منو
سبد خرید

فرزان روز

برند: فرزان روز مدل: 103754 - 46/1
خشونت در تاریخ اندیشه فلسفینویسنده: هلن فرایا مترجم: عباس باقری ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 356 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1390 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب با متنهایی از: لورنتز، فروید، اسپینوزا، هابز ،کانت، ژیرار، نیچه، هگل، ماکیاول، ...خشونت..
385,000 ریال 450,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 103732 - 27/2
اسطوره و تفکر مدرننویسنده: کلود لوی استراوس مترجم: فاضل لاریجانی - علی جهان پولاد ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 62 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1390 ~ 1380 - دوره چاپ: 2 ~ 1 مروری بر کتاب کلود لوی..
90,000 ریال 100,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 103695 - 46/1
رسولان رنگ نویسنده: نوشین معینی کرمانشاهی ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 210 اندازه کتاب: وزیری لب برگشته - سال انتشار: 1391 ~ 1388 - دوره چاپ: 3 ~ 2 مروری بر کتابمصور - بعضی رنگینگاهی به آثار ونسان ون گوگ ، پابلو پیکاسو ، مارک شاگالاز مه..
340,000 ریال 400,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 103652 - 24/2
قدرت سیاسینویسنده: ژان ویلیام لاپیر مترجم: بزرگ نادر زاد ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 141 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 3 مروری بر کتابقدرت سیاسی آن نوع از قدرتی است که یک فرد یا گروه در درون جامعه برای تأثیرگذاری و کنترل زندگی سایر افراد ..
120,000 ریال 150,000 ریال
سالهای پر آشوب  ؛ شهریور 1320 اشغال ایران و سقوط رضاشاه
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: فرزان روز مدل: 103185- 104/6
 سالهای پر آشوب نویسنده: انور خامه ای ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 208 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1378 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتاب پژهشی در تاریخ معاصر ایران بربنیاد اسناد از طبقه بندی خارج شده انگلستان، آمریکا و ایرانبخش دوم :&..
0 ریال
تعریفات ؛ فرهنگ اصطلاحات معارف اسلامی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: فرزان روز مدل: 103184 - 103/7
تعریفات ؛ فرهنگ اصطلاحات معارف اسلامینویسنده: میر سید شریف جرجانی مترجم: حسن سید عرب - سیما نوربخش ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 198 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1377 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابتعریفا..
0 ریال
برند: فرزان روز مدل: 103123 - 24/2
خشونت در تاریخ اندیشه فلسفینویسنده: هلن فرایا مترجم: عباس باقری ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 356 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1390 - دوره چاپ: 1کیفیت: در حد نو ~ نو مروری بر کتاب با متنهایی از: لورنتز، فروید، اسپینوزا، هابز ،کانت، ژیرار، نیچه، هگ..
350,000 ریال 450,000 ریال
یادمانده ها ؛ خاطراتی از محمدحسین قشقایی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: فرزان روز مدل: 101667 - 18/2
یادمانده ها نویسنده: محمدحسین صولت قشقایی ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 153 اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1385 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتابخاطراتی از محمدحسین قشقایی - مصورمحمدحسین‌خان صولت قشقایی در این کتاب ضمن شرح سرگذشت ..
0 ریال
دولت در تاریخ و اندیشه غرب
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: فرزان روز مدل: 101560 - 19/2
دولت در تاریخ و اندیشه غربنویسنده: آتیلا اوزر مترجم : عباس باقری ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 352 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتابدر غرب، احزاب سیاسی در راستای دموکراسیزاسیون و..
0 ریال
اندیشه‌ یونانی ، فرهنگ اسلامی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: فرزان روز مدل: 101293 - 20/5
اندیشه‌ یونانی فرهنگ اسلامینویسنده: دیمیتری گوتاس مترجم: عبدالرضا سالار بهزادی ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 372 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1390 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاببا به قدرت رسیدن عباسیان و ریخته شدن شالوده شهر بغداد یک نهضت ترجم..
0 ریال
برند: فرزان روز مدل: 101269 - 209/6
شهروند در تاریخ اندیشه غربنویسنده: ماری گای مترجم: عباس باقری ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 345 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1391 ~ 1388 - دوره چاپ: 2 ~ 1  مروری بر کتاببا متنهایی از ؛ ارسطو، کانت، توکویل، آرنت، لوفور، اگوستین قدیس، لاک، روس..
495,000 ریال 550,000 ریال
آزادی و سازمان ؛ پژوهشی در بنیاد سوسیالیسم و لیبرالیسم
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: فرزان روز مدل: 101118 - 119/2
آزادی و سازماننویسنده: برتراند راسل مترجم: علی رامین ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 541 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1376 - دوره چاپ: 2  مروری بر کتابپژوهشی در بنیاد سوسیالیسم و لیبرالیسمپیدایش و سیر تکوین سوسیالیسم، لیبرالیسم، رادیکالیسم، ناسیونالیسم..
0 ریال
حمیدالدین کرمانی ؛  تفکر اسماعیلی در دوره الحاکم بامرالله
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: فرزان روز مدل: 100720- 209/6
حمیدالدین کرمانینویسنده: پل ارنست واکر مترجم: فریدون بدره ای ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 200 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1379 - دوره چاپ: 1مروری بر کتابتفکر اسماعیلی در دوره الحاکم بامراللهکتاب حاضر، مشتمل بر شرح احوال و اندیشه‌ها..
0 ریال
برند: فرزان روز مدل: 100638 - 110/2
بادبادکنویسنده: ویلیام سامرست موام مترجم: شهرزاد بیات موحد ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 164 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1388 - دوره چاپ: 2 مروری بر کتابمـطالعه خـانواده‌ای مـتوسط پایین و از هم پاشیدگ..
260,000 ریال 300,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 100173 - 46/1
سفر به دشت ستارگاننویسنده: پائولو کوئیلو مترجم: دل آرا قهرمان ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 280 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1396 ~ 1376 - دوره چاپ: 12 ~ 1 مروری بر کتابده سال پیش وارد خانه ای در سن- ژان- پیه- دو پور شدم, در حالی که مطمئن بودم دا..
380,000 ریال 450,000 ریال
برند: فرزان روز مدل: 100116 - 209/2
تاریخ سیاسی هخامنشینویسنده: م. آ. داندامایف مترجم: فرید جواهر کلام ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 514 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1  مروری بر کتابدر این کتاب کوشش شده است که نقشه تاریخ سیاسی امپراتوری هخامنشی به طور کامل باز..
1,050,000 ریال 1,200,000 ریال
نامه های تهران ؛ شامل 154 نامه از رجال دوران به سیدحسن تقی زاده
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: فرزان روز مدل: 99789 - 209/5
نامه های تهراننویسنده: سیدحسن تقی زاده زیر نظر : ایرج افشار ناشر: فرزان روز تعداد صفحه: 500 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1385 - دوره چاپ: 2مروری بر کتابشامل 154 نامه از رجال دوران به سیدحسن تقی زادهکتاب، مجموعه‌ای است از یکصد ..
0 ریال
اسماعیلیه و ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: فرزان روز مدل: 99777
اسماعیلیه و ایراننویسنده: فرهاد دفتری - فریدون بدره اى ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 302 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 1کیفیت : عالیمروری بر کتابمجموعه مقالاتاین کتاب با جنبه هایی از تاریخ و اندیشه اسماعیلی در سده های می..
0 ریال
غزالی و اسماعیلیان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: فرزان روز مدل: 99693 - 87/4
غزالی و اسماعیلیاننویسنده: فاروق متها مترجم: فریدون بدره ای ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1382 - دوره چاپ: 1 مروری بر کتاب مشاجره بر سر عقل و مرجعیت در ..
0 ریال
زمینه اسلامی شاعرانگی تجربه دینی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: فرزان روز مدل: 98976 - 95/2
زمینه اسلامی شاعرانگی تجربه دینینویسنده: عزیز اسماعیل مترجم: داریوش آشوری ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 92 اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1378 - دوره چاپ: 1کیفیت : عالی مروری بر کتابنوشته‌ه..
0 ریال
نمايش 101 تا 120 از 174 (9 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات