لغت نامه,دیکشنری,واژه نامه,فرهنگ نامه

لغت نامه,دیکشنری,واژه نامه,فرهنگ نامه
لغت نامه
نمایش:
مرتب کردن براساس:

فرهنگ جهانگیری ؛ دو جلدی

فرهنگ جهانگیری ؛ دو جلدینویسنده: عضدالدوله , رحیم عفیفی ناشر: دانشگاه مشهد زبان کتاب..

0ریال

فرهنگ جیبی فارسی به انگلیسی

فرهنگ جیبی فارسی به انگلیسینویسنده: عباس آریانپور کاشانی - منوچهر آریانپور کاشانی ناشر:&nb..

380,000ریال

فرهنگ جیبی فرانسه - فارسی لاروس

فرهنگ جیبی فرانسه - فارسی لاروسمترجم: پاندورا لسانی ناشر: مانی زبان کتاب: فارسی..

110,000ریال

فرهنگ حسابداری ؛ انگلیسی به فارسی

فرهنگ حسابداری ؛ انگلیسی به فارسینویسنده: جمشید صداقت کیش زبان کتاب: فارسی - انگلیسی ..

200,000ریال 150,000ریال

فرهنگ حسابی ؛ انگلیسی به فارسی

فرهنگ حسابی انگلیسی به فارسینویسنده: محمود حسابی ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سازمان چاپ ..

220,000ریال

فرهنگ حقوقی ؛ انگلیسی - فارسی

فرهنگ حقوقی ؛ انگلیسی - فارسینویسنده: بهمن کشاورز ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

280,000ریال

فرهنگ حییم ؛ فارسی - انگلیسی

فرهنگ حییم ؛ فارسی - انگلیسینویسنده: سلیمان حییم ناشر: پارمیس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 79..

250,000ریال 200,000ریال

فرهنگ خیام ؛ عربی - فارسی

فرهنگ خیامناشر: خیام زبان کتاب: فارسی - عربی تعداد صفحه: 671 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال..

120,000ریال

فرهنگ خیام ؛ فارسی به فرانسه و فرانسه به فارسی

فرهنگ خیام ؛ فارسی به فرانسه و فرانسه به فارسیناشر: خیام زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 920 اند..

0ریال

فرهنگ خیام فرانسه به فارسی و فارسی به فرانسه

فرهنگ خیام فرانسه به فارسی و فارسی به فرانسهنویسنده: محمد علی ترقی ناشر: خیام زبان ک..

300,000ریال 195,000ریال

فرهنگ دانش آموز سخن

فرهنگ دانش آموز سخننویسنده: حسن انوری ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 502 اندازه..

0ریال

فرهنگ دانشگاهی انگلیسی - فارسی ؛ دو جلدی

فرهنگ دانشگاهی انگلیسی - فارسینویسنده: عباس آریانپور کاشانی - منوچهر آریانپور کاشانی ناشر: امیر..

300,000ریال 220,000ریال

فرهنگ دانشگاهی انگلیسی - فارسی ؛ دو جلدی

فرهنگ دانشگاهی انگلیسی - فارسینویسنده: عباس آریانپور کاشانی - منوچهر آریانپور کاشانی ناشر: امیر..

250,000ریال

فرهنگ دانشگاهی انگلیسی - فارسی ؛ دو جلدی

فرهنگ دانشگاهی انگلیسی - فارسینویسنده: عباس آریانپور کاشانی - منوچهر آریانپور کاشانی ناشر: امیر..

0ریال

فرهنگ دانشگر ؛ اعلام فارسی

فرهنگ دانشگر ؛ اعلام فارسینویسنده: احمد دانشگر ناشر: حافظ نوین زبان کتاب: فارسی..

0ریال

فرهنگ رشیدی

فرهنگ رشیدینویسنده: لعبد الرشید بن عبد الغفور الحسینی المدنی التتوی - احمد بهادروند ناشر:&..

0ریال

فرهنگ روسی به فارسی

فرهنگ روسی به فارسینویسنده: گرانت واسکانیان ناشر: پگاه زبان کتاب: فارسی - روسی تعداد صفح..

0ریال

فرهنگ روسی به فارسی ؛ رحلی

فرهنگ روسی به فارسینویسنده: ای. ک. اوفچینکوا , ح. فروغیان , ش. بدیع ,علی اسدالله , ل س پسیک..

450,000ریال 360,000ریال

فرهنگ روسی به فارسی ؛ رحلی

فرهنگ روسی به فارسینویسنده: گرانت واسکانیان ناشر: پرس کا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 866 ان..

1,200,000ریال 890,000ریال

فرهنگ ریشه شناسی واژه های فارسی در زبان انگلیسی

فرهنگ ریشه شناسی واژه های فارسی در زبان انگلیسی نویسنده: فردوس آقاگل زاده - حسین داوری ناشر: علمی ..

235,000ریال

فرهنگ زبان اسپرانتو - فارسی

فرهنگ زبان اسپرانتو - فارسینویسنده: محمود مشکری ناشر: کتابکده زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 34..

190,000ریال

فرهنگ زبان فارسی - اسپرانتو

فرهنگ زبان فارسی - اسپرانتو نویسنده: بدیع صمیمی ناشر: مولف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 736 اند..

0ریال

فرهنگ زبان کوچه ؛ فرانسه -فارسی

فرهنگ زبان کوچهنویسنده: محمدتقی غیاثی ناشر: مروارید زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 460 اندازه ..

