منو
سبد خرید

پیام

شورش بر امتیاز نامه رژی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 118168 - 103/3
شورش بر امتیاز نامه رژینویسنده: فریدون آدمیت ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 155 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتابقرارداد رژی یکی از امتیازاتی است که نتایجی نامطلوب به بار آورد. در پی سفر سوم ..
0 ریال
جامعه شناسی روستای ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 113511 - 14/7
جامعه شناسی روستایی ایراننویسنده: خسرو خسروی ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 210 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1358 - دوره چاپ: 3کمیاب  - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب جامعه شناسی دانشی است که موضوع آ..
0 ریال
کارهای اساسی پاولف
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 109648 - 7/3
کارهای اساسی پاولفنویسنده: ایوان پتروویچ پاولف مترجم: مصطفی مفیدی ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 324 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : درحد نومروری بر کتابایوان ..
0 ریال
اسلام در ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 106473 - 101/7
اسلام در ایراننویسنده: ایلیا پاولویچ پطروشفسکی مترجم: کریم کشاورز ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 566 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1353- دوره چاپ: 3کمیاب  - کیفیت : درحد نو مروری بر کتا..
0 ریال
نور و ظلمت در تاریخ ادبیات ایران
2 تا 3 روز آینده
برند: پیام مدل: 105913- 112/4
نور و ظلمت در تاریخ ادبیات ایراننویسنده: میخائیل. ای. زند مترجم : ح. اسدپور پیرانفر ناشر: پبام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 176 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1351 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب  ..
0 ریال
اسلام در ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 104519 - 109/4
اسلام در ایراننویسنده: ایلیا پاولویچ پطروشفسکی مترجم: کریم کشاورز ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 566 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1351- دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب ..
0 ریال
برند: پیام مدل: 100253 - 102/6
فکر دموکراسی اجتماعینویسنده: فریدون آدمیت ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 298 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 3کیفیت : درحد نو مروری بر کتابدر فضای پر‌التهاب نهضت‌های سیاسی - اجتماعی روسیه در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلاد..
320,000 ریال
ایوانف
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 98856 - 33/1
ایوانفنویسنده: آنتوان چخوف مترجم: سعید حمیدیان ناشر:  پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 136 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ: 2 کمیاب - کیفیت : نومروری بر کتابایوانف یکی از پنجمین نمایشنامه بلند آن..
0 ریال
تعبیر رویا و سه مقاله دیگر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 98680 - 113/4
تعبیر رویا و سه مقاله دیگرنویسنده: هانز ج آیزنک مترجم: محمد تقی براهنی ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 162 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ : کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتاب اکثر ان..
0 ریال
اشکانیان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 98097
اشکانیاننویسنده: م. م. دیاکونف مترجم: کریم کشاورز ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 171 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1351 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب شاهنشاهی اشکانی یا اشکانیان (۲۴۷ پ.م. ۲۲۴ م) که با نام امپراتوری پ..
0 ریال
شش صحنه از یک ازدواج
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 96759 - 112/3
شش صحنه از یک ازدواجنویسنده: اینگمار برگمن مترجم : گلی امامی ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 182 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب مصور  ما ..
0 ریال
ستاره های شب تیره
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 96159 - 4/4
ستاره های شب تیرهنویسنده: فریدون تنکابنی ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 133 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1351 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابدر آغاز تاریکی بود. و من هیچ نمی دیدم و هیچ نمی دانستم. انگاه روشنایی آم..
0 ریال
پنجاه سال نفت ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 93894 - 95/5
پنجاه سال نفت ایراننویسنده: مصطفی فاتح ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 682 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1358 - دوره چاپ: 2 کمیاب - کیفیت : نومروری بر کتابکتاب پنجاه سال نفت فاتح در اوایل سال 1335 ش انتش..
0 ریال
تئاتر و ضد تئاتر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 92138 - 53/3
تآتر و ضد تآترنویسنده: مارتین اسلین مترجم: حسین بایرامی ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 92 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1351 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتاب نگرشی به آثار اوژن یون..
0 ریال
یکی ، هیچ کس ، صدهزار
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 88242 - 102/2
یکی ، هیچ کس ، صدهزارنویسنده: لوئیجی پیراندللو   مترجم: بهمن فرزانه ناشر: پیام - فرانکلین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 138 اندازه کتاب: رقعی- سال انتشار: 1350 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب ..
0 ریال
نظامهای بهره برداری از زمین در ایران ؛ از ساسانیان تا سلجوقیان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 87646 - 106/5
نظامهای بهره برداری از زمین در ایراننویسنده: خسرو خسروی ناشر: شبگیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : در حد نو  مروری بر کتاب از ساسانیان تا سلج..
0 ریال
مقدمه ای بر کشتار دگر اندیشان در ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 87472 - 22/1
مقدمه ای بر کشتار دگر اندیشان در ایراننویسنده: مسعود نقره کار ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 403 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 2013 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابمسعود نقره‌ کار، با جمع‌آوری اسناد قربانیان دگراندیشان در کتاب کشتار دگراندیشا..
0 ریال
دنیای قشنگ نو
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 84232 - 111/5
دنیای قشنگ نونویسنده: آلدوس هاکسی مترجم: سعید حمیدیان ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 270 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : عالی مروری بر کتاب وقایع این رمان در سال..
0 ریال
فلسفه پوچی ؛ ده مقاله فلسفی و ادبی 
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 83827 - 108/1
فلسفه پوچینويسنده: آلبر کامو مترجم: محمدتقی غیاثی ناشر: پيام زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 100 اندازه كتاب: رقعی - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ: 1کیفیت : صفحات در حد نو ؛ جلد : عالی مروری بر کتاب ده مقاله فلسفي و ادبي&nbs..
0 ریال
موش و گربه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: پیام مدل: 81035 - 5/1
موش و گربهنویسنده: گونتر گراس مترجم: کامران فانی ناشر: پیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 179 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : عالیمروری بر کتابگونترگراس- داستان نویس، شاعر و نمایشنامه نویس آلمانی- قبل از آنکه در اکتبر ۱۹۹۹ ..
0 ریال
نمايش 41 تا 60 از 81 (5 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات