كاربران محترم و فرهيخته آی كتاب با توجه به عدم برگزاری نمايشگاه بين المللي كتاب به دليل شيوع بيماری كوويد 19 كد 139902 با تخفيف پنج درصد ( اضافي بر تخفيفات اعمال شده در سايت ) تا پايان خرداد ماه جاری تقديم مي گردد.
فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات و تعبیرات آثار عطار نیشابوری

فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات و تعبیرات آثار عطار نیشابوری

نویسنده: رضا اشرف زاده
ناشر: آستان قدس رضوی
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 660
اندازه کتاب: وزیری  - سال انتشار: 1367 - دوره چاپ: 1 

کیفیت : درحد نو

 

مروری بر کتاب  

شیخ فریدالدین محمد بن ابراهیم نیشابوری ( 618-540 ه ) یکی از شاعران نامی خراسان است که در نیشابور – به روایتی کدکن – متولد شد.عطّار علوم زمان خود را فرا گرفت و چنانچه از شعرش بر میآید دیوانهای شاعران قبل خود را مطالعه کرده بود. معلومات عطّار برآثارش از جمله دیوان تأثیر فراوان گذاشته است و شاعران بعد او نیز تحت تأثیر شعر او قرار گرفت هاند.

دیوان عطّار از لحاظ محتوایی بسیار غنی است اما مهمترین ویژگی آن عشق است، اما عشقی که همراه با درد باشد. اصطلاحات عرفانی، پزشکی، فقهی در دیوان او بیشتر از بقیۀ علوم به کار رفته است و همچنین توجه زیادی به مفاهیم دینی – آیات، احادیث – داشته است. از اوزان نادر در دیوانش کمتر استفاده کرده است و در استفاده از صنایع بدیعی دچار تکلّف نشده است و تنها صنعتی که با بسامد بالا در دیوانش آمده صنعت تکرار است. صورخیال و موسیقی در شعر او پیچیده نیست تا حدی که لفظ و معنی به صورت متعادل در شعر او بکاررفته است....


آب
 مـاده سـیار معـرو ، و در اصـطالح مـراد از آن معرفـت اسـت . برخـی از مفسـران آیـه شـریفه» انزلنــــا مــــن الســــماء مــــاء «) الفرقــــان /43 ) را بــــه همــــین معنــــی گرفتــــه انــــد.
 عطار به استعاره آب را به معرفت تعبیر کرده است ؛ مراد آن است کـه معرفـت حـق در را از زنگـار هوی و هوس و توجه به تعلقات دنیوی پاک می کند همچنان که آب آلودگی ها را پاک می کند.
او در الهی نامه با تضرع و زاری به درگاه خدا گوید : در این تف و تموزم سینـه پرتاب جگـر تـازه کنــی از شربــت آب
اگــر در خـورد آب تـو نیم من فــرا آبـــم مـــده و اهلل اعـلــم 

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات و تعبیرات آثار عطار نیشابوری

  • 400,000ریال

برچسب ها: فریدالدین عطار نیشابوری, رضا اشرف زاده, تاریخ ادبیات ایران, نقد شعر, شعر قدیم فارسی, عطار, اشعار عرفانی, کتاب فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات و تعبیرات آثار عطار نیشابوری