230,000ریال 190,000ریال

فرهنگ ساختاری واژگان پارسی،همراه با پیوست ؛ دو جلدی

فرهنگ ساختاری واژگان پارسی،همراه با پیوست ؛ دو جلدینویسنده: ضیاءالدین هاجری ناشر: شور..

0ریال

فرهنگ سمبل ها ، اساطیر و فولکلور

فرهنگ سمبل ها ، اساطیر و فولکلورنویسنده: گرترود جابز مترجم: محمدرضا بقاپور ناشر:&nbs..

1,200,000ریال 1,080,000ریال

فرهنگ سینمائی

فرهنگ سینمائیمترجم: داود لویان ناشر: پویش زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 283 اندازه کتاب: رقعی..

130,000ریال

فرهنگ شاهنامه ؛ با شرح حال فردوسی و ملاحضاتی در باب شاهنامه

فرهنگ شاهنامهنویسنده: صادق رضازاده شفق ناشر: انجمن آثار ملی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

0ریال

فرهنگ صبا

فرهنگ صبانویسنده: محمد بهشتی ناشر: صبا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1200 ..

450,000ریال

فرهنگ طیفی

فرهنگ طیفینویسنده: جمشید فراروی ناشر: هرمس زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 7..

750,000ریال 675,000ریال

فرهنگ عبارتهای عربی در شعر فارسی ؛ دو جلدی

فرهنگ عبارتهای عربی در شعر فارسی نویسنده: محمدرضا عادل ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی ..

1,400,000ریال 1,050,000ریال

فرهنگ علوم

فرهنگ علومنویسنده: سید جعفر سجادی ناشر: علمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 600 اندازه کتاب: و..

750,000ریال

فرهنگ علوم اجتماعی

فرهنگ علوم اجتماعینویسنده: آلن بیرو مترجم: باقر ساروخانی ناشر: کیهان زبان کتاب: فارسی تعداد ..

350,000ریال 280,000ریال

فرهنگ علوم اجتماعی ؛ متن کامل

فرهنگ علوم اجتماعینویسنده: ویلیام کولب، جولیوس گولد مترجم: محمدجواد زاهدی و گروه مترجمین ..

700,000ریال 490,000ریال

فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم

فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستمنویسنده: تام باتامور - ویلیام آوتویت مترجم: حسن چاوشیان ناشر: نشر ..

680,000ریال 570,000ریال

فرهنگ علوم اقتصادی ؛ انگلیسی - فارسی

فرهنگ علوم اقتصادی ؛ انگلیسی - فارسینویسنده: منوچهر فرهنگ ناشر: آزاد زبان کتاب: ..

450,000ریال

فرهنگ علوم تغذیه

فرهنگ علوم تغذیهنویسنده: شهین نیک اعتقاد ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 642 ان..

650,000ریال 495,000ریال

فرهنگ علوم رفتاری ؛ فارسی - انگلیسی

فرهنگ علوم رفتارینویسنده: علی اکبر شعاری نژاد ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی ..

450,000ریال 340,000ریال

فرهنگ غیاث اللغات ؛ سه جلدی

فرهنگ غیاث اللغاتنویسنده: غیاث الدین محمد بن جلال الدین بن شرف الدین رامپوری , محمد دبیر سی..

2,000,000ریال

فرهنگ فارسی - آلمانی

فرهنگ فارسی آلمانینویسنده: حسین پنبه چی ناشر: دنیای نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 441 ..

450,000ریال 300,000ریال

فرهنگ فارسی - ارمنی ؛ دو جلدی

فرهنگ فارسی - ارمنینویسنده: هایدوک منصوریان ناشر: نائیری زبان کتاب: فارسی - ارم..

500,000ریال

فرهنگ فارسی - انگلیسی ؛ جیبی

فرهنگ فارسی – انگلیسینویسنده: فرشید اقبال ناشر: اقبال زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

50,000ریال 42,000ریال

فرهنگ فارسی - انگلیسی حییم

فرهنگ فارسی انگلیسی حییمنویسنده: سلیمان حییم ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1..

150,000ریال

فرهنگ فارسی - انگلیسی حییم ؛ یک جلدی

فرهنگ یک جلدی فارسی انگلیسی حییمنویسنده: سلیمان حییم ناشر: بروخیم زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه..

150,000ریال 90,000ریال

فرهنگ فارسی - ایتالیائی

فرهنگ فارسی - ایتالیائینویسنده: رزاماریا گریفونه آزمون - شانتال بناپور ناشر: اشراقی ..

300,000ریال

فرهنگ فارسی - سوئدی

فرهنگ فارسی - سوئدینویسنده: محمدجعفر صحرائیان ناشر: اشراقی زبان کتاب: فارسی تع..

300,000ریال

فرهنگ فارسی - فرانسه

فرهنگ فارسی - فرانسهنویسنده: ژیلبر لازار - مهدی قوام نژاد ناشر: پایه دانش زبان کتاب: فارسی تع..

200,000ریال 150,000ریال

فرهنگ فارسی - فرانسه

فرهنگ فارسی - فرانسهنویسنده: پاندورا لسانی ناشر: مانی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 507 انداز..

350,000ریال 250,000ریال

فرهنگ فارسی - فرانسه

فرهنگ فارسی - فرانسهنویسنده: هدایت الله قاطان ناشر: علمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 879 ان..

120,000ریال

لغت, نامه, ادبیات