منو
سبد خرید

نیل

موئیرا ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105750 - 112/4
موئیرانویسنده: ژولین کرین مترجم: عبدالله توکل ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 260 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1344 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب موئیرا در لغت ی..
0 ریال
پلی بر رودخانه درینا
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105748 - 112/4
پلی بر رودخانه درینانویسنده: ایو آندریچ مترجم: رضا براهنی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 377 اندازه کتاب: رقعی سلفون  - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ با سلفون جلد سازی شده مروری بر کتاب..
0 ریال
واهمه های بی نام و نشان ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105747- 112/3
واهمه های بی نام و نشاننویسنده: غلامحسین ساعدی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 236 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1346 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتابساعدی دنیایی پرهراس خلق می‌کند برازنده‌ی عنوان کتاب‌..
0 ریال
شیطان و خدا ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105741- 112/3
شیطان و خدانویسنده: ژان پل سارتر مترجم: ابوالحسن نجفی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 270 اندازه کتاب: رقعی سلفون  - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب نمایشنا..
0 ریال
بچه های کوچک این قرن ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105737 - 112/3
بچه های کوچک این قرننويسنده: کریستیان روشفور مترجم: ابوالحسن نجفی ناشر: نيل زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 168 اندازه كتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1344  - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ با سلفون جلد سازی شده مروری بر ک..
0 ریال
بچه های کوچک این قرن
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105736 - 111/7
بچه های کوچک این قرننويسنده: کریستیان روشفور مترجم: ابوالحسن نجفی ناشر: نيل زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 168 اندازه كتاب: رقعی - سال انتشار: 1344  - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت :  عالی  مروری بر کتابکریستیان روشفو..
0 ریال
طاعون ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105734- 112/3
طاعوننویسنده: آلبر کامو مترجم: رضا سید حسینی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 297 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1348 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب در این کتاب آلبر کامو بیماری همه‌گیر طاعون را در شهر اران ..
0 ریال
مالون می میرد ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105731 - 112/3
مالون می میردنویسنده: ساموئل بکت مترجم: محمود کیانوش ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 202 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو؛ با سلفون جلد سازی شده مروری بر کتاب به..
0 ریال
مالون می میرد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105730 - 111/7
مالون می میردنویسنده: ساموئل بکت مترجم: محمود کیانوش ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 202 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب به زودی می میرم .  از ران..
0 ریال
توپ ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105729 - 112/3
توپنویسنده: غلامحسین ساعدی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 190 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1353 - دوره چاپ: 4کمیاب - کیفیت : درحد نومروری بر کتابماجرا از یکی از روستاهای آذربایجان شروع می شود. روستائیان وحشت زده از هجوم ایلیات به داخل غارها پ..
0 ریال
گوشه نشینان آلتونا ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105726 - 112/3
گوشه نشینان آلتونا نویسنده: ژان پل سارتر مترجم: ابوالحسن نجفی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 302 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو؛ با سلفون جلد سازی شدهمروری بر کتابنمایشنامه در پنج پردهفرانتس فن گرلاخ "..
0 ریال
مادام بواری
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105559 - 111/4
مادام بوارینویسنده: گوستاو فلوبر مترجم: رضا عقیلی ,  محمد قاضی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 366 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 4کیفیت : درحد نو مروری بر کتابمادام بواری نخستین اثر گ..
0 ریال
مادام بواری
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105557 - 103/4
مادام بوارینویسنده: گوستاو فلوبر مترجم: محمد قاضی - رضا عقیلی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:400 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : عالی ؛ لبه بیرونی کتاب موریانه زده ولی به متن هیچ صفحه ای..
0 ریال
هوای تازه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105490 - 103/3
هوای تازهنویسنده: احمد شاملو ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 360 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 7 مروری بر کتابمجموعه منتخب شعر ۱۳۲۶-۱۳۳۵بر آن فانوس که ش دستی نیفروخت  بر آن دوکی که بر رف بی..
0 ریال
رقص بر ساحل
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105480 - 103/2
رقص بر ساحلنویسنده: شهران ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 76 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : عالی ~ درحد نو ؛ از صفحه 7 شروع می شود. مروری بر کتاب مجموعه اشعار به سبک..
0 ریال
رنگ آبها
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105476 - 103/2
رنگ آب هانویسنده: بیژن جلالی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 152 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت :  صفحات درحد نو ؛ لبه جلد کتاب زدگی دارد مروری بر کتاب بیژن جلال..
0 ریال
چشمها و دستها
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 104994 - 109/7
چشم ها و دست هانویسنده: نادر نادرپور ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 170 اندازه کتاب: رقعی- سال انتشار: 1335 - دوره چاپ : 2کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابزانجا که بوسه های تو آن شب شکفت و ریخت امروز ، شاخه ه..
0 ریال
از جهانهای دور
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 104888 - 112/7
از جهانهای دورنویسنده: برونو بورگل مترجم: کاظم انصاری ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 526 اندازه کتاب: رقعی گالینگور  - سال انتشار: 1338 - دوره چاپ : 1کمیاب  - کیفیت : عالی ~ درحد نو مروری بر کتاب د..
0 ریال
دیوار دو طرف دارد ؛ تصویری از چین نو
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 104720 - 56/5
دیوار دو طرف داردنویسنده: فلیکس گرین مترجم: اختر شریعت زاده ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 530 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 2کمیاب  - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب وقتی کتاب &la..
0 ریال
مکتب های ادبی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 104603- 85/1
مکتبهای ادبینویسنده: رضا سید حسینی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 460 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1347 - دوره چاپ: 4کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابمن این کتاب را در آغاز به عنوان راهنمای ساده ..
0 ریال
نمايش 141 تا 160 از 224 (12 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات