منو
سبد خرید

پیام

دوئل
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 72725 - 54/5
دوئلنویسنده: آنتون چخوف مترجم: یحیی هدی ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 145 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتاباین رمان که در ۱۸۹۷ به چاپ رسید و یکی از..
0 ریال
مقدمه ای بر سیر فلسفه در چین باستان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 72603 - 56/3
مقدمه ای بر سیر فلسفه در چین باستاننویسنده: بوروا مترجم: مجید کلکته چی ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 116 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نومروری بر کتاب چین سرز..
0 ریال
خاطرات آقابکف
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 67873 - 46/4
خاطرات آقابکفنویسنده: ژرژ آقابکف مترجم: حسین ابوترابیان ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 330 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابحاوی خاطرات مامور مخفی شوروی است در کشورهای ایرا..
0 ریال
پاسخ به تاریخ ؛ پاسخی به فیلم 300 از دیدگاه متون تاریخی و باستانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 61931 - 52/3
پاسخ به تاریخنویسنده: فاروق صفی زاده ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 484 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1386 - دوره چاپ: 1 کیفیت :  عالی ~ درحد نو مروری بر کتابپاسخی به فیلم ۳۰۰ از دیدگاه متون تاریخی و باستانیداستان فیلم روایتی است از نبرد ترموپیل..
0 ریال
کارهای اساسی پاولف
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 60824 - 93/1
کارهای اساسی پاولفنویسنده: ایوان پتروویچ پاولف مترجم: مصطفی مفیدی ناشر: پای ژه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 324 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 2کمیاب  - کیفیت : عالیمروری بر کتابایوان پتروویچ پاو..
0 ریال
نظامهای بهره برداری از زمین در ایران ؛ از ساسانیان تا سلجوقیان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 58661 - 202/4
نظامهای بهره برداری از زمین در ایراننویسنده: خسرو خسروی ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 132 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : در حد نو  مروری بر کتاب از ساسانیان تا سلجوقیان..
0 ریال
گریز و ستیز برای زیستن
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 54797
گریز و ستیز برای زیستننویسنده: ولفگانگ ویکلر مترجم: نورالدین فرهیخته ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 272 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1354 - دوره چاپ: 1کیفیت : درحد نومروری بر کتابمصورشواهدی از می متیسم نوع باتیس پلی فورمیسم داروینیسم تعاریف و ایرادات ..
0 ریال
آدمهای ماشینی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 50208 - 86/3
آدمهای ماشینینویسنده: کارل چاپک مترجم: کامران فانی - سعید حمیدیان ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 122 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : عالی مروری بر کتاب این ن..
0 ریال
عیش
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 49987 - 86/1
عیشنویسنده: آلبر کامو مترجم: محمدتقی غیاثی ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 126 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : عالیمروری بر کتاب کامو می گه من به جنبه قدسی زندگی ا..
0 ریال
تاریخ ایران ؛ از دوران باستان تا قرن هجدهم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 49632 - 117/5
تاریخ ایراننویسنده: ن. و. پیگولوسکانا , آ. ی. یاکوبفسکی , ای. پ. پطروشفسکی , آ. م. بلنیتسکی مترجم: کریم کشاورز ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 711 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1353 - دوره چاپ: 3کمیاب - کیفیت : درحد..
0 ریال
از مزدک تا بعد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 45343 - 46/4
از مزدک تا بعدنویسنده: رحیم رئیس نیا ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 182 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1358 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : نو مروری بر کتابپیش از مزدک مانی با استفاده از بعضی اصول وجنبه های ادیان و فلسفه های زمان خود مذهبی التقاتی پدید ..
0 ریال
برند: پیام مدل: 44402 - 27/1
سرود سحرنویسنده: قاسم لاربن ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 232 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کیفیت : عالی مروری بر کتابمجموعه اشعار ؛ مثنوی ، قصیده ، غزل ، ترجیع بند ، مسمط و شعر آزاداسم رحیم..
140,000 ریال
آدمهای ماشینی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 79093 - 21/6
آدمهای ماشینینویسنده: کارل چاپک مترجم: کامران فانی - سعید حمیدیان ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 148 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ: 1  کد کتاب: 79093کمیاب یا دست دوم - کیفیت : عالی  ..
0 ریال
انسان خود را می سازد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 41394 - 56/6
انسان خود را می سازدنویسنده: گوردن چایلد مترجم: اسد پورپیرانفر ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 214 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابشک کردن در مورد واقعیت " پیش رفت" بسیار مورد پسند ست..
0 ریال
داستانهای آقای کوینر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 78914 - 101/2
داستانهای آقای کوینر نویسنده: برتولت برشت مترجم: سعید ایمانی ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 72 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ: 1 کد کتاب: 78914کمیاب یا دست دوم - کیفیت : عالی مروری بر کتاب استاد فلسفه‌ای نزد آقای کوینر آمد و از دانایی خود..
0 ریال
بازخوانی داستایوسکی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 101904 - 20/1
بازخوانی داستایوسکی نویسنده: کاریا کین مترجم: ناصر موذن ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 195 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 1 کد کتاب: 101904کمیاب یا دست دوم - کیفیت : خوب مروری بر کتاب براساس نقد جنایت و مکافات داستایفسکی نوی..
0 ریال
ثروت ملل
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 25505
ثروت مللنویسنده: آدام اسمیت مترجم: سیروس ابراهیم زاده ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 360 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : در حد نومروری بر کتابثروت ملل یا «تحقیقی پیرامون ماهیت و اسباب ثروت ملل» عنوان مهمترین ..
0 ریال
درباره فئودالیسم ایران قبل از مشروطه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 98362 - m 13/2
درباره فئودالیسم ایران قبل از مشروطه نویسنده: بهروز امین ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 130 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1 کد کتاب: 98362کمیاب یا دست دوم - کیفیت : خوب نقدی بر کتاب ؛ تحولات فکری و اجتماعی در جامعه فئودالی ایران  ..
0 ریال
روستاییان ، روشنایی ها ، داستان مرد ناشناس
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 77714 - 62/5
روستاییان ، روشنایی ها ، داستان مرد ناشناس نویسنده: آنتوان چخوف مترجم: کریم کشاورز ناشر: پیام - فرانکلین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 227 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ: 1 کد کتاب: 77714کمیاب یا دست دوم - کیفیت : خوب مروری بر کتاب داستان "روستاییان..
0 ریال
شیطان در بهشت
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 92732 - 1/4
شیطان در بهشتنویسنده: هنری میلر مترجم: بهاءالدین خرمشاهی - نازی عظیما ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 130 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1352 کد کتاب: 92732کمیاب یا دست دوم - کیفیت : عالی مروری بر کتاباین«آنائیس نین» بود که مرا به کنراد موریکان..
0 ریال
نمايش 61 تا 80 از 81 (5 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات