منو
سبد خرید

فرخی

برند: فرخی مدل: 152848 - 114/8
بابا گوریونویسنده: انوره دو بالزاک مترجم: بهروز بهزاد ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 444 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ: 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو _ نو  ؛ بر روی جلد اصلی با گالینگور صحاف..
850,000 ریال 1,000,000 ریال
برند: فرخی مدل: 151695 - 100/6
محاکمهنویسنده: فرانتس کافکا مترجم: حسینقلی جواهرچی ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 215 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1354 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو ؛ صفحات 81 تا 96 افتادگی داردمروری بر کتاب..
600,000 ریال 900,000 ریال
سه سال در ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: فرخی مدل: 150547 - 66/5
سه سال در ایراننویسنده: آرتور کنت دو گوبینو مترجم: ذبیح الله منصوری ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 210 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 3 کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو  مروری بر کتابکتاب حا..
0 ریال
برند: فرخی مدل: 150304 - 112/1
ماری ورنون یا رز فرانسنویسنده: ژان لافیت مترجم: خسرو بیداریان ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 271 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1350 - دوره چاپ :  3کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابناگهان هشتی آموزشگاه، زندگی فوق العاده و پر جوش و خروشی..
600,000 ریال
بشردوستان ژنده پوش
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: فرخی مدل: 148473 - 17/4
بشر دوستان ژنده پوشنویسنده: رابرت ترسال مترجم: ر. نامور ناشر: فرخی - نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 224 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ : 3 _ 1کمیاب - کیفیت :  درحد نو  مروری بر کتاباین رمان سوسیالیستی مناظر‌ه..
450,000 ریال
برند: فرخی مدل: 148474 - 21/3
بشر دوستان ژنده پوشنویسنده: رابرت ترسال مترجم: ر. نامور ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 234 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ : 3کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ صفحات کتاب رد زردی مختصری دارد مروری بر کتاباین رمان سوسیالیست..
350,000 ریال
برند: فرخی مدل: 148037 - 66/1
امیل یا آموزش و پرورش نویسنده: ژان ژاک روسو مترجم: ع. صبحانی ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 656 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1348 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو ؛ جلد کتاب رنگ پریدگی مختصری دارد ..
1,500,000 ریال
برند: فرخی مدل: 147421 - 118/1
قرارداد اجتماعینویسنده: ژان ژاک روسو مترجم: عنایت الله شکیباپور ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 310 اندازه کتاب: وزیری روکشدار - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ: 3کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابدرباره اصول حقوق سیاسی و منشا عدم تساوی حقوقروسو در کتا..
850,000 ریال
برند: فرخی مدل: 147419 - 201/2
قرارداد اجتماعینویسنده: ژان ژاک روسو مترجم: عنایت الله شکیباپور ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 152 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1344 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ لبه عطف کتاب چسب خوردگی مختصری دارد مروری بر کتابدرباره اصول حقوق سیاسی و منشا عد..
400,000 ریال
برند: فرخی مدل: 147299 - 67/4
ویت کنگنویسنده: ژاک دیون مترجم: جمشید تشویقی ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 340 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو مروری بر کتابجبهه آزادیبخشتصاویر گلاسهویت کنگ‌ها یا جبهه رهایی بخش ملی نیروه..
950,000 ریال
برند: فرخی مدل: 147219 - 97/2
آنها که زنده اندنویسنده: ژان لافیت مترجم: احمد صادقی ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 319 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1355 - دوره چاپ: 3کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ بدون روکش مروری بر کتابروز به پایان می رسد . در حال عبور از پل تورنل نیمرخ کلیسای..
450,000 ریال 500,000 ریال
برند: فرخی مدل: 147218 - 67/4
آن ها که زنده اندنویسنده: ژان لافیت مترجم: احمد صادقی ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 319 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار : 1355 - دوره چاپ : 3کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابروز به پایان می رسد. در حال عبور از پل تورنل نیمرخ کلیسای نورت..
500,000 ریال
برند: فرخی مدل: 147217 - 100/7
آنها که زنده اندنویسنده: ژان لافیت مترجم: احمد صادقی ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 319 اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار : 1355 - دوره چاپ : 3کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابروز به پایان می رسد . در حال عبور از پل تورنل نیمرخ کلیسای نورتر..
650,000 ریال
برند: فرخی مدل: 147112 - 114/5
اسیر قفقازنویسنده: لئو تولستوی مترجم: صادق سرابی ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 179 اندازه کتاب: رقعی لب برگشته - سال انتشار: 1351 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتابمصور"ژیلین"، افسری جوان بود که در قفقاز ..
850,000 ریال
برند: فرخی مدل: 146757 - 49/2
پرنویسنده: شارلتون مری ماتیسن مترجم: ه . آذر ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 240 اندازه کتاب: جیبی گالینگور - سال انتشار: 1341 - دوره چاپ : 8کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ روی جلد اصلی با گالینگور صحافی شده است مروری بر کتابصورتش جوان و جذاب بود! کمتر..
350,000 ریال
برند: فرخی مدل: 146755 - 69/3
پرنویسنده: شارلوت مری ماتیسن مترجم: پرتو آذر ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 240 اندازه کتاب: جیبی - سال انتشار: 1349 - دوره چاپ : 1کمیاب  - کیفیت : درحد نو ؛ جلد کتاب رد تا خوردگی دارد و لبه چند صفحه اول کتاب زدگی مختصری دارد مروری بر کتابصورتش جوان ..
300,000 ریال
برند: فرخی مدل: 146633 - 38/5
خورده بورژواهانویسنده: ماکسیم گورکی ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1356 - دوره چاپ : 3کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب خورده بورژوا موجودی است که در دایره تنگ عادات و افکار محصور و درون این دائره..
450,000 ریال
ورجاوند بنیاد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: فرخی مدل: 145768 - 75/2
ورجاوند بنیادنویسنده: احمد کسروی ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 233 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1348 - دوره چاپ: 5 کمیاب - کیفیت : افستمروری بر کتاب 1- ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻳﺎﻛﻬﺎ ..
0 ریال
انگیزه های روانی
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: فرخی مدل: 145288 - 77/4
انگیزه های روانینویسنده: ژان پل سارتر مترجم: ع. سبحانی ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 524 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ : 1کمیاب  - کیفیت : در حد نو _ نو مروری بر کتاباصول روانشناسی ..
0 ریال
برند: فرخی مدل: 145248 - 80/4
موریانهنویسنده: موریس مترلینگ مترجم: موسی فرهنگ ناشر: فرخی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 160 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1345 - دوره چاپ: 3کمیاب - کیفیت : در حد نو ؛ لبه بیرونی صفحات کتاب رد زردی دارد مروری بر کتابزمین شناسان و حشره شناسان معتقدند که تمدن م..
300,000 ریال
نمايش 1 تا 20 از 87 (5 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات