منو
سبد خرید

مازیار

کتاب کوچه ، حرف ج
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: مازیار مدل: 114730 - 60/6
کتاب کوچهنویسنده: احمد شاملو  به کوشش: آیدا سرکیسیان ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 528 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1385~ 1378 - دوره چاپ: 5 ~ 3 مروری بر کتابحرف جموضوعات کتاب کوچه؛ امثال‌وحکم، تمثیلات، باورهای کوچه، چیستا..
0 ریال
کتاب کوچه ، حرف ت و ث ، دفتر دوم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: مازیار مدل: 114729 - 60/6
کتاب کوچهنویسنده: احمد شاملو  به کوشش: آیدا سرکیسیان ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 800 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1385 ~ 1377 - دوره چاپ: 3 ~ 1کیفیت : درحد نو ~ نو مروری بر کتابحرف ت و ث دفتر دومموضوعات کتاب کوچه؛ ام..
0 ریال
برند: مازیار مدل: 114728 - 60/6
کتاب کوچهنویسنده: احمد شاملو  به کوشش: آیدا سرکیسیان ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 548 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1385 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتابحرف پ دفتر اولموضوعات کتاب کوچه؛ امثال‌وحکم، تمثیلات، باورهای کوچه، چیستان، خواب‌گ..
900,000 ریال 1,300,000 ریال
کتاب کوچه ، حرف پ ، دفتر دوم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: مازیار مدل: 114727 - 60/6
کتاب کوچهنویسنده: احمد شاملو  به کوشش: آیدا سرکیسیان ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 548 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1385~ 1378 - دوره چاپ: 5 ~ 3 مروری بر کتابحرف پ دفتر دومموضوعات کتاب کوچه؛ امثال‌وحکم، تمثیلات، باورهای کو..
0 ریال
کتاب کوچه ، حرف ب ، دفتر سوم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: مازیار مدل: 114726 - 60/6
کتاب کوچهنویسنده: احمد شاملو  به کوشش: آیدا سرکیسیان ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 752 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1385~ 1378 - دوره چاپ: 5 ~ 3 مروری بر کتابحرف ب دفتر سومموضوعات کتاب کوچه؛ امثال‌وحکم، تمثیلات، باورهای کو..
0 ریال
برند: مازیار مدل: 114725 - 60/6
کتاب کوچهنویسنده: احمد شاملو  به کوشش: آیدا سرکیسیان ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 748 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1385~ 1378 - دوره چاپ: 5 ~ 3 مروری بر کتابحرف الف دفتر دومموضوعات کتاب کوچه؛ امثال‌وحکم، تمثیلات، باورهای ..
1,050,000 ریال 1,210,000 ریال
برند: مازیار مدل: 114720 - 60/6
کتاب کوچهنویسنده: احمد شاملو  به کوشش: آیدا سرکیسیان ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 600 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1387 ~ 1379 - دوره چاپ: 3 ~ 1 مروری بر کتابحرف تموضوعات کتاب کوچه؛ امثال‌وحکم، تمثیلات، باورهای..
1,050,000 ریال 1,150,000 ریال
کتاب کوچه ،  یازده جلدی ، الف تا ج
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: مازیار مدل: 114570 - 24/0
کتاب کوچهنویسنده: احمد شاملو  به کوشش: آیدا سرکیسیان ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 6100 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1371 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابموضوعات کتاب کوچه؛ امثال‌وحکم، تمثیلات، باورهای کوچه، چیستان، خواب‌گزار..
0 ریال
کتاب کوچه ، حرف ت ، دفتر اول
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: مازیار مدل: 114569 - 82/3
کتاب کوچهنویسنده: احمد شاملو  به کوشش: آیدا سرکیسیان ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 600 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1379 - دوره چاپ: 1کیفیت :  درحد نو ؛ روکش کتاب زدگی دارد مروری بر کتابحرف تموضوعات کتاب کوچه؛ امثال&z..
