لغت نامه,دیکشنری,واژه نامه,فرهنگ نامه

لغت نامه,دیکشنری,واژه نامه,فرهنگ نامه
لغت نامه
نمایش:
مرتب کردن براساس:

فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان دفتر سوم

فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان دفتر سومنویسنده: گروه نویسندگان ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی ..

0ریال

فرهنگ واژگان محاوره ای ؛ بررسی منشا برخی واژگان عامیانه

فرهنگ واژگان محاوره ای ؛ بررسی منشا برخی واژگان عامیانهنویسنده: مهدی صدرالحفاظی ناشر: ..

300,000ریال 280,000ریال

فرهنگ پارسی ؛ بر پایه واژگان نژاده و ناب، برساخته ودرپیش‏نهاده و به کارگرفته دکتر میرجلال الدین کزازی

فرهنگ پارسینویسنده: سیمین جلالی ناشر: معین زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 887 اندازه کتاب: رقع..

600,000ریال 550,000ریال

فرهنگ پارسیان ؛ دو سویه

فرهنگ پارسیان ؛ دو سویهنویسنده: سیف غفاری ناشر: آسیم زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1119 انداز..

160,000ریال 120,000ریال

فرهنگ پایه ؛ انگلیسی - فارسی

فرهنگ پایه ؛ انگلیسی - فارسینویسنده: حمیدرضا بلوچ ناشر: شباهنگ زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 9..

250,000ریال 225,000ریال

فرهنگ پایه ؛ واژه های پارسی و بیگانه زبانزد در فارسی کنونی به پارسی سره

فرهنگ پایهنویسنده: تهمورس جلالی ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:&nb..

300,000ریال

فرهنگ پدیده ؛ فارسی - انگلیسی

فرهنگ پدیده ؛ فارسی - انگلیسینویسنده: جان آندره بویلف ناشر: پدیده زبان کتاب: فا..

200,000ریال

فرهنگ پزشکی ؛ چهار زبانه

فرهنگ پزشکی ؛ چهار زبانهنویسنده: حسن میردامادی ناشر: علمی و فرهنگی زبان کتاب: فارسی تعداد صفح..

350,000ریال

فرهنگ پزشکی دورلاند ؛ انگلیسی ـ فارسی

فرهنگ پزشکی انگلیسی ـ فارسیناشر: ققنوس - کلمه زبان کتاب: دو زبانه تعداد صفحه: 7..

150,000ریال

فرهنگ پزشکی؛ انگلیسی ـ فارسی ؛ دو جلدی

فرهنگ پزشکی انگلیسی ـ فارسیمولف : یعقوب احدوت ,علی طهمورثی,کامران تبدر ناشر: مولف زبان کت..

800,000ریال

فرهنگ پلیتیک روسی به فارسی

فرهنگ پلیتیک روسی به فارسی ناشر: جاودان خرد - پرس کا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 719 اندازه کتا..

0ریال

فرهنگ ژاپنی - فارسی

فرهنگ ژاپنی - فارسینویسنده: مظاهر باقری ناشر: آیندگان زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

150,000ریال

فرهنگ کامل فارسی - آلمانی

فرهنگ کامل فارسی - آلمانینویسنده : اچ. اف. یونکر ,بزرگ علوی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:&..

250,000ریال 150,000ریال

فرهنگ کردی - فارسی

فرهنگ کردی - فارسینویسنده: عبدالرحمن شرفکندی ناشر: سروش زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1035 ان..

0ریال

فرهنگ کنایات سخن ؛ دو جلدی

فرهنگ کنایات سخن نویسنده: حسن انوری ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1700 اندازه ..

2,500,000ریال 2,200,000ریال

فرهنگ کوچک انگلیسی - فارسی

فرهنگ کوچک انگلیسی - فارسینویسنده: محمدرضا جعفری ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی ..

180,000ریال 130,000ریال

فرهنگ گزیده فارسی

فرهنگ گزیده فارسینویسنده: غلامحسین صدری افشار - نسرین حکمی - نسترن حکمی ناشر: فرهنگ معاصر زبان..

500,000ریال

فرهنگ گفته های طنزآمیز

فرهنگ گفته های طنزآمیزنویسنده: رضی هیرمندی ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 470..

280,000ریال 210,000ریال

فرهنگ گفته های طنزآمیز

فرهنگ گفته های طنزآمیزنویسنده: رضی هیرمندی ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 470..

220,000ریال 170,000ریال

فرهنگ گیاهان ایران

فرهنگ گیاهان ایران نویسنده: احمد ماه وان ناشر: ماهوان - جاودان خرد زبان کتاب: فارس..

280,000ریال 255,000ریال

فرهنگ گیل و دیلم

فرهنگ گیل و دیلم نویسنده: محمود پاینده لنگرودی ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 786..

0ریال

فرهنگ یک جلدی انگلیسی - فارسی ؛ حییم

فرهنگ یک جلدی حییمنویسنده: سلیمان حییم ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1362 ا..

200,000ریال 130,000ریال

فرهنگنامه ادبی فارسی

فرهنگنامه ادبی فارسینویسنده: حسن انوشه و دیگران ناشر: وزارت ارشاد اسلامی زبان کتاب:&..

0ریال

فرهنگنامه پزشکی پیروز

فرهنگنامه پزشکی پیروزنویسنده: فرامرز سلیمانی , بهمن خالقیان ناشر: علم زبان کتاب:&nbs..

