لغت نامه,دیکشنری,واژه نامه,فرهنگ نامه

لغت نامه,دیکشنری,واژه نامه,فرهنگ نامه
لغت نامه
نمایش:
مرتب کردن براساس:

فرهنگ انگلیسی - فارسی

فرهنگ انگلیسی - فارسینویسنده: حسن اشرف الکتابی - کامران بهمنی - پانیذ بهمنی ناشر: است..

700,000ریال 390,000ریال

فرهنگ انگلیسی - فارسی

فرهنگ انگلیسی - فارسینویسنده: حسن اشرف الکتابی - کامران بهمنی - پانیذ بهمنی ناشر: است..

90,000ریال 72,000ریال

فرهنگ انگلیسی - فارسی

فرهنگ انگلیسی - فارسینویسنده: محمدرضا باطنی ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: فارسی ..

550,000ریال 290,000ریال

فرهنگ انگلیسی - فارسی آسیا

فرهنگ انگلیسی - فارسی نویسنده: احمد ترک زاده - منوچهر شکرائی ناشر: آسیا زبان کت..

450,000ریال 190,000ریال

فرهنگ انگلیسی - فارسی حییم ؛ یک جلدی

فرهنگ یک جلدی انگلیسی - فارسینویسنده: سلیمان حییم ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: ..

400,000ریال 190,000ریال

فرهنگ انگلیسی - فارسی کمانگیر

فرهنگ انگلیسی - فارسی کمانگیرنویسنده: علی مولوی ناشر: کمانگیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 82..

340,000ریال 180,000ریال

فرهنگ برابرهای ادبی

فرهنگ برابرهای ادبینویسنده: صالح حسینی ناشر: نیلوفر زبان کتاب: فارسی تعداد صفح..

0ریال

فرهنگ برهان قاطع ؛ دو جلدی

فرهنگ برهان قاطع نویسنده: خلف تبریزی ناشر: شرکت طبع کتاب زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

0ریال

فرهنگ بزرگ انگلیسی - فارسی حییم ؛ دو جلدی

فرهنگ بزرگ انگلیسی - فارسینویسنده: سلیمان حییم ناشر: بروخیم زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2800..

0ریال

فرهنگ بزرگ جامع نوین عربی - فارسی مصور ، چهار جلدی در دو مجلد

فرهنگ بزرگ جامع نوین عربی - فارسی مصورنویسنده: احمد سیاح ناشر: اسلام زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

600,000ریال 450,000ریال

فرهنگ بزرگ سخن ؛ هشت جلدی

فرهنگ بزرگ سخن نویسنده: حسن انوری ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 8592 اندازه کت..

8,500,000ریال 7,200,000ریال

فرهنگ بزرگ فارسی - انگلیسی

فرهنگ بزرگ فارسی - انگلیسی نویسنده: سلیمان حییم ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1..

0ریال

فرهنگ بزرگ فارسی - انگلیسی

فرهنگ بزرگ فارسی - انگلیسینویسنده: سلیمان حییم ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

120,000ریال

فرهنگ بزرگ فارسی - انگلیسی

فرهنگ بزرگ فارسی - انگلیسینویسنده: سلیمان حییم ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

250,000ریال

فرهنگ بزرگ فارسی - انگلیسی

فرهنگ بزرگ فارسی - انگلیسینویسنده: سلیمان حییم ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

0ریال

فرهنگ بزرگ فارسی - انگلیسی حییم ؛ دو جلدی

فرهنگ بزرگ فارسی - انگلیسی حییمنویسنده: سلیمان حییم ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: فارسی ت..

200,000ریال

فرهنگ بزرگ یک جلدی پیشرو آریان پور ؛ دو سویه

فرهنگ بزرگ یک جلدی پیشرو آریان پور نویسنده: منوچهر آریانپور کاشانی - بهرام دلگشایی ناشر: ج..

690,000ریال 550,000ریال

فرهنگ بیان

فرهنگ بیاننویسنده: ولی الله جهانبخش زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 964 اندازه کتاب: وزیری گالین..

0ریال

فرهنگ بیان اندیشه ها

فرهنگ بیان اندیشه ها نویسنده: محسن صبا ناشر: فرهنگ 110 زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 688 اندازه ..

0ریال

فرهنگ تاریخی زبان فارسی ؛ بخش اول: آ ـ ب

فرهنگ تاریخی زبان فارسی ؛ بخش اول: آ ـ بنویسنده: گروه نویسندگان زیر نظر: احسان یارشاط..

0ریال

فرهنگ تخصصی مدیران ؛ انگلیسی به فارسی

فرهنگ تخصصی مدیراننویسنده: ناصر فقهی فرهمند - شهریار قربانی گلزاری نژاد ناشر: فروزش ..

420,000ریال

فرهنگ ترکی استانبولی ؛ انگلیسی - فارسی

فرهنگ ترکی  استانبولی ؛  انگلیسی - فارسی نویسنده: قدیر گلکاریان ناشر: رهنما زبا..

500,000ریال

فرهنگ ترکی به فارسی

فرهنگ ترکی به فارسینویسنده: میرزا مهدی خان استرآبادی - روشن خیاوی ناشر: نشر مرکز زبان کتاب: فا..

200,000ریال

فرهنگ تشریحی آمار در علوم اجتماعی

فرهنگ تشریحی آمار در علوم اجتماعینویسنده: دانکن کریمر - دنیس اویت مترجم: عبدالوهاب خا..

250,000ریال 200,000ریال

فرهنگ تشریحی زمین شناسی نفت

فرهنگ تشریحی زمین شناسی نفتنویسنده: پرویز رفعتی - سعید علیزاده ناشر: دانشگاه امام حسی..

240,000ریال

فرهنگ تصویری واژه ها

فرهنگ تصویری واژه ها ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (س) زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1..

90,000ریال

فرهنگ تلفظ نامهای خاص

فرهنگ تلفظ نام های خاصنویسنده: فریبرز مجیدی ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد صف..

900,000ریال 650,000ریال

فرهنگ تلمیحات شعر معاصر

فرهنگ تلمیحات شعر معاصرنویسنده: محمدحسین محمدی ناشر: میترا زبان کتاب: فارسی تع..

0ریال

فرهنگ توصیفی تاریخ ایران از دوره اساطیری تا پایان عصر پهلوی ؛ پنج جلدی

فرهنگ توصیفی تاریخ ایران نویسنده: عباس قدیانی ناشر: فرهنگ مکتوب زبان کتاب: ..

0ریال

فرهنگ توصیفی شیمی ؛ انگلیسی - فارسی

فرهنگ توصیفی شیمی ؛ انگلیسی - فارسینویسنده: پرویز بالا زاده ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: فارسی..

300,000ریال 190,000ریال

فرهنگ توصیفی مکاتب زبان شناسی

فرهنگ توصیفی مکاتب زبان شناسی نویسنده: محمد راسخ مهند ناشر: علمی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 42..

320,000ریال

فرهنگ جامع آلمانی به فارسی

فرهنگ جامع آلمانی به فارسینویسنده: محمد عباسی ناشر: انتشارات بنیاد زبان کتاب: فارسی تعداد صفح..

200,000ریال

فرهنگ جامع اسماء دختران و پسران

فرهنگ جامع اسماءنویسنده: شفیق الارناووط مترجم:  غنی میاحی ناشر: ف زبان کت..

90,000ریال

فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی ابن عربی

فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی ابن عربینویسنده: گل بابا سعیدی ناشر: زوار زبان کتاب: ..

850,000ریال 765,000ریال

فرهنگ جامع جامعه شناسی ؛ دو جلدی

فرهنگ جامع جامعه شناسی ؛ دو جلدی نویسنده: باقر سارو خانی - طاهره میرساردو ناشر: سروش زب..

0ریال

فرهنگ جامع روانپزشکی - روانشناسی

فرهنگ جامع روانپزشکی - روانشناسی نویسنده: نصرت الله پور افکاری ناشر: فرهنگ معاصر زبان کتاب: فارس..

0ریال

فرهنگ جامع عربی - فارسی ؛ چهار جلدی

فرهنگ جامع عربی - فارسینویسنده: احمد سیاح ناشر: اسلام زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

1,500,000ریال 1,100,000ریال

فرهنگ جامع عربی - فارسی ؛ چهار جلدی در دو مجلد

فرهنگ جامع عربی - فارسینویسنده: احمد سیاح ناشر: اسلام زبان کتاب: دو زبانه تعدا..

800,000ریال

فرهنگ جامع فلسطین ؛ سه جلدی

فرهنگ جامع فلسطیننویسنده: مجید صفا تاج ناشر: سفیر اردهال زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 2882 ا..

1,500,000ریال 1,200,000ریال

فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسی ؛ انگلیسی - فارسی

فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسینویسنده: مهدی نوروزی خیابانی ناشر: نشر نی زبان کتاب:..

400,000ریال 330,000ریال

فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسی ؛ انگلیسی - فارسی

فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسینویسنده: مهدی نوروزی خیابانی ناشر: نشر نی زبان کتاب:..

300,000ریال 270,000ریال

فرهنگ جامعه شناسی ؛ انگلیسی - فارسی ؛ دو جلدی

فرهنگ جامعه شناسیگردآورنده: طاهره میرساردو , باقر ساروخانی ناشر: سروش زبان کتاب:&nbs..

300,000ریال

فرهنگ جدید ایتالیائی به فارسی

فرهنگ جدید ایتالیائی بفارسینویسنده: لوچانا رضا ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 52..

350,000ریال

فرهنگ جدید بزرگ ؛ انگلیسی - فارسی

فرهنگ جدید بزرگ ؛ انگلیسی - فارسینویسنده: میرعلی اصغر منتظم ناشر: ابن سینا زبان کتاب: فارسی ت..

450,000ریال 280,000ریال

فرهنگ جدید فارسی - فرانسه ؛ دو جلد در یک مجلد 

فرهنگ جدید فارسی - فرانسه نویسنده: مرتضی معلم ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفح..

500,000ریال 350,000ریال

فرهنگ جدید فارسی - فرانسه ؛ دو جلدی

فرهنگ جدید فارسی - فرانسهنویسنده: مرتضی معلم ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 286..

1,000,000ریال

فرهنگ جدید فارسی - فرانسه ؛ دو جلدی

فرهنگ جدید فارسی - فرانسهنویسنده: مرتضی معلم ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 286..

450,000ریال

فرهنگ جعفری

فرهنگ جعفری نویسنده: محمد مقیم توسرکانی ناشر: مرکز نشر دانشگاهی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 622..

0ریال

لغت, نامه, ادبیات