منو
سبد خرید

نیل

عزاداران بیل ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 123628 - 107/1
عزاداران بیلنویسنده: غلامحسین ساعدی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 245 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ:   2کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتابمجموعه هشت داستان پیوستهکدخدا که..
0 ریال
برند: نیل مدل: 123513 - 107/1
لحظات حساس ؛ خاطرات جنگ جهانی دومنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 260 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1342 - دوره چاپ: 2 کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتابخاطرات جنگ جهانی دوم - سقوط فرانسهاین..
900,000 ریال
از تهران تا رم ؛ خاطرات جنگ جهانی دوم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 123481 - 107/1
از تهران تا رمنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 240 اندازه کتاب: وزیری روکش دار - سال انتشار: 1338 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت :  درحد نو ؛ عطف روکش کتاب زدگی مختصری دارد&..
0 ریال
برند: نیل مدل: 123480 - 107/1
جنگ ژاپننویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 340 اندازه کتاب: وزیری زوکش دار - سال انتشار: 1336 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت :  درحد نو _ نو مروری بر کتاب جل..
1,200,000 ریال
برند: نیل مدل: 123467 - 86/4
درفاصله دو جنگ و لحضات حساس نویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 544 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : در حد نو  مروری بر کتابطوفان نزدیک میشود ؛ سقوط فرانسه ..
950,000 ریال
برند: نیل مدل: 123466 - 86/4
جنگ ژاپن و نجات آفریقا نویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 690 اندازه کتاب: وزیری گالینگور  - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 3کمیاب - کیفیت :  درحد نو  ..
1,200,000 ریال
برند: نیل مدل: 123465 - 86/4
هجوم به روسیه و اتحاد بزرگنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 520 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتابکتاب سوم از خاطرات جنگ جهانی دوم ؛ اتحاد بزرگ..
1,100,000 ریال
برند: نیل مدل: 123464 - 86/4
ایتالیا تسلیم می شود و از رم تا تهراننویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 472 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتابدر خم کمند ؛ کتاب پنجم از خاطرات ج..
750,000 ریال
برند: نیل مدل: 123463 - 107/1
لحظات حساس ؛ خاطرات جنگ جهانی دومنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 260 اندازه کتاب: وزیری روکشدار - سال انتشار: 1334 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ عطف روکش کتاب زدگی مختصری دارد مروری بر کتابخاطرات جنگ ..
1,000,000 ریال
امریکا در جنگ ؛ خاطرات جنگ جهانی دوم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 123461 - 107/1
امریکا در جنگ ؛ خاطرات جنگ جهانی دومنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 285 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1335 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت :  درحد نو مروری بر کت..
0 ریال
طوفان نزدیک میشود ؛ جلد اول خاطرات چرچیل
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 123459 - 107/1
طوفان نزدیک میشود ؛ جلد اول خاطرات چرچیلنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 272 اندازه کتاب: وزیری روکشدار - سال انتشار: 1334 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ روکش کتاب از هم جدا شده مروری بر کتابکتاب اول از..
0 ریال
هجوم به روسیه ؛ خاطرات جنگ جهانی دوم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 123457 - 107/1
هجوم به روسیه ؛ خاطرات جنگ جهانی دومنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 250 اندازه کتاب: وزیری روکشدار - سال انتشار: 1335 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتابکتاب سوم از خاطرات جنگ جهانی دوم ؛ اتحاد ..
0 ریال
برند: نیل مدل: 123439 - 66/4
تلخوننویسنده: صمد بهرنگی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 92 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1348 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : صفحات درحد نو ؛ جلد کتاب کمی خاک گرفته استمروری بر کتابمجموعه داستان صمد بهرنگی از بزرگ‌ترین نویسندگان داستان کودک ب..
270,000 ریال 300,000 ریال
برند: نیل مدل: 123412 - 70/4
زمین نو آبادنویسنده: میخائیل شولوخف مترجم: م. ا. به آذین ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 828 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ : 2کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابداستان «زمین نو آباد» را شولوخوف درست..
2,250,000 ریال 2,500,000 ریال
برند: نیل مدل: 123380 - 106/7
ایمنسینویسنده: تئودر اشتورم مترجم: ع. هدایت وزیری ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 85 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1329 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ عطف و گوشه جلد پشتی کتاب زدگی دارد مروری بر کتابتئودور اشتورم در 14 سپتامبر 1817 در هوزوم م..
350,000 ریال
پرواز بر فراز آشیانه فاخته
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 123254 - 106/6
پرواز بر فراز آشیانه فاختهنویسنده: کن کیسی مترجم: سعید باستانی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 332 اندازه کتاب: رقعی  - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو ؛ روی جلد و سه صفجه اول زدگی مختصری دارد مروری بر کتاب داس..
0 ریال
دزیره
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 123174 - 106/5
دزیرهنویسنده: آن ماری سلینکو مترجم: ایرج پزشکزاد ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 680 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 5کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب دزیره نام رمانی است اثر آن ماری سل..
0 ریال
برند: نیل مدل: 123097 -45/1
صور خیال در شعر فارسینویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 588 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت :  درحد نو مروری بر کتابتحقیق انتقادی در تطور ایماژهای شعر پارسی و سیر نظریه بلاغت در اسلام و ایر..
1,500,000 ریال
نجات آفریقا ؛ خاطرات جنگ جهانی دوم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 122915 - 106/4
نجات آفریقا ؛ خاطرات جنگ جهانی دومنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 354 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1347 - دوره چاپ: 2 کمیاب - کیفیت : در حد نو _ نو ؛ مهر دارد مروری بر کتابکتاب دوم از جلد چهارم خاطرات..
0 ریال
چشمها و دستها
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 122856 - 106/3
چشم ها و دست هانویسنده: نادر نادرپور ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 170 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ : 4کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابزانجا که بوسه های تو آن شب شکفت و ریخت امروز ، شاخه ..
0 ریال
نمايش 61 تا 80 از 224 (12 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات