کتاب های علوم انسانی,علوم اجتماعی,جامعه شناسی,حقوق,جامعه شناسی فلسفی,جامعه شناسی روانی

علوم انسانی
نمایش:
مرتب کردن براساس:

طرح مسائل جامعه شناسی امروز

طرح مسائل جامعه شناسی امروزنویسنده: ژرژ گورویچ - هانری مندراس مترجم: عبدالحسین نیک گهر ناشر: م..

120,000ریال

ظلم، جهل و برزخیان زمین

ظلم، جهل و برزخیان زمیننویسنده: محمد قائد ناشر: طرح نو زبان کتاب: فارسی تعداد ..

0ریال

عدالت ؛ چه باید کرد؟

عدالتنویسنده: مایکل سندل مترجم: افشین خاکباز ناشر: فرهنگ نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

440,000ریال 395,000ریال

عرب خائن نیست ؛ مدعی مفتری است

عرب خائن نیست ؛ مدعی مفتری است نویسنده: علی الطائی ناشر: شادگان زبان کتاب: ..

0ریال

عروج انسان

عروج انساننویسنده: ژاکوب برونوفسکی مترجم: سیاوش مشفق ناشر: کاوش زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

0ریال

عروج انسان

عروج انساننویسنده: ژاکوب برونوفسکی مترجم: سیاوش مشفق ناشر: کاوش زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

650,000ریال

عصر امپراتوری ؛ 1875- 1914

عصر امپراتورینویسنده: اریک هابسبام مترجم: ناهید فروغان ناشر: اختران زبان کتاب: فارسی تع..

200,000ریال 175,000ریال

عصر امپراتوری ؛ 1875- 1914

عصر امپراتوری ؛ 1875- 1914نویسنده: اریک هابسبام مترجم: ناهید فروغان ناشر: کتاب آمه زبان کتاب:..

250,000ریال 225,000ریال

عصر اکتشافات

عصر اکتشافاتنویسنده: سارا فلاورز مترجم: فرید جواهر کلام ناشر: ققنوس زبان کتاب:..

140,000ریال 120,000ریال

عقل در سیاست ؛ سی و پنج گفتار فلسفه ، جامعه شناسی و توسعه سیاسی

عقل در سیاست نویسنده: حسین بشیریه ناشر: نگاه معاصر زبان کتاب: فارسی تعداد..

340,000ریال

علم،اخلاق و سیاست

علم،اخلاق و سیاستنویسنده: رضا داوری اردکانی ناشر: سخن زبان کتاب: فارسی تعداد ص..

220,000ریال

علوم اجتماعی نیندیشیدنی ؛ محدودیت های پارادایم های قرن نوزدهمی

علوم اجتماعی نیندیشیدنی ؛ محدودیت های پارادایم های قرن نوزدهمینویسنده: ایمانوئل والرشتاین ..

330,000ریال 300,000ریال

علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن

علوم اجتماعی و سیر تکوینی آننویسنده: احسان نراقی ناشر: نیکان زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 33..

300,000ریال 230,000ریال

علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن

علوم اجتماعی و سیر تکوینی آننویسنده: احسان نراقی ناشر: فرزان روز زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه:..

370,000ریال 310,000ریال

علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن

علوم اجتماعی و سیر تکوینی آننویسنده: احسان نراقی ناشر: دانشگاه تهران - نیکان کتاب زبان کتاب: ف..

170,000ریال

عملکرد سیستم سرمایه داری

عملکرد سیستم سرمایه داری نویسنده: پیر ژاله مترجم: خ . خسرو ناشر: اورانوس زبان ..

120,000ریال

عکاسی برای مطبوعات ؛ فتوژورنالیسم

عکاسی برای مطبوعات نویسنده: کن کوبر مترجم: احمد وخشوری ناشر: برگ زبان کتاب: ..

0ریال

غربت غرب

غربت غربنویسنده: احسان نراقی ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 167 اندازه کتاب: ر..

0ریال

غولهای غلات

غول های غلاتنویسنده: دن مورگان مترجم: امیر حسین جهانبگلو ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد..

300,000ریال

غولهای غلات

غولهای غلاتنویسنده: دن مورگان مترجم: امیر حسین جهانبگلو ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد ..

200,000ریال

غولهای غلات

غولهای غلاتنویسنده: دن مورگان مترجم: امیر حسین جهانبگلو ناشر: نشر نو زبان کتاب: فارسی تعداد ..

0ریال

فارابی و سیر شهروندی در ایران

فارابی و سیر شهروندی در ایراننویسنده: محمدمنصور فلامکی ناشر: نقره زبان کتاب: فا..

250,000ریال 195,000ریال

فردایی دیگر

فردایی دیگرنویسنده: مرتضی آوینی ناشر: ایثارگران زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 180 اندازه کتاب..

80,000ریال

فردریش ویلهلم نیچه ؛ زندگی ، آثار ، اندیشه ها

فردریش ویلهلم نیچه ؛ زندگی ، آثار ، اندیشه هانویسنده: منوچهر ترابی ناشر: مجید زبان ک..

200,000ریال

فرهنگ اشتباهات رایج در میان مردم جهان

فرهنگ اشتباهات رایج در میان مردم جهان نویسنده: گوتر ترنکلر مترجم: مسعود میر جوهری ناشر: واژه آرا ..