190,000ریال

فرهنگهای فارسی ؛ فرهنگ های فارسی و فرهنگ گونه ها

فرهنگهای فارسینویسنده: محمد دبیر سیاقی ناشر: اسپرک زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 499 اندازه ک..

0ریال

فه رهه نگی فه لسه فی

فه رهه نگی فه لسه فی نویسنده: محه مه د چیا ناشر: احسان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 280 اندازه ..

70,000ریال

فهرستواره کتابهای فارسی ؛ نه جلدی

فهرستواره کتابهای فارسینویسنده: احمد منزوى ناشر: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی زبان کتاب: فا..

0ریال

قاموس الفارسیه ؛ فارسی - عربی

قاموس الفارسیه ؛ فارسی/ عربینویسنده: عبد النعیم محمد حسنین ناشر: دارالکتاب زبان کتاب: فارسی ت..

450,000ریال 320,000ریال

قواعدالعرفا و آداب الشعرا ؛ فرهنگ اصطلاحات عارفان و شاعران

قواعدالعرفا و آداب الشعرانویسنده: نظام الدین ترینی قندهاری - احمد مجاهد ناشر: سروش زبان کتاب: ..

350,000ریال

لغات سانسکریت در ماللهند

لغات سانسکریت در ماللهندنویسنده: سیدمحمدرضا جلالی نائینی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 300 اند..

500,000ریال

لغات و اصطلاحات فن کتابداری

لغات و اصطلاحات فن کتابداری نویسنده: نجیب مایل هروی ناشر: بنیاد فرهنگ ایران زبان کتاب: فارسی تعد..

0ریال

لغات و اصطلاحات کاربردی در علوم سیاسی ؛ دوسویه

لغات و اصطلاحات کاربردی در علوم سیاسی ؛ دوسویه نویسنده: جمشید پوراسماعیل نیازی ناشر: درویش زبان ک..

0ریال

لغت فرس

لغت فرسنویسنده: اسدی طوسی - محمد دبیر سیاقی ناشر: طهوری زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 210 اند..

600,000ریال

لغت نامه یا فرهنگ سیاح ؛ پنج جلدی

لغت نامه یا فرهنگ سیاح ؛ پنج جلدینویسنده: احمد سیاح ناشر: اسلام زبان کتاب: فارس..

0ریال

لغتنامه دهخدا

لغتنامه دهخدا نویسنده: علی اکبر دهخدا ناشر: دانشگاه تهران زبان کتاب: فارسی تعداد ..

0ریال

مجمع اللغات

مجمع اللغات نویسنده: مرتضی آیت الله زاده شیرازی - آذرتاش آذرنوش - محمود عادل سبزواری ناشر:&nb..

0ریال

مجمع اللغات

مجمع اللغات نویسنده: مرتضی آیت الله زاده شیرازی - آذرتاش آذرنوش - محمود عادل سبزواری ناشر: دفتر نش..

0ریال

مجموعه مفاهیم پولی ، بانکی و بین المللی

مجموعه مفاهیم پولی ، بانکی و بین المللینویسنده: فیروزه خلعت بری ناشر: شباویز زبان کت..

400,000ریال 290,000ریال

مشاهیر جهان

مشاهیر جهاننویسنده: عبدالحسین سعیدیان ناشر: مولف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 560 اندازه کتا..

270,000ریال

مقدمه الادب یا پیشرو ادب

مقدمه الادب یا پیشرو ادبنویسنده: محمود بن عمرالزمخشری الخوارزمی بکوشش : سیدمحمدکاظم ا..

0ریال

منتهی الارب فی لغات العرب ؛ پنج جلدی

منتهی الارب فی لغات العربنویسنده: عبدالرحیم ابن عبدالکریم صفی پور ناشر: سخن زبا..

4,500,000ریال 4,050,000ریال

منجد الطلاب

منجدالطلابنویسنده: فواد افرام البستانی - احمد رنجبر ناشر: اساطیر زبان کتاب: عرب..

360,000ریال

مکاتبات اداری و تجاری به زبان انگلیسی

مکاتبات اداری و تجاری به زبان انگلیسینویسنده: لارس ام بلودورن مترجم: مهدی شفقتی ناشر: کتاب آون..

100,000ریال 90,000ریال

مکالمات روزمره انگلیسی با طرز تلفظ کامل آمریکایی

مکالمات روزمره انگلیسی با طرز تلفظ کامل آمریکایینویسنده: جلال طاهرزاده - کمال طاهرزاده..

14,000ریال

مکالمه فارسی - ارمنی - انگلیسی

مکالمه فارسی - ارمنی - انگلیسینویسنده: ادیک باغداساریان ناشر: نائیری زبان کتاب: ..

0ریال

نام نامه ؛ فرهنگ نام های ایرانی

نام نامه ؛ فرهنگ نام های ایرانینویسنده: سید ضیاالدین عمادی ناشر: مینا زبان کتاب: فارسی تعداد ..

200,000ریال

نامنامه ؛ مجموعه نامهای زیبای ایرانی

نام نامه ؛ مجموعه نامهای زیبای ایرانینویسنده: حسین نخعی ناشر: طهوری زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

0ریال

نامهای ایرانی

نامهای ایرانی نویسنده: بهرام فره وشی ناشر: شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران زبان کتاب:&nb..

0ریال

لغت, نامه, ادبیات