کتاب پیشاهنگان شعر پارسی  فروشگاه اینترنتی آی کتاب :  iketab کتاب شعر انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی

پیشاهنگان شعر پارسی 

نویسنده: سید محمد دبیر سیاقی
ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 282
اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار : 1351 - دوره چاپ: 1 

کمیاب  - کیفیت : در حد نو
 

مروری بر کتاب 

به گفته ی نویسنده این کتاب را "پیشاهنگان شعر پارسی" نام نهادند از این جهت که در آن از نخستین شاعران نامور در شعر پارسی یاد شده و به عبارت بهتر گزیده یا شعار همه سرآمدان شعر در عصر طاهریان، صفاریان و سامانیان در این کتاب گرد آمده است. 
در سرآغاز این کتاب نویسنده در بخشی به نام جنبش استقلال طلبی به اختصار به شرح وقایع تاریخی پس از دولت ساسانیان و خاموشی ایران و ایرانیان می پردازد. هم در این بخش می گوید: این یعقوب بود که به روایت تاریخ سیستان چون او را به شعر تازی ستودند گفت: "چیزی که من اندر نیابم چرا گفت؟ و محمد بن وصیف از آن پس شعر پارسی گفتن گرفت." 
در حقیقت امیر سیستانی با این گفته سنگی در شیشه خانه تازی مابان و شیفتگان ادب عرب انداخت و روزنی بر روی زندانیان آزادگی جو گشود. فرمان او مهر از لبهای خاموش برگرفت و نفس های در سینه حسرت مانده را مجال بر آمدن داد. 

زبان و ادب فارسی تا آن روز حامی نداشت و آزاده مردان دُرّ دری را در پای بیگانگان ریختن نمی خواستند. امیر رویگرزاده که پایه نخستین حکومت واقعی از خاندان ایرانی را بنیاد نهاده بود انگیزنده ی شعر سرایی به زبان فارسی نیز گردید. 
سپس مؤلف در بخش دیگر از همین مقاله (روزگار بسامان) می گوید: چون سامانیان بر سرکار آمدند از شمشیر به تدبیر روی آوردند و از جنگ به فرهنگ کشانیدند. این است که در صمیم دوست سامانیان به گفته نظامی عروضی در چهار مقاله "جهان آباد بود و ملک بی خصم و لشکر فرمانبردار و روزگار مساعد و بخت موافق." 
شعر شاعران آینه ی تمام نمای جهان آباد، طبیعت زبیا، مردم آسوده و زمانه آرمیده است. در شعر از تحریق به جنگ خبری نیست و نه از گزافه گویی در ستایش ممدوح اثری. 
طبع آزمایی در انواع ِ شعر رواج دارد و مردم به زبان دری روی وبه خراسان، مرکز اندیشه و فرهنگ، مشتاقانه توجه دارند و سامان خواهان حکومتی اصیل و ادب پرور و دانش گستر پدید آورده اند، درست است که دربار شاهان و امیران از شعر و شاعران و ادب و ادیبان حمایت می کرد اما هنوز در آن جاذبه ای معنوی هم وجود داشته که سرایندگان و مردان قلم و اندیشه را به سوی خود می کشانیده است. 

جاذبه دانشی مردی چون ابوالعباس مأمون خوارزمشاه است که مردانی چون ابوریحان بیرونی و ابوعلی سینا، بو سهل مسیحی و بونصر عراقی و ابوالخیر خمار را به گرد هم آورد. به طور کلی در کتاب از سرآمدان شعر پارسی در عصر طاهریان صفاریان و سامانیان به ٣٩ شاعر در چها ر بخش پرداخته است...

یارم سپند اگر چه برآتش همی فکند 
از بهر چشم تا نرسد مرورا گزند 
او را سپند و آتش ناید همی به کار
با روی همچو آتش و با خال چون سپند 
مهمتری گر به کام شیر در است 
شور خطر کن زکام شیر بجوی 
یا بزرگی و عز و نعمت و جاه 
یا چو مردانت مرگ رویاروی

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

پیشاهنگان شعر پارسی شعر شرکت سهامی کتابهای جیبی فروشگاه اینترنتی آی کتاب : Persianbook آی کتاب

  • 280,000ریال

برچسب ها: سید محمد دبیر سیاقی, نقد شعر, تاریخ ادبیات ایران, شعر فارسی, کتاب پیشاهنگان شعر پارسی