منو
سبد خرید

یادگار

برند: یادگار مدل: 132499 - 102/3
شاهزاده خانم محکومنویسنده: داریا اولیویه مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 504 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1369 - دوره چاپ : 7کمیاب - کیفیت : نو ؛ روکش کتاب زدگی مختصری دارد مروری بر کتابداستانی تاریخی از د..
1,200,000 ریال
برند: یادگار مدل: 132498 - 16/7
شاهزاده خانم محکومنویسنده: داریا اولیویه مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 504 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1373 _ 1366- دوره چاپ : 10 _ 2 مروری بر کتابداستانی تاریخی از دربار روسیه تزاریکتاب حاضر، رمانی تاریخی..
1,000,000 ریال
برند: یادگار مدل: 131961 - 52/4
خاطراتی از یک امپراطورنویسنده: رالف کورن گولد مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 576 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1368_ 1366 - دوره چاپ: 4 _ 1کیفیت : در حد نو _ نو ؛ لبه روکش کتاب زدگی مختصری دارد مروری بر کتاب ..
1,120,000 ریال 1,400,000 ریال
اشراف بی پول
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 129006 - 114/2
اشراف بی پولنویسنده: موریس دو کبرا مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 200 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1371 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نومروری بر کتاب با جنگ باید جنگید. تمام افراد بشر باید از سرچشمه ی حقیقت سیراب ش..
0 ریال
آواره ها
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 124244 - 107/5
آواره هانویسنده: موریس دو کبرا مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 333 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب کشتی سفری و تجملی موریتانیا که متعلق به شرکت کشتیرانی معروف یعنی کونارد ستاره سفید بود..
0 ریال
تاریخ جنگ پنهانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 121094 - 14/6
تاریخ جنگ پنهانینویسنده: سرهنگ رمی فرانسوی مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 231 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1369 - دوره چاپ: 3 کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتاب بعد از ..
0 ریال
شهر وحشی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 120741 - 100/6
شهر وحشینویسنده: موریس دوکبرا مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 198 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1370 - دوره چاپ: 2 کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاببا جنگ باید جنگید. تمام افراد بشر بای..
0 ریال
ماشین خواندن افکار
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 119520 - 85/2
ماشین خواندن افکارنویسنده: آندره موروا مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 173 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1364 - دوره چاپ: 1کیفیت : عالی ~ در حد نو ؛ عطف کتاب زدگی دارد. مروری بر کتابموروا "ماشین اندیشه نگار" را با نگاهی نماد..
0 ریال
توطئه در آسمان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 119349 - 12/1
توطئه در آسماننویسنده: اوی سارل بروک مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 293 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1369 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتابدر سال های بعد از جنگ جهانی اول اولین خطوط هوایی حمل و نقل کالا بین انگلستان و فرانسه ایجاد شد.....
0 ریال
گروه آهنین
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 119124 - 50/4
گروه آهنیننویسنده: الکساندر دوما مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 319 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1369 - دوره چاپ: 4کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابرمان تاریخیملت فرانسه از سال ۱۷۸۹ میلادی تا چند سال پس از آن درگیر انق..
0 ریال
چنین مادر ، چنین پسر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 118263 - 45/6
چنین مادر ،چنین پسرنویسنده: الکساندر دوما مترجم: فروردین پارسای مقدمه : ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 328 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ : 1کیفیت : عالی ~ درحد نو مروری بر کتاب&..
0 ریال
تاریخ جنگ پنهانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 93776 - 6/5
تاریخ جنگ پنهانینویسنده: سرهنگ رمی فرانسوی مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 231 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1369 - دوره چاپ: 3 کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب  ..
0 ریال
تاریخ جنگ پنهانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 93774 - 114/3
تاریخ جنگ پنهانینویسنده: سرهنگ رمی فرانسوی مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 231 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : عالی ~ درحد نومروری بر کتاب بعد از اینکه حک..
0 ریال
توطئه در آسمان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 89988
توطئه در آسماننویسنده: اوی سارل بروک مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 293 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1369 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتابدر سال های بعد از جنگ جهانی اول اولین خطوط هوایی حمل و نقل کالا بین انگلستان و فرانسه ایجاد شد... کلنتو..
0 ریال
فتنه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 88437 - 107/6
فتنهنویسنده: لانتیاک مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 167 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب رمان تاریخیالیز..
0 ریال
تقدیر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 78315 - 116/7
تقدیرنویسنده: ژرژ بلوند مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 190 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1  کیفیت : عالی ~ درحد نو مروری بر کتاب کتاب دربرگیرنده&nb..
0 ریال
گروه آهنین
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 77901 - 88/6
گروه آهنیننویسنده: الکساندر دوما مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 319 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1365 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نومروری بر کتابرمان تاریخیملت فرانسه از سال ۱۷۸۹ میلادی تا چند سال پس از آن درگ..
0 ریال
توطئه در آسمان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 73210 - 75/3
توطئه در آسماننویسنده: اوی سارل بروک مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 295 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1364 - دوره چاپ: 1کیفیت : عالی مروری بر کتابدر سال های بعد از جنگ جهانی اول اولین خطوط هوایی حمل و نقل کالا بین انگلستان و فرا..
0 ریال
من دیکتاتور خواهم شد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 65954 - 110/4
من دیکتاتور خواهم شدنویسنده: آندره دال مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 176 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1364 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : عالی    مروری بر کتاب آن زم..
0 ریال
شهر وحشی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: یادگار مدل: 65635
شهر وحشینویسنده: موریس دوکبرا مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: یادگار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 198 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1368 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاببا جنگ باید جنگید. تمام افراد بشر باید از سرچشمه ی حقیقت سیر..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 25 (2 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات