منو
سبد خرید

نشر نو

انسان و اندیشه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 112462 - 112/2
انسان و اندیشهنویسنده: حمید حمید ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 240 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1367 - دوره چاپ: 1کیفیت : در حد نومروری بر کتابمفهوم اساسی فلسفهموضوع انسان شناسي فلسفي براي کساني که انديشه ي تجدد را پذيرفته اند شايد تنها از جهت آگاهي از جديد ت..
0 ریال
یک بستر و دو رویا ، تاریخ تنش زدایی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 112444 - 39/3
یک بستر و دو رویانویسنده: آندره فونتن مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 552 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1367 - دوره چاپ : 6کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتابتاریخ تنش زدایی (1981 - 1962)در حدود بیست سال ..
0 ریال
عملیات چکمه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 112332 - 47/3
عملیات چکمهنویسنده: سی. ام. وودهاوس مترجم: فرحناز شکوری به کوشش و با مقدمه : احمد بشیری ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 130 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1364 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابکودتای ۲۸ مردادریچارد هلمز که مدت ها ریاست سیا را بر عهده داشت در مصاح..
0 ریال
یکی قطره باران ؛ جشن نامه استاد دکتر عباس زریاب خوئی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 111052 - 60/5
یکی قطره باراننویسنده: احمد تفضلی ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 735 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1370 - دوره چاپ: 1 کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتابجشن نامه استاد دکتر عباس زریاب خوئی ..
0 ریال
برند: نشر نو مدل: 110262- 15/3
هدف : تهراننویسنده: جولیتو کیه زا مترجم: هادی سهرابی ناشر: فرهنگ نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 180 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1کیفیت : درحد نو مروری بر کتابباز خوانی حمله آمریکا به طبساین کتاب تحقیقی ست استادانه از روزنامه نگار ایتالیایی ..
200,000 ریال
ایرانیان در میان انگلیسیها
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 108354- 110/7
ایرانیان در میان انگلیسی هانویسنده: دنیس رایت مترجم: کریم امامی ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 480 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1368 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : نو ؛ لبه داخلی روکش کتاب کمی زدگی دارد مروری بر کتابصحنه هایی از تاریخ من..
0 ریال
رفیق اعلی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 107012
رفیق اعلینویسنده: کریستیان بوبن مترجم: پیروز سیار ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 208 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1398 - دوره چاپ: 3مروری بر کتاب روزنه ای به زندگی فرانچسکوی قدیسفرانسوا آسیزی معروف ..
0 ریال
روزهای سخت بارانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 106919 - 13/4
روزهای سخت بارانینویسنده: ر. اعتمادی ناشر: نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 490 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1355 ~ 1350  - دوره چاپ: 4 ~ 1 کمیاب  - کیفیت : عالی ~ درحد نو مروری بر کتاب  آه..این..
0 ریال
دلهره های کودکی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 104765 - 86/5
دلهره های کودکی ؛ جستجوی خود واقعینویسنده: آلیس میلر مترجم: امید سهرابی نیک ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 175 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1397 - دوره چاپ: 3مروری بر کتابآلیس میلر به خاطر تحقیقاتش در مورد علل و آثار اسیب های کودکی و به ..
0 ریال
طبقات ؛ دو جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 103094 - 104/1
طبقاتنویسنده: محمد بن سعد کاتب واقدی مترجم: محمود مهدوی دامغانی ناشر: فرهنگ نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 965 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1365 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : نو مروری بر ک..
0 ریال
همه می میرند
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 102275
همه می میرندنویسنده: سیمون دوبوار مترجم: مهدی سحابی ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 415 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 5 مروری بر کتابروز هفدهم ماه مه 1279 در ایتالیا در یکی از کاخ های شهر ک..
0 ریال
نامها و نکته ها ؛ دانستنی های مردمی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 99771
نام ها و نکته هانویسنده: ایروینگ والاس - امی والیس مترجم: سیف غفاری - دینا بایندر ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 373 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ : 1مروری بر کتاب دانستنی های مردمیمجموعه فهرست های عجیب ..
0 ریال
کتابنمای ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 98298 - 71/3
کتابنمای ایرانبه کوشش: چنگیز پهلوان ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 468 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1366 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب مجموعه مقالاتبا مقالات و نوشته ها و مصاحبه هایی از :ابوالحمد مظفر بخ..
0 ریال
ضحاک ماردوش
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 98254 - 118/5
ضحاک ماردوشنویسنده: علی اکبر سعیدی سیرجانی ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 203 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1369کیفیت : افست ؛ فاقد جلد اصلی می باشد مروری بر کتابگزارشی است از سعیدی سیرجانی از دوران ضحاک در حماسه ی ایرانیموضوعی که حکیم توس برگز..
0 ریال
امپراتوری گسسته
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 96043 - 4/4
امپراتوری گسستهنویسنده: هلن کارر دانکوس مترجم: غلامعلی سیار ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 445 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1365 - دوره چاپ: 1 کیفیت : در حد نو   مروری بر کتاب  طغیان ملت ها در شورویتغییر ا..
0 ریال
خاطرات لیدی شیل
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 95311 - 52/1
خاطرات لیدی شیلنویسنده : مری شیل ترجمه: حسین ابوترابیان ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 279 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : عالی ؛ مهر کتابخانه شخصی دارد و جلد رویه ی کمی چسب خوردگی دارد.مروری بر کتابهمسر وزیر مختار انگلیس..
0 ریال
فرار عقابها
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 94802 - 4/3
فرار عقاب هانویسنده: کن فالت مترجم: حسین ابوترابیان ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 494 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کیفیت : در حد نو مروری بر کتاباندکی پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران..
0 ریال
سفرنامه دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 94339 - 204/3
سفرنامه دن گارسیا دسیلوا فیگوئروانویسنده: دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا مترجم: غلامرضا سمیعی ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 530 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نومروری بر کتابسفیر اسپانیا در دربار شاه ..
0 ریال
تاریخ سوسیالیسم ها
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 92263
تاریخ سوسیالیسم هانويسنده: رنه سدی يو مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی ناشر: نشر نو زبان كتاب: فارسی تعداد صفحه: 610 اندازه كتاب: رقعی - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابرنه رودلف ژاک سدی یو روزنامه نگار و مورخ فرانس..
0 ریال
چرخش های یک ایدئولوژی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: نشر نو مدل: 91210 - 114/5
چرخش های یک ایدئولوژینویسنده: ولفگانگ لئونارد مترجم: هوشنگ وزیری ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 360 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت :  درحد نو  مروری بر کتابکمونیسم چیست؟این که کمونیسم در حرکت برای «تغییر ج..
0 ریال
نمايش 81 تا 100 از 133 (7 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات