - قدرت الله روشنی ناشر:&nb..

800,000ریال

مجموعه اسناد و مدارک فرخ خان امین الدوله ؛ قسمت دوم

مجموعه اسناد و مدارک فرخ خان امین الدوله نویسنده: کریم اصفهانیان - قدرت الله روشنی ناشر:&nb..

700,000ریال