0ریال

فرهنگ اندیشه انتقادی ؛ از روشنگری تا پسامدرنیته

فرهنگ اندیشه ی انتقادینویسنده: مایکل پین مترجم: پیام یزدانجو ناشر: نشر مرکز زب..

595,000ریال 498,000ریال

فرهنگ اندیشه نو

فرهنگ اندیشه نونویسنده: اولیور استلی برس ,آلن بولک مترجم: ع . پاشایی ناشر: مازیار زبان ک..

900,000ریال 650,000ریال

فرهنگ تخصصی مدیران ؛ انگلیسی به فارسی

فرهنگ تخصصی مدیراننویسنده: ناصر فقهی فرهمند - شهریار قربانی گلزاری نژاد ناشر: فروزش ..

420,000ریال

فرهنگ تشریحی آمار در علوم اجتماعی

فرهنگ تشریحی آمار در علوم اجتماعینویسنده: دانکن کریمر - دنیس اویت مترجم: عبدالوهاب خا..

250,000ریال 200,000ریال

فرهنگ جامع جامعه شناسی ؛ دو جلدی

فرهنگ جامع جامعه شناسی ؛ دو جلدی نویسنده: باقر سارو خانی - طاهره میرساردو ناشر: سروش زب..

0ریال

فرهنگ جامعه شناسی ؛ انگلیسی - فارسی ؛ دو جلدی

فرهنگ جامعه شناسیگردآورنده: طاهره میرساردو , باقر ساروخانی ناشر: سروش زبان کتاب:&nbs..

300,000ریال

فرهنگ روابط بین الملل

فرهنگ روابط بین المللنویسنده: غلامرضا علی بابایی ناشر: وزارت امور خارجه زبان کتاب: فارسی تعدا..

750,000ریال 595,000ریال

فرهنگ زیباشناسی

فرهنگ زیباشناسینویسنده: اران گوتر مترجم: محمدرضا ابوالقاسمی ناشر: ماهی زبان کت..

0ریال

فرهنگ علوم اجتماعی

فرهنگ علوم اجتماعینویسنده: آلن بیرو مترجم: باقر ساروخانی ناشر: کیهان زبان کتاب: فارسی تعداد ..

350,000ریال 280,000ریال

فرهنگ علوم اجتماعی ؛ متن کامل

فرهنگ علوم اجتماعینویسنده: ویلیام کولب، جولیوس گولد مترجم: محمدجواد زاهدی و گروه مترجمین ..

700,000ریال 490,000ریال

فرهنگ علوم رفتاری ؛ فارسی - انگلیسی

فرهنگ علوم رفتارینویسنده: علی اکبر شعاری نژاد ناشر: امیر کبیر زبان کتاب: فارسی ..

450,000ریال 340,000ریال

فرهنگ لغات زبان مخفی

فرهنگ لغات زبان مخفینویسنده: مهدی سمائی ناشر: نشر مرکز زبان کتاب: فارسی تعداد ..

165,000ریال 139,000ریال

فرهنگ لغات زبان مخفی

فرهنگ لغات زبان مخفینویسنده: مهدی سمائی ناشر: نشر مرکز زبان کتاب: فارسی تعداد ..

140,000ریال 115,000ریال

فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات برنامه ریزی و توسعه روستایی

فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات برنامه ریزی و توسعه روستایینویسنده: محمد رضا رضوانی - ولی الله نظری - مح..

200,000ریال

فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب

فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غربنویسنده: جیمز هال مترجم: رقیه بهزادی ناشر: فرهنگ مع..

350,000ریال

فرهنگ های دیجیتال ؛ درک رسانه های جدید

فرهنگ های دیجیتالنویسنده: رویستون مارتین - گلن کریبر  مترجم: مرضیه وحدانی ناشر:..

300,000ریال

فرهنگ و شهر

فرهنگ و شهرنویسنده: نعمت الله فاضلی ناشر: تیسا زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 471 اندازه کتاب:..

230,000ریال 190,000ریال

فریاد اعتراض سیاهان امریکا

فریاد اعتراض سیاهان امریکانویسنده: هیوود برنز مترجم: مینا سرابی ناشر: پویا زبا..

0ریال

فریدریش نیچه ؛ درآمدی بر زندگی و تفکر

فریدریش نیچهنویسنده: جانی واتیمو مترجم: ناهید احمدیان ناشر: پرسش زبان کتاب:&nb..

0ریال

فصلنامه تاریخ معاصر ایران ؛ سال اول در یک مجلد

فصلنامه تاریخ معاصر ایران ؛ سال اول در یک مجلدناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران زبان کتاب: ..

350,000ریال 250,000ریال

فلسفه امروزین علوم اجتماعی

فلسفه امروزین علوم اجتماعینویسنده: برایان فی مترجم: خشایار دیهیمی ناشر: طرح نو ..

0ریال

فلسفه سیاسی قرن بیستم

فلسفه سیاسی قرن بیستمنویسنده: دونالد اتول زول مترجم: محمد ساوجی ناشر: آگاه زبان کتاب: فارسی ..

200,000ریال

فلسفه سیاسی چیست ؟

فلسفه سیاسی چیست ؟ نويسنده: لئو اشتراوس مترجم: فرهنگ رجایی ناشر: علمي و فر..

200,000ریال

علوم, انسانی