منو
سبد خرید

نیل

برند: نیل مدل: 124477 - 108/2
بهترین بابای دنیانویسنده: غلامحسین ساعدی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 104 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ: 2 _ 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابنمایشنامه در چهار پردهفرهنگ پدرسالاری و نفرت پسر از پدر بن‌مایه اصلی این نمای..
800,000 ریال
برند: نیل مدل: 124470 - 108/2
صور خیال در شعر فارسینویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 588 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت :  صفحات درحد نو ؛ عطف کتاب چسب خوردگی دارد مروری بر کتابتحقیق انتقادی در تطور ایماژهای شعر پارسی..
1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
برند: نیل مدل: 124290 - 108/1
پیروزی ؛ خاطرات جنگ جهانی دومنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 240 اندازه کتاب: وزیری روکشدار - سال انتشار: 1339 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ عطف روکش کتاب زدگی مختصری دارد مروری بر کتابخاطرات جنگ جهان..
1,000,000 ریال
برند: نیل مدل: 124289 - 108/1
پرده آهنین ؛ خاطرات جنگ جهانی دومنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 240 اندازه کتاب: وزیری روکشدار - سال انتشار: 1339 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ روکش کتاب رد چسب خوردگی دارد و لبه پایینی چند صفحات کتاب افتادگی دارد&nbs..
900,000 ریال 1,050,000 ریال
برند: نیل مدل: 124288 - 108/1
نجات آفریقا ؛ خاطرات جنگ جهانی دومنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 354 اندازه کتاب: وزیری روکشدار - سال انتشار: 1336 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو _ نو ؛ لبه روکش کتاب زدگی مختصری دارد مروری بر کتابکتاب ..
1,200,000 ریال
برند: نیل مدل: 124287 - 108/1
ایتالیا تسلیم می شود؛ خاطرات جنگ جهانی دومنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 250 اندازه کتاب: وزیری روکشدار - سال انتشار: 1337 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ عطف روکش کتاب زدگی مختصری دارد مروری بر کتابکتاب پن..
1,000,000 ریال
برند: نیل مدل: 124146 - 107/5
پرواز بر فراز آشیانه فاختهنویسنده: کن کیسی مترجم: سعید باستانی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 332 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 2کمیاب  - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب داستان فراموش ناشدنی دیوانه خانه ای که در آن خودکا..
900,000 ریال 1,100,000 ریال
ژان کریستف ؛ چهار جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 123968 - 107/4
ژان کریستف نویسنده: رومن رولان مترجم: م. ا. به آذین ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1696 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1347 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت :  در حد نو _ نومروری بر کتاب ز..
0 ریال
آرزوهای بزرگ
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 123959 - 107/4
آرزوهای بزرگنویسنده: چارلز دیکنز مترجم: ابراهیم یونسی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 590 اندازه کتاب: رقعی گالینگور- سال انتشار: 1338- - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛  4 صفحه کتاب پارگی مختصری دارد و بر روی ..
0 ریال
برند: نیل مدل: 123954 - 107/4
یک ، دو ، سه ، بینهایتنویسنده: ژرژ گاموف مترجم: احمد بیرشک ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 360 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 6کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتابمصوردر کتاب یک دو..
750,000 ریال
عزاداران بیل ؛ سلفون
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 123628 - 107/1
عزاداران بیلنویسنده: غلامحسین ساعدی ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 245 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ:   2کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ عطف و جلد کتاب زدگی محتصری دارد مروری بر کتابمجموعه ه..
0 ریال
برند: نیل مدل: 123513 - 107/1
لحظات حساس ؛ خاطرات جنگ جهانی دومنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 260 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1342 - دوره چاپ: 2 کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتابخاطرات جنگ جهانی دوم - سقوط فرانسهاین..
900,000 ریال
از تهران تا رم ؛ خاطرات جنگ جهانی دوم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 123481 - 107/1
از تهران تا رمنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 240 اندازه کتاب: وزیری روکش دار - سال انتشار: 1338 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت :  درحد نو ؛ عطف روکش کتاب زدگی مختصری دارد&..
0 ریال
برند: نیل مدل: 123480 - 107/1
جنگ ژاپننویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 340 اندازه کتاب: وزیری زوکش دار - سال انتشار: 1336 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت :  درحد نو _ نو مروری بر کتاب جل..
1,200,000 ریال
برند: نیل مدل: 123467 - 86/4
درفاصله دو جنگ و لحضات حساس نویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 544 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : در حد نو  مروری بر کتابطوفان نزدیک میشود ؛ سقوط فرانسه ..
950,000 ریال
برند: نیل مدل: 123466 - 86/4
جنگ ژاپن و نجات آفریقا نویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 690 اندازه کتاب: وزیری گالینگور  - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 3کمیاب - کیفیت :  درحد نو  ..
1,200,000 ریال
برند: نیل مدل: 123465 - 86/4
هجوم به روسیه و اتحاد بزرگنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 520 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتابکتاب سوم از خاطرات جنگ جهانی دوم ؛ اتحاد بزرگ..
1,100,000 ریال
برند: نیل مدل: 123464 - 86/4
ایتالیا تسلیم می شود و از رم تا تهراننویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 472 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1361 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتابدر خم کمند ؛ کتاب پنجم از خاطرات ج..
750,000 ریال
برند: نیل مدل: 123463 - 107/1
لحظات حساس ؛ خاطرات جنگ جهانی دومنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 260 اندازه کتاب: وزیری روکشدار - سال انتشار: 1334 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ عطف روکش کتاب زدگی مختصری دارد مروری بر کتابخاطرات جنگ ..
1,000,000 ریال
امریکا در جنگ ؛ خاطرات جنگ جهانی دوم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نیل مدل: 123461 - 107/1
امریکا در جنگ ؛ خاطرات جنگ جهانی دومنویسنده: وینستون چرچیل مترجم: تورج فرازمند ناشر: نیل زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 285 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1335 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت :  درحد نو مروری بر کت..
0 ریال
نمايش 41 تا 60 از 222 (12 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات