منو
سبد خرید

فرازستان یا تاریخ سلاطین ایران ؛ چاپ سنگی

فرازستان یا تاریخ سلاطین ایران ؛ چاپ سنگی
فرازستان یا تاریخ سلاطین ایران ؛ چاپ سنگی
فرازستان یا تاریخ سلاطین ایران ؛ چاپ سنگی
درحال حاضر موجود نمی باشد
فرازستان یا تاریخ سلاطین ایران ؛ چاپ سنگی
فرازستان یا تاریخ سلاطین ایران ؛ چاپ سنگی
فرازستان یا تاریخ سلاطین ایران ؛ چاپ سنگی
فرازستان یا تاریخ سلاطین ایران ؛ چاپ سنگی
  • موجودی: درحال حاضر موجود نمی باشد
  • مدل: 58308 - 114/7
  • وزن: 1.60kg
  • UPC: 380
0 ریال

فرازستان یا تاریخ سلاطین ایران

نویسنده: اسماعیل بن محمدعلی تویسرکانی 
کاتب: هرمزدیار بن بهرام بهمن یزدی
ناشر: چاپخانه چتر پربهادر ده بوکلی هند

زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 410
اندازه کتاب: وزیری جلد سخت - سال انتشار: 1253 - دوره چاپ: 1 

کمیاب  - کیفیت : عالی
 

مروری بر کتاب
 

چاپ سنگی ؛ دوره ناصرالدین شاه

کتابی است در زبان فارسی از میرزا اسماعیل خان توسرکانی که به راهنمایی مانکجی لیمیجی هوشنگ هاترا در موضوع ایران باستان و حکمت ایرانیان و نیز طریقه ی سلوکی آذر کیوان و شاگردان و رهروان ایشان و هم در علم قیافه و نیز تاریخ ایران و پادشاهان ایرانی به طریق فلسفه و فهم آذر کیوانیان توسط محمد اسماعیل زند توسرکانی تالیف و در بمبای هند چاپ و منتشر شده و مرحوم مانکجی حاشیه و شرح گونه ی مفصلی ذیل مقدمه فرازستان نگاشته است.

ف‍رازس‍ت‍ان‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ اس‍ت‌ ب‍ر س‍ه‌ دف‍ت‍ر در م‍رات‍ب‌ ج‍ه‍ان‍داری‌، دان‍ش‌ و ف‍رزان‍گ‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ی‍زدان‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ اس‍ت‌. م‍ول‍ف‌ ک‍ه‌ ع‍ال‍م‌ ب‍ه‌ زن‍د اوس‍ت‍ا و اس‍ت‍اد در ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ب‍وده‌ در ن‍گ‍ارش‌ ای‍ن‌ اث‍ر واژه‌ه‍ای‌ س‍ره‌ ف‍ارس‍ی‌ زی‍ادی‌ ب‍ک‍ار ب‍رده‌ ک‍ه‌ ب‍رخ‍ی‌ ن‍ی‍ز س‍اخ‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‌.

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات