منو
سبد خرید

معین

برند: معین مدل: 112303 - 32/1
دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانینویسنده: ناصرخسرو قبادیانی به کوشش : سید نصرالله تقوی - حسن تقی زاده- مجتبی مینوی ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 734 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1380 - دوره چاپ: 1 مروری بر کت..
1,960,000 ریال 2,179,000 ریال
فرهنگ فارسی معین ، تک جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: معین مدل: 111856 - 95/3
فرهنگ فارسی معین نویسنده: محمد معین ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1220 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 14 مروری بر کتاب فرهنگ فارسی به فارسیفرهنگ (متوسط) معین شامل ۳ ب..
0 ریال
پیدایش رمان فارسی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: معین مدل: 111686 - 38/1
پیدایش رمان فارسی نویسنده: کریستوف بالایی مترجم: مهوش قویمی - نسرین خطاط ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 580 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابپیدایش رمان فارسی یک پدیده منفرد نیست..
0 ریال
سرچشمه های داستان کوتاه فارسی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: معین مدل: 111684
سرچشمه های داستان کوتاه فارسی نویسنده: کریستوف بالایی - میشل کویی پرس مترجم: احمد کریمی حکاک ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 276 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1387 - دوره چاپ: 3مروری بر کتاب متنی که در اینجا به..
0 ریال
کمدی الهی  ، یک جلدی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: معین مدل: 111461 - 56/6
کمدی الهینویسنده: دانته الیگیری مترجم: میر جلال الدین کزازی ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 603 اندازه کتاب: وزیری لب برگشته - سال انتشار: 1397 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمصور - خندستان خدایی : دوزخ ، برزخ ، بهشتیکی از کالبد های ادبیدر ایران ..
0 ریال
چند نامه به شاعری جوان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: معین مدل: 110846 - 50/1
چند نامه به شاعری جواننویسنده: راینر ماریا ریلکه مترجم: پرویز ناتل خانلری ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 110 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1383 - دوره چاپ: 5 مروری بر کتاب در سال 1903، دانشجوی یکی از آکادمی های نظامی، برخی از اشعار خود را برای..
0 ریال
برند: معین مدل: 109247- 70/2
نقش بر آبنویسنده: عبدالحسین زرین کوب ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 750 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1374 ~ 1368 - دوره چاپ : 5 ~ 2 مروری بر کتاب به همراه جستجویی چند در باب شعر حافظ، گلشن راز، ادبیات تطبیقی، گفت و شنودها و خاطره ها&..
680,000 ریال 750,000 ریال
چنین گویند طبیبان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: معین مدل: 108880 - 18/4
چنین گویند طبیباننویسنده: محمدرضا توکلی صابری ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 612 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1395 - دوره چاپ: 1مروری بر کتاباین ساختمان متعلق به کدخدای ده بود که اکنون به سپاه بهداشت اجاره داده بود. پاهایم را روی هم انداخته و خود را به د..
0 ریال
برند: معین مدل: 108159 - 95/2
رمان ، درخت هزار ریشهنویسنده: کتایون شهپر راد مترجم: آذین حسین زاده ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 311 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1382 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاببررسی آثار داستانی محمود دولت آبادی از آغاز تا کلیدردر بررسی آثاری ک..
300,000 ریال
نظام سیاسی و سازمان های اجتماعی ایران در عصر قاجار
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: معین مدل: 107836 - 13/9
نظام سیاسی و سازمان های اجتماعی ایران در عصر قاجارنویسنده: غلامرضا ورهام ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 492 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1385 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتاب در پژوهش حاضر کوشیده شده ضمن ب..
0 ریال
گلزار معرفت ؛ گزیده بهارستان جامی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: معین مدل: 107746- 67/1
گلزار معرفت ؛ گزیده بهارستان جامینویسنده: اسماعیل حاکمی خوانش و اجرای متن : ابوالحسن تهامی ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 128 اندازه کتاب: رقعی همراه با قاب - سال انتشار: 1392 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب مجموعه ی..
0 ریال
سقراط و مسیح
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: معین مدل: 107437 - 83/5
سقراط و مسیحنویسنده: ژرژ آلدس مترجم: عباس سلامیان ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 154 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1383 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابنویسنده کتاب کوشیده است خوانندگان را با شیوه زندگی و فعالیت‌های سقراط فیلسوف و عیسی مس..
200,000 ریال
برند: معین مدل: 107436 - 67/3
آوایی از ژرفانویسنده: میرجلال الدین کزازی - محمدرضا ارشاد ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 297 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1392 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابگفت و شنودهای محمدرضا ارشاد با میرجلال الدین کزازی در پدیدارشناس..
300,000 ریال
استراحت جنگجو
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: معین مدل: 107028 - 64/2
استراحت جنگجونویسنده: کریستی ین روشفور مترجم: پرویز شهدی ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 240 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1383 - دوره چاپ: 1مروری بر کتاباز همان موقع که کلید را به اشتباه در قفلی انداختم که مال آن نبود ، سرنوشتم رقم خورد . نه جلوتر ا..
0 ریال
خاطرات سیاسی قوام السلطنه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: معین مدل: 103618 - 35/1
خاطرات سیاسی قوام السلطنهنویسنده: غلامحسین میرزا صالح ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 348 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1392 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتابمصور خاطرات سیاسی قوام‌السلطنه، پر از مسائلی..
0 ریال
آن چه گذشت ... ؛ نقشی از نیم قرن تکاپو
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: معین مدل: 103193- 105/1
 آنچه گذشت ...نویسنده: عبدالهادی حائری ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 560 اندازه کتاب: وزیری لب برگشته - سال انتشار: 1372 - دوره چاپ: 1کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتاب نقشی از نیم قرن تکاپواین کتاب شامل پیش‌گفتار و شانزده فصل با نثری ادبی اس..
0 ریال
اجاق سرد همسایه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: معین مدل: 103153 - 26/3
اجاق سرد همسایهنویسنده: اتابک فتح الله زاده ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 227 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1388 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتابمصوراین کتاب خاطرات پراکنده ایرانیانی است که در آخرین سال های زمامداری استالین قدم به خاک شوروی گذا..
0 ریال
نقد بی غش
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: معین مدل: 102891 - 56/2
نقد بی غشنویسنده: پرویز ناتل خانلری - صدرالدین الهی ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 300 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1393 ~ 1392 - دوره چاپ: 2 ~ 1 مروری بر کتابکتاب حاصل دیدارهای طولانی و منظم هفتگی صدرالدین الهی با دکتر پرویز ناتل خانلری است. دیدار..
0 ریال
خانه ای پر از گل سرخ
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: معین مدل: 102235 - 99/6
خانه ای پر از گل سرخنویسنده: هوشنگ عاشورزاده ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 159 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1378 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابرضا از بیرون آمد. کفش های پاشنه خوابش را انداخت دم پا و الخ لخ رفت لب ایوان، روبه روی مادرش نشست و زیر چشمی او را پائید. م..
0 ریال
برند: معین مدل: 101835 - 46/4
رموز حمزه و ماجراهای عمر و عیارنویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 203 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1392 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابیکی از پادشاهان هند دختری داشت که در زیبایی بی‌نظیر بود و اتفاقا بیمار شد..
210,000 ریال 250,000 ریال
نمايش 41 تا 60 از 134 (7 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات