لغت نامه,دیکشنری,واژه نامه,فرهنگ نامه

لغت نامه,دیکشنری,واژه نامه,فرهنگ نامه
لغت نامه
نمایش:
مرتب کردن براساس:

فرهنگ گزیده فارسی

فرهنگ گزیده فارسی نویسنده: غلامحسین صدری افشار - نسرین حکمی - نسترن حکمی ناشر: فرهنگ معاصر زبان..

500,000ریال

فرهنگ گفته های طنزآمیز

فرهنگ گفته های طنزآمیز نویسنده: رضی هیرمندی ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 470..

220,000ریال 170,000ریال

فرهنگ گفته های طنزآمیز

فرهنگ گفته های طنزآمیز نویسنده: رضی هیرمندی ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 470..

280,000ریال 210,000ریال

فرهنگ گیاهان ایران

فرهنگ گیاهان ایران نویسنده: احمد ماه وان ناشر: ماهوان - جاودان خرد زبان کتاب: فارس..

280,000ریال 255,000ریال

فرهنگ گیل و دیلم

فرهنگ گیل و دیلم نویسنده: محمود پاینده لنگرودی ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 786..

0ریال

فرهنگ یک جلدی انگلیسی - فارسی ؛ حییم

فرهنگ یک جلدی حییم نویسنده: سلیمان حییم ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1362 ا..

250,000ریال 160,000ریال

فرهنگنامه ادبی فارسی

فرهنگنامه ادبی فارسی نویسنده: حسن انوشه و دیگران ناشر: وزارت ارشاد اسلامی زبان کتاب:&..

0ریال

فرهنگنامه پزشکی پیروز

فرهنگنامه پزشکی پیروز نویسنده: فرامرز سلیمانی , بهمن خالقیان ناشر: علم زبان کتاب:&nbs..

400,000ریال 260,000ریال

فرهنگهای فارسی ؛ فرهنگ های فارسی و فرهنگ گونه ها

فرهنگهای فارسی نویسنده: محمد دبیر سیاقی ناشر: اسپرک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 499 اندازه ک..

0ریال

فه رهه نگی فه لسه فی

فه رهه نگی فه لسه فی نویسنده: محه مه د چیا ناشر: احسان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 280 اندازه ..

70,000ریال

فهرستواره کتابهای فارسی ؛ نه جلدی

فهرستواره کتابهای فارسی نویسنده: احمد منزوى ناشر: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی زبان کتاب: فا..

0ریال

قاموس الفارسیه ؛ فارسی - عربی

قاموس الفارسیه ؛ فارسی/ عربی نویسنده: عبد النعیم محمد حسنین ناشر: دارالکتاب زبان کتاب: فارسی ت..

450,000ریال 320,000ریال

قند و نمک ؛ ضرب المثلهای تهرانی به زبان محاوره

قند و نمک نویسنده: جعفر شهری ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 736 ..

800,000ریال 720,000ریال

قواعدالعرفا و آداب الشعرا ؛ فرهنگ اصطلاحات عارفان و شاعران

قواعدالعرفا و آداب الشعرا نویسنده: نظام الدین ترینی قندهاری - احمد مجاهد ناشر: سروش زبان کتاب: ..

350,000ریال

لغات سانسکریت در ماللهند

لغات سانسکریت در ماللهند نویسنده: سیدمحمدرضا جلالی نائینی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 300 اند..

0ریال

لغات و اصطلاحات فن کتابداری

لغات و اصطلاحات فن کتابداری نویسنده: نجیب مایل هروی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب: فارسی تعد..

0ریال

لغات و اصطلاحات کاربردی در علوم سیاسی ؛ دوسویه

لغات و اصطلاحات کاربردی در علوم سیاسی ؛ دوسویه نویسنده: جمشید پوراسماعیل نیازی ناشر: درویش زبان ک..

0ریال

لغت فرس

لغت فرس نویسنده: اسدی طوسی - محمد دبیر سیاقی ناشر: طهوری زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 210 اند..

600,000ریال

لغت نامه یا فرهنگ سیاح ؛ پنج جلدی

لغت نامه یا فرهنگ سیاح ؛ پنج جلدی نویسنده: احمد سیاح ناشر: اسلام زبان کتاب: فارس..

0ریال

لغتنامه دهخدا

لغتنامه دهخدا نویسنده: علی اکبر دهخدا ناشر: دانشگاه تهران زبان کتاب: فارسی تعداد ..

0ریال

مجمع اللغات

مجمع اللغات نویسنده: مرتضی آیت الله زاده شیرازی - آذرتاش آذرنوش - محمود عادل سبزواری ناشر:&nb..

0ریال

مجمع اللغات

مجمع اللغات نویسنده: مرتضی آیت الله زاده شیرازی - آذرتاش آذرنوش - محمود عادل سبزواری ناشر: دفتر نش..

0ریال

مجموعه مفاهیم پولی ، بانکی و بین المللی

مجموعه مفاهیم پولی ، بانکی و بین المللی نویسنده: فیروزه خلعت بری ناشر: شباویز زبان کت..

400,000ریال 290,000ریال

مشاهیر جهان

مشاهیر جهان نویسنده: عبدالحسین سعیدیان ناشر: مولف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 560 اندازه کتا..

270,000ریال

مقدمه الادب یا پیشرو ادب

مقدمه الادب یا پیشرو ادب نویسنده: محمود بن عمرالزمخشری الخوارزمی بکوشش : سیدمحمدکاظم ا..

0ریال

منتهی الارب فی لغات العرب ؛ پنج جلدی

منتهی الارب فی لغات العرب نویسنده: عبدالرحیم ابن عبدالکریم صفی پور ناشر: سخن زبا..

4,500,000ریال 4,050,000ریال

منجد الطلاب

منجدالطلاب نویسنده: فواد افرام البستانی - احمد رنجبر ناشر: اساطیر زبان کتاب: عرب..

360,000ریال

مکاتبات اداری و تجاری به زبان انگلیسی

مکاتبات اداری و تجاری به زبان انگلیسی نویسنده: لارس ام بلودورن مترجم: مهدی شفقتی ناشر: کتاب آون..

100,000ریال 90,000ریال

مکالمات روزمره انگلیسی با طرز تلفظ کامل آمریکایی

مکالمات روزمره انگلیسی با طرز تلفظ کامل آمریکایی نویسنده: جلال طاهرزاده - کمال طاهرزاده..

14,000ریال

مکالمه فارسی - ارمنی - انگلیسی

مکالمه فارسی - ارمنی - انگلیسی نویسنده: ادیک باغداساریان ناشر: نائیری زبان کتاب: ..

0ریال

مکتب های سیاسی

مکتب های سیاسی نویسنده: بهاءالدین پازارگاد ناشر: اقبال زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 216 انداز..

250,000ریال

مکتب های سیاسی

مکتب های سیاسی نویسنده: بهاءالدین پازارگاد ناشر: اقبال زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 216 انداز..

0ریال

نام نامه ؛ فرهنگ نام های ایرانی

نام نامه ؛ فرهنگ نام های ایرانی نویسنده: سید ضیاالدین عمادی ناشر: مینا زبان کتاب: فارسی تعداد ..

200,000ریال

نامنامه ؛ مجموعه نامهای زیبای ایرانی

نام نامه ؛ مجموعه نامهای زیبای ایرانی نویسنده: حسین نخعی ناشر: طهوری زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

0ریال

نامهای ایرانی

نامهای ایرانی نویسنده: بهرام فره وشی ناشر: شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران زبان کتاب:&nb..

0ریال

نثر طوبی ؛ دائره المعارف لغات قرآن مجید ؛ دو جلد در یک مجلد

نثر طوبی  نویسنده: میرزا ابوالحسن شعرانی ناشر: اسلامیه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1000 ..

0ریال

نخستین کتاب مرجع من ؛ شش جلد در یک مجلد

نخستین کتاب مرجع من نویسنده: علی بشر دانش - حسین الوندی مترجم: علی بشر دانش - حسین الو..

1,000,000ریال 500,000ریال

نخستین کتاب مرجع من ؛ هفت جلد در یک مجلد

نخستین کتاب مرجع من نویسنده: علی بشر دانش - حسین الوندی مترجم: علی بشر دانش - حسین الو..

2,000,000ریال 1,800,000ریال

نقد و تحلیل حول المنجد فی الاعلام

نقد و تحلیل حول المنجد فی الاعلام نویسنده: کمال موسوی زبان کتاب: عربی تعداد صفحه: 187 اندازه ک..

200,000ریال

نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی - اجتماعی

نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی - اجتماعی نویسنده: محمد آراسته خو ناشر: گستره زبان ..

180,000ریال

هزار واژه حمل و نقل

هزار واژه حمل و نقل ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:&nbs..

160,000ریال

هزار واژه زیست شناسی

هزار واژه زیست شناسی ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 370 اندازه ..

180,000ریال 145,000ریال

هزار واژه شیمی

هزار واژه شیمی ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 198..

85,000ریال

هزار واژه علوم زمین

هزار واژه علوم زمین ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:&nbs..

120,000ریال

واژه نامه ارتباطات

واژه نامه ارتباطات نویسنده: یونس شکر خواه ناشر: سروش زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 215 اندازه ..

200,000ریال

واژه نامه بتن

واژه نامه بتن نویسنده: گروه نویسندگان ناشر: سازمان برنامه و بودجه زبان کتاب: فار..

100,000ریال

واژه نامه بسامدی رساله جودیه ابن سینا

واژه نامه بسامدی رساله جودیه ابن سینا نویسنده: محمود حسن پور زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 85 ا..

0ریال

واژه نامه بسامدی شعرهای شهید بلخی

واژه نامه بسامدی شعرهای شهید بلخی نویسنده: محمود حسن پور زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 70 انداز..

70,000ریال

لغت, نامه, ادبیات
google-site-verification: google3f7c2c2bf3754fb6.html