0 ریال
برند: مازیار مدل: 114568 - 82/4
کتاب کوچهنویسنده: احمد شاملو  به کوشش: آیدا سرکیسیان ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 800 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1380 ~ 1378 - دوره چاپ: 2 ~ 1کیفیت :  درحد نو ~ نو مروری بر کتابحرف پموضوعات کتاب کوچه؛ امث..
1,080,000 ریال 1,300,000 ریال
برند: مازیار مدل: 114567 - 82/4
کتاب کوچهنویسنده: احمد شاملو  به کوشش: آیدا سرکیسیان ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 980 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1387 ~ 1377 - دوره چاپ: 3 ~ 1کیفیت :  درحد نو ~ نو مروری بر کتابحرف بموضوعات کتاب کوچه؛ امث..
1,150,000 ریال 1,560,000 ریال
برند: مازیار مدل: 114566 - 82/4
کتاب کوچهنویسنده: احمد شاملو  به کوشش: آیدا سرکیسیان ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 960 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1387 ~ 1377 - دوره چاپ: 4 ~ 1کیفیت :  درحد نو ~ نو مروری بر کتابحرف بموضوعات کتاب کوچه؛ امث..
1,150,000 ریال 1,560,000 ریال
کتاب کوچه ،  حرف آ
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: مازیار مدل: 114565- 82/3
کتاب کوچهنویسنده: احمد شاملو  به کوشش: آیدا سرکیسیان ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1045 اندازه کتاب: رقعی گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1385~ 1378 - دوره چاپ: 5 ~ 3کیفیت :  درحد نو ~ نو مروری بر کتابحرف آموضوعات کتاب کوچه؛ امثال‌وحک..
0 ریال
فرهنگ عوام
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: مازیار مدل: 114337 - 82/1
فرهنگ عوامنویسنده: امیرقلی امینی ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 824 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1 - ویرایش : 2 مروری بر کتابتفسیر امثال و اصطلاحات زبان پارسیزبان فارسی به دلیل ..
0 ریال
برند: مازیار مدل: 114173 - 93/2
من فدائیم نویسنده: محمود عیسی الیاس سلیم , هوگت کوشه شروزل مترجم: ع. خراسانی ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 205 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 1 کمیاب  - کیفیت : عالی ؛ جلد کتاب چسب خوردگی..
200,000 ریال
به سوی سوسیالیسم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: مازیار مدل: 114138 - 93/2
به سوی سوسیالیسمنويسنده: فیدل کاسترو مترجم: سیاوش عسکری ناشر: مازيار زبان كتاب: فارسي تعداد صفحه: 30 اندازه كتاب: رقعی - سال انتشار: 1358 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتابمشخصه عمده ای که انقلاب کوبا را..
0 ریال
برند: مازیار مدل: 113358 - 1/2
برگزیده کارهای پاولوفنویسنده: ایوان پاولوف مترجم: م . ص. پویازند ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 179 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1354 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : در حد نو ~ نو مروری بر کتابپاولوف در طول دوران حیات خود، ..
250,000 ریال
برند: مازیار مدل: 111980 - 36/5
فرهنگ علوم اجتماعینویسنده: ویلیام کولب - جولیوس گولد مترجم: محمدجواد زاهدی و گروه مترجمین ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 960 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتاباین فرهنگ در برگیرنده چکیده دانش رشته&z..
850,000 ریال 1,200,000 ریال
برند: مازیار مدل: 108010 - 16/4
ناپلئوننویسنده: ریچارد تایمز مترجم: ع. پاشایی ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 31 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1359 - دوره چاپ : 1کمیاب  - کیفیت : در حد نو مروری بر کتابمجموعه تاریخ برای نوجوانانمصورپرتو خورشید جهانتاب در پس پرده ظلمان..
200,000 ریال
برند: مازیار مدل: 107091 - 66/3
امی نوتر؛ مادر جبر نویننویسنده: مارگارت تنت مترجم: حسن فتاحی ناشر: مازیار زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 142 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1393 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابمصوردر طول تاریخ علم، زنان دانشمند زیادی بوده‌اند که برای بسیاری از ما چهر..
120,000 ریال 150,000 ریال
نمايش 21 تا 40 از 88 (5 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات