فلسفه از تعبیر تا تغییر

فلسفه از تعبیر تا تغییر

نویسنده: موسی اکرمی
ناشر: صدای معاصر
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 600
اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1393 - دوره چاپ: 1 

 

مروری بر کتاب 

اینک فرصتی یافتم تا شماری از مقاله‌ها را همراه با چند نوشته تکمیلی، چونان قطعات یک جورچین بزرگ در کنار یکدیگر بگذارم تا در پیوند با یکدیگر کتابی را پدید آورند که آن باور ژرف به نقش دوگانه فلسفه و فیلسوفان [در تعبیر و تغییر جهان] با پرهیز از کمرنگ‌سازی هر یک از این دو نقش، قلب تپنده بخشنده جان به پیکره یگانه آن است.

اهمیت وظیفه‌ی نظری و عملی فلسفه و فیلسوفان، نگرشی است که همواره در مقالات اکرمی در حوزه‌ی فلسفه‌ی نظری و فلسفه‌ی عملی (عمدتاً فلسفه‌ی سیاسی) دیده می‌شود. تازه‌ترین کتاب او، بسط‌یافته‌ی مجموعه مقالاتی است که او در آن، دغدغه‌ی همیشگی خود را، یعنی باور به نقش دوگانه‌ی فلسفه و فیلسوفان و پرهیز از کم‌رنگ‌سازی هرکدام از این دو نقش که به تعبیر خود او «قلب تپنده‌ی بخشنده‌ی جان به پیکره‌ی یگانه‌ی آن است»، شرح داده است.

در انتهای کتاب پیوستی آمده که می‌توان گفت از جذاب‌ترین بخش‌های این کتاب است. در این پیوست نویسنده به ارائه یک قانون اساسی برای زمین شهر، یعنی شهر آرمانی بشری با توصیفات و ویژگی‌های اختصاصی‌ از منظر یک فیلسوف ایرانی پرداخته است.

این خود موضوع بس مهمی است که قانون اساسی‌ که برای شهر آرمانی بشری در نظر گرفته‌ایم چگونه باید باشد. این قانون اساسی خود مشتمل بر هشت فصل و 281 اصل بوده و در دو مرحله نگارش یافته است.علاقه‌مندان حوزه فلسفه، دانشجویان و پژوهشگران، سیاستمداران و نخبگان طیف گسترده‌ای از مخاطبان کتاب فلسفه از تعبیر جهان تا تغییر جهان هستند.


فهرست

بخش یکم. چیستی فلسفه

و وظیفه آن از نظر تا عمل
فرگرد یکم. طرحی از گستره فلسفه
فرگرد دوم. فلسفه، از تعبیر جهان تا تغییر جهان

بخش دوم. تعبیر جهان

فرگرد سوم. مسأله تعبیر جهان
فرگرد چهارم. پیشینه، چیستی، و گسترۀ مسائل فلسفی-فیزیکی
فرگرد پنجم. مابعدالطبیعه در مابعدالطبیعه
فرگرد ششم. دکارت و حقایق سرمدی
فرگرد هفتم. تبیین اصل علیت در فلسفه اصالت وجودی صدرایی
فرگرد هشتم. گزیرناپذیری مابعدالطبیعه برای فیزیک در ذاتی‌گرایی علمی مونادگرایانه کتاب گفتار در مابعدالطبیعه لایبنیتس
فرگرد نهم. مابعدالطبیعۀ مابعدالطبیعۀ کانت: از امتناع مابعدالطبیعه تا امکان مابعدالطبیعه
فرگرد دهم. کانت و خداشناسی فیزیکی
فرگرد یازدهم. فلسفه هگل: حرکت دیالکتیکی ایده مطلق و یگانه شدن آن با خود در فلسفه چونان تجلی آگاهی آن از خویش
فرگرد دوازدهم. ادوراد جاناتان لو و امکان‌پذیری مابعدالطبیعه
فرگرد سیزدهم. ارزیابی منطقی-فلسفی استدلال ریزکوکی کیهان‌شناختی
فرگرد چهاردهم. منطق و هستی‌شناسی صوری: آیا هستی‌شناسی صوری نهایی امکان‌پذیر است؟

بخش سوم.  تغییر جهان

فرگرد پانزدهم. مسأله تغییر جهان
فرگرد شانزدهم. از تروریسم و بنیادگرایی تا ۱۱ سپتامبر
فرگرد هفدهم. نگاهی انتقادی به برخی مواضع سیاسی و دیدگاه‌های نظری هابرماس
فرگرد هژدهم. جان رالز و برداشتی سیاسی از عدالت
فرگرد نوزدهم. مشارکت در حفظ محیط زیست
فرگرد بیستم. بایستگانِ گفت‌وگوی تمدن‌‌ها (یا فرهنگ ها)
فرگرد بیست ‌و یکم. سیاست و گفت‌وگو در عرصه‌های ملی و جهانی
فرگرد بیست ‌و دوم. آینده‌شناسی و آینده‌‌نگری

بخش چهارم. جهان آینده

فرگرد بیست و سوم. مسألۀ پیوند تعبیر جهان و تغییر جهان
فرگرد بیست و چهارم. ویژگی‌‌های ساختاری و قانونی جهان مطلوب آینده
فرگرد بیست و پنجم. درآمدی بر مبانی نظری زمینشهر و قانون اساسی آن
فرگرد بیست و ششم. به سوی جهان واحد
پیوست: قانون اساسی زمینشهر

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

فلسفه از تعبیر تا تغییر

  • 300,000ریال
  • 199,000ریال

برچسب ها: موسی اکرمی, فلسفه غرب, فلسفه اجتماعی, فلسفه, تاریخ فلسفه, کتاب فلسفه از تعبیر تا تغییر