قانون دادگری

قانون دادگری

نویسنده: احمد کسروی
ناشر: جار
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 64
اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1356

 کیفیت : عالی
 

مروری بر کتاب

این کتاب تاریخچه ای دارد که باید بنویسیم :
در سال ١٣١٢ یکی از آشنایان که بنزد رضاشاه رفت و آمد می کرد روزی بنزد من آمده چنیناعلیحضرت از عدلیه بسیار ناراضیست از داور [وزیر عدلیه از ١٣٠٥ تا ١٣١٢ و سپس وزیر مالیه تا ١٣١٥ که خودکشی کرد] و کارهای او خشمناکست . اگر شما اطلاعات » : گفت چون پافشاری مینمود .

« خود را درباره عدلیه بنویسید و راه اصلاح آنرا نشان بدهید مؤثر خواهد بودکه چیزی بنویسم گفتم : بدی عدلیه بیش از همه بعلت بدی قانونهاست . داور و همدستان او خرابکاریهایی دارند ولی اساس خرابی قانونست . اگر داور برود و وزیر صالحی بیاید یا قضات بیکبار عوض شوند چندان ت أثیری در کار نخواهد بو د . آمدیم باصلاح قانون این کار کوچک نیست . بر فرض
آنکه رضاشاه تصمیم گیرد ، وزرا و مستشاران تمیز و همدستان ایشان نخواهند گذاشت .

با اینحال چون شما اصرار می کنید شرحی دربار ه معایب قانون نوشته موادی هم برای جانشین بودن بآن قانونتهیه می کنم.در نتیجه این گفتگو گفتار یکم این کتاب را که انتقاد از قانونهای عدلیه است با هفتاد و چند ماده قانون با شتاب (در مدت سه رو ز ) تهیه کرد ه بنام پیشنهاد برضاشاه بدفتر مخصوص فرستادم ، و
در همان هنگامها در نا مه دیگری رفتار و کردار داور و همدستان او را شرح داده درخواست کردم که یکسره بدست شاه داده شود.

جای افسوس بود که پس از مدتی دانستم که آن پیشنهاد را بشاه نرسانیده اند ، و این نامه نیز بدست وزیر دربار افتاده که بنزد داور فرستاد و نتیجه ای که پدید آمد آن بود که کینه های داور بجوش آمد و بیک رشته آزارهایی درباره من برخاست که در اینجا جای گفتن آنها نیست. افسوس بیشتر من از رهگذر پیشنهاد بود ، و برای آنکه نگزارم کوشش بیهوده ماند بهتر دانستم که گفتار دیگری (گفتار دوم این کتاب ) بآن نوشته ها افزوده با یک دیباچه بچاپ رسانم و کتاب را برضاشاه بارمغان گردانم و این کار را در همانحال بانجام رسانیدم.

شاید رضاشاه کتاب را ندید و هیچ آگاه نگردید و از آن راه نتیجه ای بدست نیآمد . ولی انتشار کتاب بسیار بجا افتاد . چون نخست بار بود که ایرانیان ایراد بقانونهای اروپا می شنیدند خواندن کتاب تکانی در آنها پدید می آورد و دلایل ک تاب و زبان سا د ه آن ناچارشان میساخت که ایرادها را بپذیرند و از خوشگمانی بی اندازه خود درباره اروپاییان درگذرند.در آن هنگام من بنوشتن پیمان تازه آغاز کرده بیش از همه با اروپاییگری نبرد می کردم . این کتاب در آن زمینه کمک بسیار بما کرد.

..احمد کسروی خواستار مبارزه با «واپس‌ماندگی فکری و علمی» و روشن‌گری در تمامی وجوه زندگانی بود وی از آنچه «اوضاع زندگی، خرافه‌گرایی و آداب اجتماعی» مردم ایران می‌دانست انتقاد داشت، همچنین خواستار «پالایش زبان فارسی» از هر گونه واژه عربی و سره‌نویسی در زبان پارسی بود. موضع‌گیری‌های احمد کسروی در برابر کیش‌های رایج و نهادهای مذهبی و اخلاقی و مسلک‌ها و ارزش‌های سنتی و فرهنگی و تاختن او به باورهای دینی و فرهنگی از تشیع و بهائیت گرفته تا شعرهای حافظ و سعدی، از جمله مواردی بود که مخالفت‌های بسیاری را علیه او برانگیخت.

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

قانون دادگری

  • ناشر: جار
  • کد کتاب: 57285 - 27/2
  • موجودی: موجود نمی باشد
  • 0ریال

برچسب ها: احمد کسروی, مقالات تاریخی, حقوق, تاریخ اجتماعی ایران, رضاشاه, کتاب قانون دادگری