منو
سبد خرید

نیل

سرگذشت زمین
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 110177 - 9/4
سرگذشت زمیننویسنده: ژرژ گاموف مترجم: محمود بهزاد ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 230 اندازه کتاب: رقعی سلفون  - سال انتشار: 1348 - دوره چاپ: 4کمیاب  - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابمصور - شرح تئوری های پیدایش کره خاکیاین سیاره نیلگون با طبی..
0 ریال
پیدایش و مرگ خورشید
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 109285 - 115/5
پیدایش و مرگ خورشیدنویسنده: جورج گاموف مترجم: احمد آرام ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 255 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ: 4کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب مصورخور..
0 ریال
آهنگ دیگر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 107904 - 119/1
آهنگ دیگرنویسنده: منوچهر آتشی ناشر: رضاسیدحسینی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 151 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1339 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو ؛ بر روی کتاب نوشته و رد زردی وجود دارد مروری بر کتاب ..
0 ریال
برند: نیل مدل: 107571 - 6/1
گوشه نشینان آلتونانویسنده: ژان پل سارتر مترجم: ابوالحسن نجفی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 302 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : افست مروری بر کتابنمایشنامه در پنج پردهفرانتس فن گرلاخ " پسر ارشد یک کارخانه دار آلمانی است..
650,000 ریال
بوبول
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 107231 - 105/6
بوبولنویسنده: ایرج پزشک زاد ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 150 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1346 - دوره چاپ: 2 کمیاب - کیفیت : عالی ~ درحد نو مروری بر کتاببوبول، شامل چند نمایشنامه طنز و چند قطعه فکاهی و انتقادی از ایرج پزشکزاد، نویسنده کتاب معروف دا..
0 ریال
پیوستنگاه کارون و اروندرود یا تاریخ خرمشهر
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 107225 - 105/6
پیوستنگاه کارون و اروندرود یا تاریخ خرمشهرنویسنده: محمد یوسفی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 350 اندازه کتاب: رقعی سلفون  - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب مصور - نقشهاروند رود يا شط‌العرب، مهم تري..
0 ریال
پروانه مفرغی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 106397
پروانه مفرغینویسنده: ویلیام گولدینگ مترجم : هوشنگ پیرنظر ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 115 اندازه کتاب: وزیری  - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ : 1مروری بر کتاب نمایشنامه در سه پردههمه اجزای صحنه به مقیاس بز..
0 ریال
بنفشه بلند آرزو
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 106235- 103/1
بنفشه بلند آرزو نویسنده: گروه نویسندگان مترجم: محمود کیانوش ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 166 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب بيست..
0 ریال
زدگی در گور ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105764 - 112/5
زندگی در گورنویسنده: استراتیس میریویلیس مترجم: سروژ استپانیان ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 344 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ با سلفون جلد سازی شده مروری بر ..
0 ریال
امروز را دریاب ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105763 - 112/5
امروز را دریابنویسنده: سال بلو مترجم: احمد کریمی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 179 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1348 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ با سلفون جلد سازی شده مروری بر کتاب &..
0 ریال
بچه های عمو تم ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105762 - 112/5
بچه های عمو تمنویسنده: ریچارد رایت مترجم: محمود کیانوش ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 272 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1351 - دوره چاپ: 2 کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ با سلفون جلد سازی شده مروری بر کتا..
0 ریال
طلا ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105761 - 112/5
طلانویسنده: بلز ساندرار مترجم: محمد قاضی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 193 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1343 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ با سلفون جلد سازی شده مروری بر کتابطلا(Or) یا ماجرای ع..
0 ریال
شنبه و یکشنبه درکنار دریا ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105760 - 112/5
شنبه و یکشنبه درکنار دریانویسنده: روبر مرل مترجم: ابوالحسن نجفی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 352 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1346 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ با سلفون جلد سازی شده مروری ب..
0 ریال
بیابان تاتارها ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105759 - 112/5
بیابان تاتارهانویسنده: دینو بوتزاتی مترجم: سروش حبیبی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 220 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب بیابان تاتار..
0 ریال
داستانهائی از یک جیب و داستانهائی از جیب دیگر ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105758 - 112/5
داستان هایی از یک جیب و از جیب دیگرنویسنده: کارل چاپک مترجم: ایرج نوبخت ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 179 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1343 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتابکارل چاپک در سال ۱۸۹۰در یکی از محلات چخ واقع در چک ..
0 ریال
استپ ها ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105757 - 112/4
استپ هانویسنده: آنتوان چخوف مترجم: هوشنگ پیرنظر ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : عالی ؛ با سلفون جلد سازی شدهمروری بر کتاب یه‌گروشکا به..
0 ریال
ترس جان ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105756 - 112/4
ترس جان ؛ پوستنویسنده: کورتزیو مالاپارته مترجم: محمد قاضی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 352 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1343 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ با سلفون جلد سازی شده مروری بر کتابپوست معروفترین اثر کورتزیو مالاپارته ..
0 ریال
داستان یک پولی ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105755 - 112/4
داستان یک پولینویسنده: برتولت برشت مترجم: هوشنگ پیرنظر ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 422 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : عالی ~ درحد نو ؛ با سلفون جلد سازی شده مروری بر ک..
0 ریال
ماجرای یک مسیحی فقیر ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105752 - 112/4
ماجرای یک مسیحی فقیرنویسنده: ایگناتسیو سیلونه مترجم: محمد قاضی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 326 اندازه کتاب: رقعی سلفون  - سال انتشار: 1352 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب کتا..
0 ریال
شریفجان ، شریفجان ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 105751
شریفجان ، شریفجاننویسنده: تقی مدرسی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 223 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1344 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتابدر ابتدای این رمان جمله ای از کوروش کبیر نقل شده که آن را برایتان می نویسم : «من ا..
0 ریال
نمايش 121 تا 140 از 224 (12 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات